Nem kevesebbre vállalkoztunk a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium támogatásával, minthogy megpróbáljuk megtanítani az olvasóinkat, nézőinket a szerb nyelv alapjaira. A célközönség a középiskolás korosztály, de a témáink érdekesek és hasznosak lehetnek bármelyik korosztály számára, amelyek valamilyen oknál fogva nem sajátították el még a szerb, vagyis a környezet nyelvét. A videóanyagokban Csúcs Emese, orosz nyelv és irodalom szakos, egyébként szerb nyelvet tanító volt a segítségünkre. Nézzék, hallgassák figyelemmel, a videó végén házi feladatot is ad, amelyet megoldva még nyerhetnek is!

 

Upoznavanje/Ismerkedés

 

 

 1. Köszönés / Pozdravljanje

Szia!/Sziasztok! / Zdravo/Ćao! (találkozáskor és elváláskor is)

Jó reggelt!/ Dobro jutro!

Jó napot!/Dobar dan!

Jó estét!/Dobro veče!

Doviđenja!/Viszontlátásra!

 

 1. Bemutatkozás/Predstavljanje

Engem _______________ hívnak. (Én) _____________ vagyok./ Ja se zovem ___________________. Ja sam_______________.

Hogy hívnak (téged)? Hogy hívják Önt? (Hogy hívnak titeket?) / Kako se (ti) zoveš?. Kako se Vi zovete? (Kako se vi zovete?)

Mi a vezetékneved? Mi a vezetékneve? Mi a vezetéknevetek?/ Kako se prezivaš? Kako se (Vi) prezivate?

(Kako se (vi) prezivate?)

 1. Hány éves vagy? Ön hány éves? Hány évesek vagytok? / Koliko imaš godina? Koliko imate godina? Koliko imate    godina?

(Én) _____________ éves vagyok./ (Ja) imam ____________ godina.

 1. Hova valósi vagy? Hova valósi Ön? Hova valósiak vagytok?/Odakle si? Odakle ste? Odakle ste?

Ja sam iz Subotice. (Ja sam iz Sombora)

 1. Melyik iskolába jársz? Melyik iskolába jártok? / U koju školu ideš? U koju školu idete?

Ja idem u srednju medicinsku školu. Mi idemo u srednju medicinsku školu.

Az egészségügyi középiskolába járok. Az egészségügyi középiskolába járunk.

 1. Van-e barátod/barátnőd? / Da li imaš dečka/devojku?

Van barátom/barátnőm. / Imam dečka/devojku.

Nincs barátom/barátnőm. / Nemam dečka/devojku.

 

Nyelvtan / Gramatika

 

 1. A számok 1-től 20-ig. / Brojevi od 1 do 20.

1 – jedan          11 – jedanaest

2 – dva              12 – dvanaest

3 – tri                 13 – trinaest

4 – četiri            14 – četrnaest

5 – pet               15 – petnaest

6 – šest              16 – šestnaest

7 – sedam          17 – sedamnaest

8 – osam             18 – osamnaest

9 – devet             19 – devetnaest

10 – deset           20 – dvadeset

 1. Birtokos eset / Genitiv

Amennyiben nőnemű főnévről van szó (a végződés –a), ebben az esetben az –a magánhangzó –e magánhangzóvá alakul át (Subotica – Ja sam iz Subotice, Senta – Ja sam iz Sente, Kikinda – Ja sam iz Kikinde).

Ha hímnemű a főnév (mássalhangzóra végződik), akkor hozzáadunk egy –a végződést.

(Tornjoš – Ja sam iz Tornjoša, Sombor – Ja sam iz Sombora, Beograd – Ja sam iz Beograda)

 1. Tárgyeset / Akuzativ

Az –a végződésű főnevek –u magánhangzóra váltanak, a mássalhangzóra végződő főneveknél pedig nem  történik változás.

Srednja medicinska škola → u srednju medicinsku školu

Srednja ekonomska škola → u srednju ekonomsku školu

Gimnazija → u gimnaziju

Hemijsko-tehnološka škola → u hemijsko-tehnološku školu

Mešc → u Mešc

 

 1. Személyes névmások / Lične zamenice

 

Egyes szám (jednina) Többes szám (množina)
1. én – ja 1. mi  –  mi

 

2. te – ti 2. ti  – vi

 

3. ő – on (hímnem), ona (nőnem), ono (semleges nem) 3. ők – oni (hímnem), one (nőnem), ona (semleges nem)

 

 

*Magázódásnál a Vi (Ön, Önök) alakot használjuk, ilyenkor az ige is úgy ragozódik ahogy a többes szám második személye.

 

 1. A zvati se (hívni), imati (van), ići (menni) igék ragozása jelen időben (Prezent):

 

Egyes szám (jednina) Többes szám (množina)
Ja se zovem Mi se zovemo
Ti se zoveš Vi se zovete
Ona/ona/ono se zove Oni/one/ona se zovu

 

Egyes szám (jednina) Többes szám (množina)
Ja imam Mi imamo
Ti imaš Vi imate
Ona/ona/ono ima Oni/one/ona imaju

 

Egyes szám (jednina) Többes szám (množina)
Ja idem Mi idemo
Ti ideš Vi idete
Ona/ona/ono ide Oni/one/ona idu