A szabadkai Masterplast közleményben reagált a portálunkon augusztus 14-én megjelent Dveri közleményre:

„Nem igaz az állítás, hogy a szabadkai Masterplast YU KFT, amely egy tiszteletet érdemlő gazdasági társaság több mint 450 foglalkoztatottal, bármilyen módon szennyezné a környezetet. Ugyanígy, nem igaz az állítás, hogy ez a társaság nem tartja be szigorúan a környezetvédelmet és ökológiát rendező előírások rendelkezéseit.

Ezzel ellenkezőleg, a Masterplast nem szennyezi a környezetet, mert korszerű gyártási technológiával rendelkezik. Az ökológiai előírásokat szigorúan betartja, a keletkezett hulladékanyagot pedig az előírásokkal összhangban szelektíven összegyűjti és a hatályos szerződések alapján átadja újrahasznosításra az erre a tevékenységre működési engedéllyel rendelkező cégeknek.

Valóban tény, hogy a Makkhetes, Vasutastelepülés és Zorka Helyi Közösségek polgárainak vizellátási gondjai vannak, amely az elmúlt meleg időszakban még jobban kifejezésre jutott. Sajnálatos, hogy a felsorolt helyi közösségek jelentős része nem rendelkezik városi vízvezeték-hálózattal és emiatt a polgárok nem tudnak hozzáférni a városi vízvezeték-hálózathoz. Viszont, a Masterplast társaságnak ebben semmilyen felelőssége nincs.

Az említett helyi közösségek lakói az ivóvíz-ellátási gondjaikat kútfúrásával rendezték és ezekből az 50-60 m mélységű kutakból jutnak ivóvízhez. Az utóbbi években az említett kutakból nyert víz sajnos minőségtelen és ezért a polgárok kénytelek más módon kielégíteni ivóvíz iránti szükségleteiket. Viszont a Masterplast ezért az áldatlan helyzetért nem tartozik felelősséggel és ennek semmi köze nincs cégünk tevékenységéhez.

Teljesen pontatlan és nem igaz a Dveri Városi Szervezete közleményének a része, amelyben azt állítja, hogy a Masterplast a gyártás folyamán keletkezett szennyvizet a vízgyűjtő rétegbe engedi.

A Masterplastban ugyanis a gyártás során egyáltalán nem keletkezik szennyvíz, ezért nincs is mit visszaengedni vagy visszavezetni a talaj víztároló rétegébe. A gyár területén egyébként léteznek a hatályos szerbiai előírásoknak megfelelően kiépített emésztőgödrök, viszont ezek kizárólag az üzemi vízgócok használata során keletkezett szennyvíz tárolására szolgálnak és szükség esetén az erre illetékes vízszolgáltató cég részéről történik a kiürítésük. Ezen kívül a gyár területén csapadék (eső, hó) formájában keletkezik víz, viszont ezeket nem kell tisztítani. A vállalat telephelyén külön esővíz-elvezető csatornahálózat került kiépítésre, amely összegyűjti az esővizet és egy vízgyűjtő, szikkasztó tóba továbbítja a csapadékot, vízzel táplálva a környezetében levő növényzetet.

A Masterplast több mint 450 szabadkai és környező településről származó dolgozónak és azok családjának biztosít megélhetést és minden hónapban rendszeresen kifizeti a dolgozók munkabérét (amely sokkal magasabb, mint a minimálbér), valamint a fizetések után az adókat és szociálisbiztosítási járulékokat, mindent a hatályos szerbiai előírások alapján. Teljesen inkorrekt az un. Dveri állítása, hogy a Masterplast tevékenységével egyrészt mérgezi a vízréteget, másrészt pedig jelentős fejlesztésékkel és piaci részesedése növekedésével dicsekszik, közben pedig elmulasztja szűrők beépítését szennyvize megtisztítására.

Az sem igaz, hogy a Masterplast ügyvezetője politikai tevékenysége miatt a Városi Képviselőtestület Elnökeként, ezt a céget elkerüli a környezetvédelmi felügyelő és egyéb felügyelőségek. Ezzel szemben az igazság az, hogy Masterplast tevékenységét rendszeresen ellenőrzik az illetékes szervek, amelyek hatáskörébe tartozik a környezetvédelmi és egyéb előírások szigorú betartásának ellenőrzése. Viszont az igazság az, hogy a Masterplast ügyvitelében az illetékes szerveknek sosem volt különösebb kifogása, mert ez a cég mindig szigorúan betartotta a környezetvédelmi és ökológiai előírásokat, de minden más előírást mint pl. azokat amelyek alapján ellenőrzik az adók és járulékok rendszeres befizetési kötelezettségét.

A Masterplast mindenképpen támogatja az említett helyi közösségekben lakó polgárok tiszta és egészséges ivóvízre való jogát, valamint a szennyvízelvezető rendszer kiépítését és ebben a polgárok mindig megkapják tőlünk a megfelelő támogatást.

A Masterplast nem fogja magának megengedni, ezt eddig sem tette, hogy bármilyen formában szennyezze a környezetet. Cégünk sosem engedett szennyvizet a környezetbe és más cselekményeket sem végzett, amelyekkel gondot okozott volna a polgárok ivóvíz-ellátásában”.