Egy bujdosó hír és mellé néhány gondolat a közösségek jelentőségéről


Topolya Község Képviselő-testületének elnöke október 17-én meghirdette a bácskossuthfalvi Helyi Közösség tanácstagjainak megválasztását, mert az előző összetételű tanács megbízatási ideje hamarosan lejár. A bácskossuthfalviak december 18-án dönthetnek arról, hogy kikből álljon a falut irányító szerv, kik mozgassák a közösség életét. Október 24-én döntöttek a Választási Bizottság összetételéről, amely még nem ült össze. Ettől a bizottságtól várják a jövőbeli tanácstagok, hogy a rendelkezésükre bocsássanak egy űrlapot, amelyen összegyűjthetik a szükséges 30 támogató aláírást. Az aláírások teszik lehetővé a számukra, hogy szerepeljenek a választási űrlapon. A helyi polgárok legfeljebb 18 nevet jelölhetnek meg, a Helyi Közösség Statútuma ugyanis tizennyolc tagú tanácsot irányoz elő. A választásokat 11 nappal ezelőtt írták ki, de sehol sem találtunk róla hírt, kivéve a KKT elnökének döntését, melyet egy A4-es papíron, tudomásunk szerint csak szerb nyelven tettek közzé a Helyi Közösség hirdetőtábláján. Bácskossuthfalvának van hivatalos honlapja, friss hírekkel, de a választás nem szerepel rajta. Nem szerepel továbbá a legnépesebb közösségi hálón található profilon sem. Előbbin egy művelődési rendezvény beharangozása a legfrissebb hír, utóbbin a rekreációs központ felújításának napokban elkezdett munkálatai. Ezen kívül a moravicaiak (valljuk be ők is így szeretik a legjobban és mi, a szomszédaik is inkább így hívjuk őket) büszkélkedhetnek egy papíralapú kiadvánnyal is, melynek legújabb száma éppen a napokban jelent meg. A Kisújság sem számol be a közelgő választásokról. Egyelőre még a község hivatalos honlapján sem olvasható a Hivatalos Lap, amely a döntést tartalmazza. Bevallom, én furcsállom. Ezzel együtt bátorítanék minden bácskossuthfalvi polgárt, hogy aktívan vegyen részt közösségének formálásában, irányításában, szervezésében, jelöltesse magát a Helyi Közösségi választásokon! Hogy miért? Megpróbálom kifejteni.

Manapság sokat beszélünk a társadalom alapsejtjeiben uralkodó problémákról. Krízisben a család intézménye, elveszett a közösségek kohéziós ereje. Sok tényező felelős ezért, de tekinsünk most el a felgyorsult világ, a globalizációs folyamatok elemzésétől és vegyük górcső alá a vajdasági (magyarok által is lakott) falvaink életét. Azon túl, hogy perspektíva és munkahely hiányában, valamint a nyugati bérek vonzásában a fiatal nemzedék és már a középgeneráció is elvándorol látnunk kell, hogy igazi közösségek már nem léteznek falvainkban. A közösségre az a jellemző, hogy szoros kapcsolatokat tartanak fenn a tagjai, identitásuk van, szokásaik, hagyományaik, közös értékrendjük. A természetes versenyszellem és a szolidaritás egyszerre van jelen a közösségben. A tagjai kötődnek a helyhez és egymáshoz. Problémáikat megvitatják, segítik egymást, vezetőt (vezetőket) választanak maguk közül, akiket sohasem hagynak magukra döntéseikben. Ha egy vezető elfárad, átadja helyét a fiatalabbaknak, a frissebbeknek, ha ezt nem látja be, szólnak neki és ő a közösség érdekeinek rendelve alá egyéni szükségleteit, új szerepet keres magának. A közösség keresi más közösségekkel a kapcsolatot, a magasabb hatalmi struktúrákban képviseli az érdekeit. Az egészséges közösségi dinamika épp megfelelő mértékben teszi nyitottá a szükséges változásokhoz, amelyek épp olyan fontossá válnak, mint a hagyományok és az értékek. Sajnos az elmúlt évtizedek döntéshozói más irányba vitték a társadalmat, nem a közösségek egészséges működése, hanem éppen ellentétesen: azok szétverése irányába. A választási rendszert szép lassan olyanná formálták, amely kifejezetten a pártoknak, a jól szervezett érdekcsoportoknak felel meg. Az egyes hatalmi szintek egyre inkább a fentről jövő érdekeket képviselik, azokat erőltetik rá saját közösségeikre. Az emberi természet pedig olyan, hogy elfogadja a hatalom akaratát, hiszen így maradhatott fenn az emberiség. A történelem során sokszor éltek már vissza az emberi természettel, ami rendre a közösségek, kultúrák eltűnésével végződött.

Szóval kedves moravicaiak! Nem kell elhinni azt a híresztelést, miszerint a Helyi Közösségi választásnak nincs jelentősége, hogy ennek a testületnek nincs igazi döntéshozási joga, hogy a legjobb ha ott olyanok ülnek, akik a magasabb hatalmi struktúrákban is ott vannak. Ez a fajta vélekedés és ennek elfogadása a közösségrombolás egyik legbiztosabb eszköze. Aki úgy érzi, hogy tenni tud a közössége érdekében, nemtől, vallási- és nemzeti hovatartozástól, életkortól, foglalkozástól függetlenül, az kérje a Választási Bizottságtól a támogatói űrlapot és vegyen részt a választásokon! A többiek pedig éljenek választási jogukkal!