Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa tájékoztatja az érdeklődőket, hogy 2016. január 1-jétől kezdve immár a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok is jogosultak magyar elektronikus személyazonosító igazolványra (e-SziG), amely ettől a héttől, tehát május 15-től kezdte a Szabadkai Főkonzulátuson is igényelhető. Az okmány kiállítása minden esetben teljesen ingyenes.

Az igazolvány igénylése a Szabadkai Főkonzulátuson előzetes, telefonos időpontfoglalás alapján lehetséges. Időpontot a 062/766-491, 062/766-492, 062/766-493, 062/766-494, 062/766-495-ös mobil számokon lehet foglalni, amelyek csak munkaidőben élnek, vagyis hétfőtől csütörtökig, 8,30-tól 16,00 óráig, pénteken 8,30-tól 13,00 óráig.

A személyazonosító igazolványt kizárólag személyesen lehet igényelni (meghatalmazott útján való eljárásra nincsen lehetőség).

Az érintettek a kérelem beadásakor vigyék magukkal érvényes magyar vagy szerb útlevelüket, vagy szerb személyazonosító igazolványukat, magyar lakcímkártyájukat és honosítási okiratukat, illetve – ha rendelkezésre áll – a magyar anyakönyvi kivonataikat (születési, házassági) is.

A 14 év alatti kérelmezők esetében mindkét szülőnek jelen kell lennie a kérelem beadásakor. (A 14. életévüket betöltött személyek önállóan is igényelhetik az e-szig kiállítását.) Ha személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülőnek a közjegyző előtt tett, a személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát.

Az okmányokat Budapest Főváros Kormányhivatala állítja ki a jogosultak részére. Az elkészült személyazonosító igazolványok várhatóan az igénylést követő 4-5 héten belül vehetők át a szabadkai külképviseleten.

Az új típusú személyazonosító igazolvány „chip”-ben tartalmazza az okmányon szereplő valamennyi személyes adatot és okmányadatot, beleértve a jogosult arcképmását, aláírását, valamint az ujjnyomatát is.

Fontos: A főkonzulátus csak elektronikus aláírást nem tartalmazó e-Szig kérelmet vehet át.

A kiállított e-Szig átvételének időpontjáról az ügyfél külön értesítést kap. A személyes átvétel során kerül sor az ügyfél PIN borítékjában szerepelő 5 számjegyű PIN-kód cseréjére, illetve a PIN-kód aktiválásra, ami szükséges ahhoz, hogy az eSzig tároló elemeihez kapcsolódó funkciók működjenek. A PIN aktiválása nélkül az eSzig adathordozójához kötött funkciók nem használhatók, ugyanakkor az okmány utazásra és személyazonosításra használható.

Az átvétel alkalmával a PIN-kódot tartalmazó borítékot magunkkal kell vinni.