Rodoljub Šabić ombudsman bírálta a BIA-törvény kapcsán előterjesztett módosító és kiegészítő indítványokat. Meglátása szerint a tervezett változtatások alkotmányellenesek, de véleményét a szerb kormány nem vette figyelembe, amikor sürgősségi eljárásban a parlament elé utalta a módosítókat.

Az ombudsman legfőbb bírálata azokra a megoldásokra vonatkozik, amelyek a biztonsági ellenőrzéseket érintik és azokra, amelyek az adatok titkossága rendezésének módját változtatnák meg.

„A biztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatban rámutattam: nagyon fontos, hogy ezt a kérdéskört a törvény egyértelműen és világosan szabályozza, míg a módosító indítványok nyomán ez a szféra zömmel rendezetlen, bizonytalan, megfoghatatlan lesz. Alkotmányellenes az a kitétel is, amely, ahelyett, hogy törvényben szabályozná, a biztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos fontos kérdéseket egy törvényerejű rendelet hatáskörébe utalja, amelyet a BIA (Nemzetbiztonsági Hírszerzési Iroda) igazgatója szabályozhat” – közölte Šabić.

A biztos kiemelte: azok a javaslatok, amelyek a titkos adatokra vonatkoznak, nincsenek összhangban a vonatkozó törvény alapvető rendelkezéseivel.

A biztos észrevételeit és javaslatait a BIA és a kormány nem fogadták el.

A BIA-törvényre tett módosítási indítvány, amely arról rendelkezik, hogy a munkahelyekre és a szisztematizációra vonatkozó dokumentumot a BIA igazgatója állítsa össze a kormány előzetes jóváhagyása mellett, parlamenti eljárásba került.

A módosítások értelmében a dokumentum, amelyet a BIA igazgatója fogalmaz meg, meghatározza a szervezeti egységeket, a feladatokat, amelyekkel ezek az egységek foglalkoznak, az irányítás módját, a vezetők hatásköreit és felelősségét, a belső ellenőrzést és a belső revíziót.

A hatályos törvény értelmében a szervezeti egységekre és a munkahelyek szisztematizációjára vonatkozóan a BIA esetében is a minisztériumok és különleges szervezetek esetében alkalmazott elveket érvényesítik, kivéve, ha a munka jellege nem követeli meg a más jellegű szerveződést.