– A Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. évi Kristálygömb Díját a kuratórium (Kastori Rudolf akadémikus, dr. Csányi Erzsébet egyetemi tanár és dr. Gábrity Molnár Irén egyetemi tanár) egyhangúlag Pápista Zsoltnak ítélte oda a nyelvtudományok terén elért kiváló kutatási eredményeiért, a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciákon és az OTDK-kon való kiemelkedő szerepléseiért, igényes és szenvedélyes szakmai elkötelezettségéért.

Pápista Zsolt 1991-ben született, az Újvidék melletti Budiszaván él. A gimnáziumot Újvidéken fejezte be magyar nyelven, majd az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Német Nyelv és Irodalom Tanszékére iratkozott. 2015-ben már ennek a tanszéknek a munkatársa, doktorandusza, 2016-tól tanársegédje.

Anyanyelve a magyar, ezenkívül német, szerb és angol nyelvtudással rendelkezik.

Legnagyobb sikereit éppen a VMTDK-kon érte el, itt bizonyított folyamatosan, hiszen elnyerte a VMTDK szekcióelső díját 2012-ben, 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben is. Innen jutott tovább az OTDK-ra, ahol újabb győzelmek következtek: a 31. OTDK-án a Goethe Intézet különdíja 2013-ban, a 32. OTDK-án második helyezés 2015-ben. VMTDK-dolgozatainak címei a következők:

А FÉNY konceptualizációja a magyar és német frazémákban.

– A halál fogalmával kapcsolatos eufemizmusok konceptualizációja a német és a magyar nyelvben.

– Adolf Hitler és Charles de Gaulle a német ifjúsághoz szóló beszédeinek pragmalingvisztikai

– A módbeli segédigék kontrasztív elemzése német–magyar viszonylatban.

Pápista Zsolt már diákként kitűnt, 2010-ben második helyezést ért el Belgrádban az országos köztársasági versenyen német nyelvből, majd egyetemistaként minden évben megkapta az Újvidéki Egyetem és a Magyar Nemzeti Tanács kiemelkedő tanulmányi átlagért járó okleveleit. A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium ösztöndíjasa volt, mentora Pásztor Kicsi Mária, de elnyerte az MNT Várady Ösztöndíjhitelét és a Szerb Köztársaság Fiatal tehetségek alapjának ösztöndíját is.

Több németországi továbbképzésen vett részt, 2015-ben DAAD ösztöndíjat nyert.

2012 óta folyamatosan fellép tudományos konferenciákon Budapesten, Belgrádban, Újvidéken, Szabadkán, Karlócán, Kragujevacon, Debrecenben.

2012-től első publikációi is a VMTDK rezüméköteteihez kötődnek, majd magyar és szerb nyelvű tanulmányai megjelentek kötetben is, ill. a Tanulmányok és a Philos c. folyóiratokban. A Philos szerkesztőségi tagja.

A Kristálygömb Díjat a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián 2006-tól kezdődően ítélik oda a tudományok és művészetek minden ágát egyenrangúan szem előtt tartva és értékelve. A díj oklevélből, egy feliratozott kristálygömbből és pénzjutalomból áll.

A Kristálygömb Díj eddigi nyertesei dr. Samu János Vilmos, dr. Simon Vilmos, mgr. Lázár Tibor, dr. Telek Tamás, dr. Holló Berta, Beke Ottó, dr. Novák Anikó, dr. Kiss Ferenc, Beretka Sándor, dr. Harmathy Norbert.

A díjat 2016. november 19-én adják át a 15. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián, Újvidéken, a Mezőgazdasági Kar amfiteátrumában – áll a döntésről szóló közleményben.