Nagy Abonyi Ágnes néprajzkutató muzeológus ismeretterjesztő előadása.

senta-sactal-cross-anna-maria-sculpture_0012Megszentelt emlékeink a néprajztudomány számára hitelesen tanúskodnak elődeink hitéről, honszeretetéről. Egyúttal történelmi, kulturális antropológiai bizonyságként szolgálnak a mindennapi vallásosság egy szegletéről. Az útszéli keresztek és szakrális szobrok állításának hagyománya századokra nyúlik vissza, úgy Közép-Európa régióiban, mind a Tisza menti térségben, városunk történelmében. Szakrális kisépítménnyel találkozhatunk egy-egy forgalmasabb útkereszteződésben, a hidak mellett, a temetőben, a legelők, illetve határrészek dűlőútjai szélén. Az egyszerű hívő nép kultikus térkialakítással nemcsak mindennapjaiban létesített kapcsolatot a szakrális lokáció kisépítményeivel, de egyúttal esztétikai szempontokból is hangsúlyozta a szent hely objektív szépségének megfoghatóságát.