(Nem írom le, hogy tisztelt vagy kedves, mert nem szoktam hazudni) Elnök úr!

Pont akkor hozta számomra a nyugdíjasoknak szánt leveledet/levelét (meg kellett állítanom magamat egy pillanatra, mert nem tudtam dönteni, a levelemet tegezve vagy magázva írjam, mivel a kapott levél olvasása közben nem volt világos számomra, hogy többes számban tegezed, illetve egyes számban önözi a címzetteket, ezért végül maradok a második lehetőség mellett), amely küldemény számomra egy „színjáték olcsó díszlete”, amikor a TV műsorában belekezdett, a választások kiírásáról hozott döntés bejelentésébe. Azért még egy-két szó az ominózus P. P. (a valóságban П.П.) 9809/276 szám alatt iktatott küldeményről. Észrevettem, hogy én voltam a 450890 sorszámú címzett, így számomra valami miatt nem meglepetés, hogy – mivel a többi nyugdíjas ismerősöm már 1-2 nappal hamarabb kézhez kapta – rám csak a legvégén került sor.

Meg kell magyaráznom, miért merészelem ezt a „dicső” cselekedetét „színjátéknak” nevezni. Valami hasonlót már több mint nyolc éve bevezetett az Ön „kebelbarátja”, Magyarország miniszterelnöke. Csakhogy ő senkit sem diszkriminált, minden Szerbiában magyar választópolgárként bejegyzett személynek legalább 5-6 alkalommal megküldte a „buzdító”, lélekemelő szövegét – naná, ő is a választásokat közvetlenül megelőző időszakban –, benne a sorsfordító tevékenységének részletes leírásával.

Csakhogy, az ötödik után fogtam magamat és válaszoltam. Nem sértően, hanem csak az általam tapasztalt tények felsorolásával, amelyek még csak köszönőviszonyban sem voltak a levelekben felsoroltakkal. Meglehet, emiatt döntöttem úgy, az Ön esetében – habár számomra ez volt az első levelecske – nem hagyhatom válasz nélkül a szöveget, habár még az is megtörténhet, itt is kihúznak a címzettek listájáról, mert ott megtették…

De térjünk át a levélben felsoroltak és a tények viszonyára!

A levele első két bekezdése számomra semmi más, mint a nyugdíjasoknak szánt hízelgés, ami egészen más színben jelenne meg, ha odabiggyesztenénk az utolsó népszámlálás adatait, amelyek közül csak egy tényt említek, Az utolsó 10-12 évben Szerbiát – a becslés szerint – legkevesebb 500.000 fiatal, valamint középkorú hagyta el, hogy az Európa Unió tagállamaiban, na meg az újvilágban, illetve a Távol-Keleten találják meg boldogulásukat. Mindez – meglehet – fokozottabban érvényes az itt élő magyar nemzeti közösség (tudom, az Alkotmányban és a törvényekben úgy szerepel: kisebbség) számára, mert az eltávozott mintegy hetvenezer személy, már annak létét fenyegeti.

Meglehet a további szövegben levő adatok megfelelnek a valóságnak, ha azok elé odaírt volna egy dátumot és a hozzá tartozó keserű igazságot: 2014 októberében elfogadták A nyugdíjak kifizetési módjának ideiglenes szabályozásáról szóló törvényt, amivel a 25.000 feletti nyugdíjakat 22 százalékkal, míg a 40.000 felettieket 28 százalékkal csökkentették. Megértem a feledékenységet, mert pont az említett időszakban Ivica Dačić, majd őt követően Aleksandar Vučić volt Szerbia miniszterelnöke. Mivel ezt a törvényt megtámadták az Alkotmánybíróságon, az igencsak érdekes módon döntött „szakmailag”, nem tartotta magát illetékesnek. de azért mást, a hatalmon levők iránti hűséget igencsak bizonyította. A még ma is élő, akkor a nyugdíjasok zömét képező tömeg eddig még valahogyan képes volt túlélni, de a jelenlegi infláció által okozott létbizonytalanság miatt igencsak segítene rajtuk az akkor jogtalanul elvett pár százezer dinár, ezért – remélem, ahogyan én sem – nem tudja elfogadni a levelében felsorolt üres ígéreteket.

Ön és társai megvádolhatnak, hogy ellenzéki propagandát folytatok, de ne feledje, nem vagyok tagja egyik pártnak sem, így a vádjuk szinte bizonyíthatatlan!

Levelemet alkotmányos jogaim miatt magyar nyelven írtam, habár Ön semmibe vette a Szerbiában élő nem szerb nemzethez tartozó nyugdíjasok jogát amikor szerbül és cirill betűvel postázta számukra – most már állíthatom – pártpropagandáját. De mivel tudom, környezetében nem található magyar tolmács, én nem kívánom meggátolni, hogy Ön éljen nyelvhasználati jogával, ezért csatolom írásom cirill írásmódú fordítását.

Üdvözlettel!