Tisztelt Nágel úr!

A Magyar Mozgalom március 9-i sajtótájékoztatójáról szóló tudósításban valóban az a kijelentés áll, hogy „a Magyar Mozgalomhoz való kötődése miatt váltották le Haskó Istvánt a hajdújárási Vinogradar labdarúgó klub elnöki posztjáról”. Ezzel szemben Haskó István március 16-án közzétett reagálásából egyértelműen kiderül, hogy a tisztségről ő maga mondott le. Ilyen értelemben tehát tárgyi tévedés történt és hangzott el, és ezért elnézést kérek a Szabad Magyar Szó minden egyes olvasójától – tehát öntől is.

Azt, hogy az „előző elnök eltávolításának az oka” (ahogy ön írja) a Szabadkai Városi Képviselő Testületben a házelnökkel kialakult vitája lett volna, senki nem állította, sem én, sem a Szabad Magyar Szó, sem Haskó István – e tekintetben tehát nincs mit helyreigazítani.

Tekintettel arra, hogy ennyi idő alatt minden érintett, aki erre igényt tartott, megszólalhatott és elmondhatta a véleményét, a vitát a magam részéről lezártnak tartom, annak eldöntését pedig, hogy a témával kapcsolatban mi számít „politikai spekulációnak” és mi nem, az olvasóra bízom.

Kókai Péter, főszerkesztő