– A Híd Irodalmi Díj bírálóbizottsága, Bakos Petra, Herédi Károly (elnök), Hugyik Richárd, Patócs László és Sági Varga Kinga összetételben, 2016. december 3-án megtartott ülésén áttekintette a 2014-ben és 2015-ben megjelent szépirodalmi alkotásokat és meghozta döntését. A 2015. évi Híd Irodalmi Díjat Sirbik Attilának ítélte oda St. Euphemia című regényéért.

Sirbik Attila kiválóan és sajátosan jeleníti meg regényében a kilencvenes évek háborús téridejét. Világa az egyén mikrokörnyezetére fókuszál, a nagy háború képe implicite van jelen, töredékekből építkezik, amely által a háború legyőzhetősége helyett szövegszinten annak dekonstrukciója valósul meg. A háború ambivalens léttapasztalatára az értékrendszerek hiányával válaszol. A békebeli időktől, a szabad mozgástól, az egzisztenciális biztonságtól (Jugoszlávia kora), az individuális fejlődéstől megfosztott fiatalokat ábrázolja a regény, akik a szorongás, a bizonytalanság, az ideiglenesség közvetlen és közvetett megnyilvánulásait produkálják. A posztjugoszláv területen ragadt egyének geokulturális meghatározottságuk mellett strukturált érzelemegyüttesek mentén definiálják magukat, pontosabban képtelenek identitásuk meghatározására. Szerbia válik – Sirbik elbeszélője szerint – azzá az irányt tévesztett országgá, ahol a háború még inkább a téves látásba, a téves értékek felé taszította az egyéneket.

Regényében nincs kultúrák közötti átjárás, hanem mindenki ugyanabban a nem-kultúrában evickél, ennélfogva a kilencvenes években erőltetett, mára sokak szerint kudarcot vallott multikulturális konceptuális képleteket is felülírja, megbillenti regényével. Utóbbinak köszönhetően a generációs hang, ami a St. Euphémiában megszólal, nemcsak magyar és/vagy kisebbségi, de tágabb értelemben vajdasági és ex-yu és kelet-európai „tranzíciós” is.

A Forum Képzőművészeti Díj bírálóbizottsága (Szarka Mándity Krisztina, Szalma Viktória, Léphaft Pál, elnök) szavazattöbbséggel meghozott döntésével a 2015. évi Forum Képzőművészeti Díjat Péter László grafikusnak ítélte oda.

Péter László a díjat a Magyar Szó Üveggolyó mellékletében Tollrajz címen 2010 óta folyamatosan publikált képzőművészeti írásaival (könyv alakban: Péter László, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2016) valamint szerteágazó grafikai tevékenységével érdemelte ki.

A Vajdasági Magyar Művészeti Díj bírálóbizottsága, Antal Szilárd, Brenner János, Góli Kornélia (elnök) összetételben, 2016. november 20-án megtartott ülésén, egyhangú döntéssel a 2015. évi Vajdasági Magyar Művészeti Díjat Horváth Emmának ítélte oda. Az indoklás szerint Horváth Emma a Csáth Géza Művészetbarát Kör megalapításával és a mai napig történő vezetésével vitathatatlan módon járul hozzá – nemcsak az elmúlt években, hanem az elmúlt évtizedekben is – a vajdasági magyar kulturális élet fejlesztéséhez, magas szinten való tartásához az anyanyelvápolás, az egyes művészeti ágak, de különösen az irodalom iránti igényesség megőrzésével. Hangsúlyozandó, hogy a Csáth Géza Művészetbarát Kör és az Életjel Irodalmi Élőújság folytonosan megújuló és állandó köre nemcsak szülőföldi, de nemzetközi vers- és prózamondó versenyeken, fellépéseken is részt vesz – áll a Forum Könyvkiadó Intézet értesítésében.