Nem kevesebbre vállalkoztunk a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium támogatásával, minthogy megpróbáljuk megtanítani az olvasóinkat, nézőinket a szerb nyelv alapjaira. A célközönség a középiskolás korosztály, de a témáink érdekesek és hasznosak lehetnek bármelyik korosztály számára, amelyek valamilyen oknál fogva nem sajátították el még a szerb, vagyis a környezet nyelvét. A videóanyagokban Csúcs Emese, orosz nyelv és irodalom szakos, egyébként szerb nyelvet tanító volt a segítségünkre. Nézzék, hallgassák figyelemmel, a videó végén házi feladatot is ad, amelyet megoldva még nyerhetnek is! Válaszaikat a csquiet@gmail.com emailcímre várjuk!

Család – Porodica

 

 

Porodica (ženski rod)

 

moja porodica                 naša porodica

tvoja porodica                 vaša porodica

njena porodica                njihova porodica

njegova porodica

 

 

baka+deka      baka + deka

│     │               │        │

ujna + ujak –  mama   +    tata   –  stric + strina

teča+tetka ∕  (majka)  (otac)  \ tetka + teča

│          │

 

sin     kćerka

brat   sestra

 

 

Baka i deka su živeli na selu.

 

 

Prošlo vreme (Perfekat) –  Múlt idő

 

ŽIVE│TI  (infinitiv) – élni

 

ja sam živeo/živela          mi smo živeli/živele

ti si živeo/živela               vi ste živeli/živele

on je živeo                       oni su živeli

ona je živela                     one su živele

ono (dete) je živelo          ona (deca) su živela

 

Mama je čitala novine.

Tata je gledao film.

Nataša i Jovana su učile srpski jezik.

Drugari su pili kafu.

 

BI│TI (infinitiv) – lenni

 

ja sam bio/bila                  mi smo bili/bile

ti si bio/bila                       vi ste bili/bile

on je bio                            oni su bili

ona je bila                          one su bile

ono (dete) je bilo               ona (deca) su bila

 

Ja sam bila u gradu.

Ti si bio u Subotici.

Božić – Karácsony

 

Nepoznate  reči / Ismeretlen szavak:

jelka – fenyőfa, karácsonyfa

kititi jelku – díszíteni a fenyőfát

ukras/ukrasi – dísz/díszek

kugla u boji – színes gömbdísz

girlanda- girland (sujtás)

sveća – gyertya

poklon – ajándék

salon bombona – szaloncukor

čestitka – üdvőzlőlap

sijalica – égő

 

Futur I – Jövő idő

Ja ću kititi én díszíteni fogok                              mi ćemo kititi     mi díszíteni fogunk

Ti češ kititi te díszíteni fogsz                                vi ćete kititi       ti díszíteni fogtok

On, ona, ono će kititi ő díszíteni fog           oni, one, ona će kititi ők díszíteni fognak

 

Koji je danas (datum)?

Danas je prvi januar. Ma január elseje van.

 

Meseci / Hónapok                                         Redni brojevi / Sorszámok

Januar                                                                     prvi / első

Februar                                                                   drugi / második

Mart                                                                        treći / harmadik

April                                                                        četvrti / negyedik

Maj                                                                          peti / ötödik

Jun                                                                          šesti / hatodik

Jul                                                                           sedmi / hetedik

Avgust                                                                    osmi / nyolcadik

Septembar                                                              deveti / kilencedik

Oktobar                                                                  deseti / tizedik

Novembar                                                              jedanaesti / tizenegyedik

Decembar                                                              dvanaesti / tizenkettedik

 

Kada? / Mikor?

 

A PRVI sorszámnévből levágjuk az -i végződést, és hozzáillesztjük az -OG tolldalékot → PRV +OG→PRVOG

A hímnemű főnév (pl. januar) esetén egy –a végződést illesztünk hozzá  → JANUAR+A →JANUARA

prvog januara

drugog januara

! trećeg januara  – ez a sorszámnév –EG végződést kap

četvrtog januara

petog januara

šestog januara

sedmog januara

osmog januara

devetog januara

desetog januara

jedanaestog januara

dvanaestog januara

.

.

.

Katolički Božić je 25-og decembra.

Pravoslavni Božić je 7-og januara.

 

Srećan Božić! Boldog karácsonyt! Ha a főnév hímnemű (Božić), akkor hímnemű melléknév (srećan) párosul hozzá.

Srećna Nova godina! Boldog új évet! Ha a főnév nőnemű (godina), akkor nőnemű melléknév (srećna, nova) párosul hozzá.

 

Upoznavanje/Ismerkedés

 

 

 1. Köszönés / Pozdravljanje

Szia!/Sziasztok! / Zdravo/Ćao! (találkozáskor és elváláskor is)

Jó reggelt!/ Dobro jutro!

Jó napot!/Dobar dan!

Jó estét!/Dobro veče!

Doviđenja!/Viszontlátásra!

 

 1. Bemutatkozás/Predstavljanje

Engem _______________ hívnak. (Én) _____________ vagyok./ Ja se zovem ___________________. Ja sam_______________.

Hogy hívnak (téged)? Hogy hívják Önt? (Hogy hívnak titeket?) / Kako se (ti) zoveš?. Kako se Vi zovete? (Kako se vi zovete?)

Mi a vezetékneved? Mi a vezetékneve? Mi a vezetéknevetek?/ Kako se prezivaš? Kako se (Vi) prezivate?

(Kako se (vi) prezivate?)

 1. Hány éves vagy? Ön hány éves? Hány évesek vagytok? / Koliko imaš godina? Koliko imate godina? Koliko imate    godina?

(Én) _____________ éves vagyok./ (Ja) imam ____________ godina.

 1. Hova valósi vagy? Hova valósi Ön? Hova valósiak vagytok?/Odakle si? Odakle ste? Odakle ste?

Ja sam iz Subotice. (Ja sam iz Sombora)

 1. Melyik iskolába jársz? Melyik iskolába jártok? / U koju školu ideš? U koju školu idete?

Ja idem u srednju medicinsku školu. Mi idemo u srednju medicinsku školu.

Az egészségügyi középiskolába járok. Az egészségügyi középiskolába járunk.

 1. Van-e barátod/barátnőd? / Da li imaš dečka/devojku?

Van barátom/barátnőm. / Imam dečka/devojku.

Nincs barátom/barátnőm. / Nemam dečka/devojku.

 

Nyelvtan / Gramatika

 

 1. A számok 1-től 20-ig. / Brojevi od 1 do 20.

1 – jedan          11 – jedanaest

2 – dva              12 – dvanaest

3 – tri                 13 – trinaest

4 – četiri            14 – četrnaest

5 – pet               15 – petnaest

6 – šest              16 – šestnaest

7 – sedam          17 – sedamnaest

8 – osam             18 – osamnaest

9 – devet             19 – devetnaest

10 – deset           20 – dvadeset

 1. Birtokos eset / Genitiv

Amennyiben nőnemű főnévről van szó (a végződés –a), ebben az esetben az –a magánhangzó –e magánhangzóvá alakul át (Subotica – Ja sam iz Subotice, Senta – Ja sam iz Sente, Kikinda – Ja sam iz Kikinde).

Ha hímnemű a főnév (mássalhangzóra végződik), akkor hozzáadunk egy –a végződést.

(Tornjoš – Ja sam iz Tornjoša, Sombor – Ja sam iz Sombora, Beograd – Ja sam iz Beograda)

 1. Tárgyeset / Akuzativ

Az –a végződésű főnevek –u magánhangzóra váltanak, a mássalhangzóra végződő főneveknél pedig nem  történik változás.

Srednja medicinska škola → u srednju medicinsku školu

Srednja ekonomska škola → u srednju ekonomsku školu

Gimnazija → u gimnaziju

Hemijsko-tehnološka škola → u hemijsko-tehnološku školu

Mešc → u Mešc

 

 1. Személyes névmások / Lične zamenice

 

Egyes szám (jednina) Többes szám (množina)
1. én – ja 1. mi  –  mi

 

2. te – ti 2. ti  – vi

 

3. ő – on (hímnem), ona (nőnem), ono (semleges nem) 3. ők – oni (hímnem), one (nőnem), ona (semleges nem)

 

 

*Magázódásnál a Vi (Ön, Önök) alakot használjuk, ilyenkor az ige is úgy ragozódik ahogy a többes szám második személye.

 

 1. A zvati se (hívni), imati (van), ići (menni) igék ragozása jelen időben (Prezent):

 

Egyes szám (jednina) Többes szám (množina)
Ja se zovem Mi se zovemo
Ti se zoveš Vi se zovete
Ona/ona/ono se zove Oni/one/ona se zovu

 

Egyes szám (jednina) Többes szám (množina)
Ja imam Mi imamo
Ti imaš Vi imate
Ona/ona/ono ima Oni/one/ona imaju

 

Egyes szám (jednina) Többes szám (množina)
Ja idem Mi idemo
Ti ideš Vi idete
Ona/ona/ono ide Oni/one/ona idu

 

 

U Subotici / u gradu

 

 

U Subotici / u gradu (Szabadkán / a városban)

 

Zdravo! / Pozdravljam vas! / Üdvözlöm Önüket! / Üdvözöllek titeket!

 

Tu smo u gradu, u Subotici → padež lokativ (locativus), a gde? kérdésre válaszol→ ebben a nyelvtani esetben mindig kell használni valamilyen elöljárószót (pl.: u, na).

 

A hímnemű főnevek (pl. grad) – u végződést kapnak → u gradu, u stanu, u Beogradu

 

A nőnemű főnevek esetében a szóvégi -a magánhangzót felváltja az -i u Subotici, u sobi, u Kanjiži

 

Példák arra az esetre, amikor na elöljárószót használunk: na pijaci, na stanici, na Paliću, na Horgošu

 

Iza mene je Gradska kuća. Sa moje desne strane se nalazi Trg cara Jovana Nenada kao i Narodno pozorište. Sa moje leve strane se nalazi Štrosmajerova ulica. A ispred mene je plava fontana što je sada pokrivena.

 

Ismeretlen szavak / Nepoznate reči:

 

iza – mögött

sa desne strane – jobbról

trg –  tér

sa leve strane – balról

ispred  – előtt, elől

ulica – utca

fontana – szökőkút

nalazi se – található

pokriven, -a – fedett

 

 

A sad ćemo (jövő idő) da obavimo neke korisne stvari. Pratite me!

Most pedig néhány hasznos dolgot fogunk elintézni. Kövessetek!

 

 

 

 1. Uplata računa (Számlabefizetés)

 

To je račun. Račun možete uplatiti u menjačnici. / u pošti → Lokativ / ž.r.

Ez számla. Számlát pénzváltóban, postán fizethetnek (fizethettek) be.

 

–  Dobar dan! (Jó napot!)

 

 • Hteo (hímnem) bih / Htela (nőnem) bih da uplatim račun. (Számlát szeretnék befizetni.)
 • Da li imate sitno? (Van-e aprója?)
 • Izvinite, nemam. (Elnézést, nincs.)

 

 

– Hvala! Doviđenja! (Köszönöm! Viszontlátásra!)

 

 

 2. Trafika (Trafik)

 

 • Dobar dan!
 • Dobar dan! Izvolite!
 • Htela bih da uplatim dopunu za mobilni telefon.
 • Može. Recite mi samo za koju mrežu želite dopunu?
 • Mreža je 06_
 • Važi. Može dalje broj.
 • (Broj)
 • Za koji iznos želite dopuniti?
 • Hiljadu dinara.
 • Hvala Vama.
 • Evo izvolite vaš račun.
 • Hvala najlepše. Doviđenja.

 

 • Jó napot!
 • Jó napot! Tessék!
 • Mobiltelefonra szeretnék pénzt feltölteni.
 • Mondja, melyik hálózatra szeretne pénzt feltölteni?
 • A 06_ -os/-es hálózatra.
 • Mondhatja tovább a számot.
 • (A szám)
 • Milyen összeget szeretne feltölteni?
 • Ezer dinárt.
 • Köszönöm.
 • Én köszönöm.
 • Tessék, a számla.
 • Köszönöm szépen. Viszontlátásra!

 

 

 

3. Pekara (Pékség)

 

To je pekara.

Biće jedna (nőnemű főnév előtt) kifla i jedan (hímnemű főnév előtt) đevrek.

I biće (2) dve kafe, ako može.

 

Ez a pékség.

Egy kifli és egy đevrek (simit) lesz.

És lesz még két kávé, ha lehet.

 

 • Dobar dan!
 • Dobar dan!
 • Biće jedna kifla i jedan đevrek.
 • Obična kifla?
 • Obična.
 • A đevrek sa susamom?
 • Sa susamom.
 • I biće 2 (dve) kafe, ako imate.
 • Sa mlekom?
 • Sa mlekom, bez šećera.
 • Da li mogu platiti karticom?
 • Može.
 • Doviđenja.

 

 • Jó napot!
 • Jó napot! Tessék.
 • Egy kifli és egy đevrek (simit) lesz.
 • Sima kifli?
 • A đevrek (simit) szezámmaggal?
 • Szezámmaggal.
 • És két kávé lesz, ha van.
 • Tejjel?
 • Tejjel, cukor nélkül.
 • Fizethetek kártyával?
 • Igen, lehet.
 • Tessék.
 • Köszönöm.
 • Viszontlátásra!

 

 

Dakle gde smo danas bili?

Bili smo u centru grada, u menjačnici, u pekari, uplatili smo dopunu u trafici.

A gde si ti?

(Szóval hol voltunk ma?

Voltunk a városközpontban, a pénzváltóban, a pékségben, feltöltöttük a telefont a  trafikban.

És te hol vagy?)

Várjuk észrevételeiteket, megoldott feladataitokat a csquiet@gmail.com emailcímre!