Szerbia hivatalos közlönyében megjelent az Oroszországgal és Kínával folytatott együttműködést koordináló nemzeti tanács megalakításáról szóló határozat. A nemzeti tanácsot Tomislav Nikolić vezeti majd.

A határozat szerint a nemzeti tanács feladata, hogy irányítsa és koordinálja a Szerbia és Oroszország közötti stratégiai partnerségről szóló egyezmény, valamint a Szerbia és Kína közötti mindent felölelő stratégiai partnerségről szóló egyezmény megvalósítását.

A tanács feladata továbbá, hogy koordinálja az Egy övezet, egy út stratégiai kezdeményezés megvalósulását Szerbia területén.

A kormány nevezi ki a tanács tagjait és elnökét, amely titkárral is rendelkezik. A titkár részt vesz a tanács munkájában, de nincs döntéshozási joga. A tanács titkára egyben a nemzeti tanács hivatalának igazgatója is.

Az illetékes állami szervek kötelesek együttműködni a tanáccsal.

A tanács munkájához szükséges eszközöket a köztársasági költségvetésből finanszírozzák, a székhelyét pedig a kormánynak kell biztosítania, áll a határozatban. (Vajdaság Ma)