A Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztiváltanácsa pályázatot hirdet a 2018. évben sorra kerülő XLII. Durindó és LV. Gyöngyösbokréta Fesztivál megrendezésére.

A pályázatot olyan bánsági vagy szerémségi művelődési szervezetek nyújthatják be, amelyek eleget tudnak tenni az alábbi feltételeknek:

1. megfelelő fellépési lehetőség biztosítása;

2. a Fesztiváltanács üléseinek megszervezése és lebonyolítása;

3. a pályázó kulturális szervezet vállalja a Durindó és a Gyöngyösbokréta szervezési szabályzatában foglalt valamennyi követelmény teljesítését (a pályázat kiírói az érdeklődőnek kérés szerint a rendelkezésre bocsátják azt);

4. mellékelni kell a pályázó szervezet nyilatkozatát, hogy vállalja a rendezvény megszervezését és lebonyolítását, beleértve a fellépők és a részvevők étkeztetését is;

5. mellékelni kell a területileg illetékes önkormányzat szándéknyilatkozatát, hogy ha a pályázó elnyeri a szervezés jogát, anyagilag támogatni fogja őt a rendezvény lebonyolításában;

6. a pályázatra kizárólag bejegyzett szervezetek jelentkezhetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 5.

A pályázatra beérkezett kérelmeket a Fesztiváltanács bírálja el, és döntéséről értesíti a pályázókat.

Az írásbeli jelentkezéseket a következő címre várjuk:

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség

Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztiváltanácsa

24000 Szabadka, Kossuth Lajos tér 4.

Bővebb felvilágosítás Sutus Árontól kérhető a 069/551-82-22-es vagy a vamakult@mts.rs elérhetőségek valamelyikén.

A Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztiváltanácsa