Kategória: Vélemény

Áradásaink

Szerbia minden olyan évben, amikor több a csapadék a megszokottnál, küzd az áradásokkal. 2014-ben...

Olvass tovább

Egység a széthúzásban

A figyelem oka ilyentájt, sajnos, mindig ugyanaz: július 11-én van az évfordulója a srebrenicai népirtásnak, annak a borzalomnak, ami 1995 rettenetes nyarán történt, amikor a boszniai Szerb Köztársaság hadserege Ratko Mladić tábornok utasítására napokon át módszeresen legyilkolt legalább nyolcezer-hétszáz bosnyák férfit, majd tömegsírokba temette őket, amelyeket később kiástak, és a holttesteket más helyszínekre vittek, hogy így próbálják elrejteni a szörnyűséget, amit elkövettek.
A srebrenicai iszonyat akkora volt, hogy azt már a világ sem intézhette el néhány semmitmondó nemzetközi határozattal, így aztán alig öt hónappal később, még ugyanabban az évben, decemberben megszületett a boszniai háborút lezáró daytoni megállapodás, amely megalapozta a ma ismert Bosznia-Hercegovina államberendezését.

Olvass tovább

Végre szünidő van

Nem túlozunk, ha azt mondjuk, a májusi ünnepek után történt belgrádi vérengzés komolyan átrendezte az oktatás iránti eddig sem túl megnyugtató országos megítélést. Még azt is gondolhatta az ember, hogy egy kamaszgyerek minden elképzelést felülmúló tette a főváros legelitebb iskoláinak egyikében (bocsássa meg mindenki, de képtelen vagyok egy 14 éves gyermeket monstrumnak, gyalázatos gyilkosnak stb. minősíteni, ahogy folyamatosan teszi a hazai bulvársajtó, sőt a kormányfő is tette a parlament ülésén, de felmenteni sem vagyok képes a szörnyű vétke alól) végre kijózanító hatással lesz a szerbiai társadalomra. Igazából úgy érzem, hogy ez a kijózanodás sem a gyermekek, sem a lakosság körében nem a remélt és elvárható etikai, érzelmi szinten ment végbe. 

Így az eset „hozadékai” nem a mentális és erkölcsi megtisztulás irányába mozdultak el, hanem tovább mélyítették az országos értékválságot. Valamennyit árnyal a dolgon, hogy az eset után kezdődött megmozdulásoknak (Állítsuk meg az erőszakot!) komoly visszhagja lett, és a fősodorbeli mélységes elhallgatás dacára immár másfél hónapja tart, sőt terebélyesedik. (Ebben az elhallgatásban a magyar közszolgálati média teljes mellszélességgel kiáll a hazai mellett, így a vajdmagyar közvélemény jelentős hányadának kevés tudomása van ezekről.)

Olvass tovább

(I)gazság

Már megtanulhattuk: az épp regnáló hatalomnak (s most nem csak kizárólag a politikai hatalomról...

Olvass tovább

A fővárosi séta

A legnagyobb és immár egyetlen vajdasági magyar párt része ennek a hatalomnak nyolc köztársasági minisztériumi államtitkár és több tartományi segédtitkár révén, ezért kellett előre megszabott létszámban megjelennie a május 26-ai fővárosi tömeggyűlésen is, amelyet a hatalmi párt rendezett, és amelyet elmosott az eső.
Úgy járt a mostani hatalom, mint Miloševićék 1996 decemberében, amikor ugyancsak ellengyűlést, „kontramítinget” szerveztek. Szabadkáról ugyan magyarországi autóbuszokkal is szállították a minden bizonnyal itteni magyar tüntetőket, de erről egyetlen beszámoló sem látott napvilágot, a világhálón szorgalmasan jelentkező párttagok és aktivisták hallgattak. Az anyaországi autóbuszokról sem tudtak semmit, azok – egyes hírek szerint – egy magánszemély szervezésében érkeztek. Nyilván lottómilliomos lehetett, vagy az elhunyt gazdag amerikai rokon itteni örököse. Ha egyáltalán elmentek Belgrádba, ha nem csupán a mezei tagokat és szimpatizánsokat utaztatták.

Olvass tovább

Kurta-furcsa tanévzáró – megengedően kötelező

A Nova.rs hírportálnak nyilatkozva Milorad Antić, a Szakközépiskolák Fórumának elnöke kijelentette: szerinte „komolytalan és felelőtlen dolog” az utolsó pillanatban közölni, hogy vége van a tanévnek. „Már korábban is hangoztattam, hogy az intézményi rendszer csődöt mondott. Az intézmények a Ribnikar iskola esetében is maximálisan csődöt mondtak.”
Ezt támasztja alá az is, hogy Branko Ružić miniszter csak egy hét elteltével, komoly nyomás után nyújtotta be „visszavonhatatlan lemondását”, amely azonban jó időre „elkallódott” a képviselőházi procedúra útvesztőiben, mígnem jó két hét elteltével az illetékes testület „tudomásul vette”, majd megbízott oktatásügyi miniszterré kinevezte a Szerb Szocialista Párt eddigi tárca nélküli miniszterét, Đorđe Milićević parlamenti alelnököt.
A Bűnügyi és Korrupciós Kutatóhálózat (KRIK) információi szerint „Milićevićnek van legtöbb üzleti kapcsolata olyan emberekkel, akik ellen büntetőeljárás folyik”.

Olvass tovább

A VMSZ tagad

Végre a Vajdasági Magyar Szövetség is reagált a nemrég megjelent népszámlálási adatokkal...

Olvass tovább

A hanyagság és a hűség ára

Külön említést érdemel a főleg Szerbia délkeleti és délnyugati részén történő áramlopás. A Szerbiai Villanygazdaság műszaki részlegének megállapítása szerint Pirotban és környékén a hálózatba beszuszakolt elektromos energiának hét százaléka egyszerűen eltűnik. Ugyanakkor Novi Pazarban, vagyis Sandžakban szinte népszokássá vált ez a törvényellenes tevékenység, hiszen a hozzájuk érkező energia 31(!) százalékát ellopják. Azt talán mondani sem kell, hogy ezt a veszteséget az EPS a becsületes fogyasztókkal fizetteti meg az helyett, hogy szorgalmasabban és szakszerűbben ellenőriznék az árammérőket és azok környékét.

Olvass tovább

Hőbörgők

Három héttel ezelőtt a Családi Kör hetilap elsősorban a nyugdíjasok érdeklődésére számot tartó...

Olvass tovább

Requiem a Vajdasági Magyar Symposionért

Itt pedig el is érkeztünk a következő lépcsőfokhoz az MNT-hez képest. Az elmúlt évtizedben történtek csúnya dolgok a vajdasági ég alatt, néhány helyütt újra kéne gondolni bizonyos személy(zet)i kérdéseket. Nem tisztogatásra, karatergyikosságra vagy egzisztenciális ellehetetlenítésre gondoljunk, Isten ments! Ne váljunk mi is a pásztori VMSZ-szé! Hanem a szerencsésebb esetekben arra, hogy egyszerűen hagyjuk dolgozni az embereket. Hogy például ne menjenek a telefonok a szerkesztőségi gyűlések előtt, amelyek hatására stábok mennek piszkálni bizonyos, a pártnak fontos ügyeket. Vagy hogy választások alkalmával ne x darab szervezet mögé bújva járja a tartományt a Pásztor & co. És itt erről, az alkalmazott módszerekről most egy vaskos tanulmányt írhatnánk…
Összegezve: a symposion vezértémájának a pásztori VMSZ visszanyesésének kellene lennie. Nem pusztítóan, hanem szelíden, bízva a résztvevők bölcs belátásában és jóindulatában. A pártnak (amely ellen az ismert történeti kockázatok miatt nem szabad helyet adnunk holmi jakobinus hévnek) mindössze arra kéne köteleznie magát, hogy végre valahára megtalálja a helyét a vajdasági magyar társadalomban, közösségben, hasznos s a maga módján nélkülözhetetlen munkával töltvén el azt az időt, amely számára megadatott.

Olvass tovább

Mi és ki felelős a vajdasági magyar problematikumért?

Figyelemreméltó írást közölt június 12-én személyes blogján Bozóki Antal torontáltordai ügyvéd „Nyílt levél a Vajdasági Magyar Szövetség Elnökségéhez és a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságához“ címmel. Az írásban nem kevés indulat van. Bozóki többnyire valóságszagú kontúrokkal festi meg Torda képét (ahova a házasságomnak köszönhetően engem is fűznek rokoni és személyes szálak), pontosabban annak hanyatlását az elmúlt 40 évben. Legalábbis nehéz lenne bármit jót is sejteni a 70-80 százalékos népességcsökkenés mögött.

Olvass tovább
Betöltés