A Szabadka költségvetésének az idei év első kilenc hónapjában történő megvalósulásról szóló jelentés, illetve a költségvetésről szóló rendelet módosítása, továbbá a közszférában határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámát szabályzó rendelet meghozatala, illetve egyes városrészek szabályozási terveinek módosítása szolgáltatott a legtöbb okot a vitára a hatalmi koalíció és az ellenzék között.

A vita valójában a Szerb Haladó Párt és a Mozgalom a Polgári Szabadkáért képviselőcsoport tagjai között folyt: az SZHP tanácsnokai közül legtöbbször Stevan Bakić frakcióvezető ment ki a szószékhez, és személyeskedésektől sem mentes vitákba bocsátkozott a MAPSZ tanácsnokaival. E tanácsnoki csoport tagjai közül viszont a legtöbben szót kértek és éles bírálatokat fogalmaztak meg a hatalmi koalíció munkájával kapcsolatosan. A hatalom részét képező VMSZ-es tanácsnoki csoport tagjai a vita során egyetlen egyszer sem szólaltak fel, de fegyelmezetten megszavazták a felterjesztett javaslatokat. Hozzájuk hasonlóan a többi ellenzéki párt tanácsnokai is csendben voltak, sőt még az ülés vége előtt haza is mentek.

Bodgan Laban haladó polgármester felszólalásai során a Mozgalom a Polgári Szabadkáért csoport tanácsnokai tüntetőleg kivonultak a Városháza díszterméből – következetesen tartva magukat ahhoz, amit augusztusban beharangoztak, miután napvilágra került az a hangfelvétel, amelyen Szabadka első embere minősíthetetlen szavakkal, súlyosan fenyegette egyik párttársát.

Bogdan Laban: Elégedettek vagyunk

„A költségvetés megvalósítása jobb, mint a korábbi években volt. Arra számítunk, hogy az idei költségvetés megvalósítása nyolctól tíz százalékkal jobb lesz, mint a tavalyi, vagy tavalyelőtti. Folyamatosan érkeznek a pénzek a köztársaságtól és a tartománytól. A Népszínház felújításának nyolcadik szakaszára jövő év elején írjuk ki a közbeszerzést.

Kétszáztizenöt munkahely szűnik meg a közszférában, a szerb kormány döntésével összhangban.

Először a jelenleg betöltetlenül álló munkahelyeket szüntetjük meg, a munkaerő-felesleg és a nyugdíj előtt álló dolgozók esetében pedig igyekezni fogunk ösztönző végkielégítéseket kifizetni és mindent megteszünk, hogy megvédjük az emberek érdekeit“ – nyilatkozta az újságíróknak a polgármester.

Maglai Jenő: A városnak kevesebb a bevétele, állnak a projektumok

„Ha nem a más szintekről befolyó pénzeket nézzük, hanem a város saját bevételeit, akkor négy százalékkal kisebb a bevétel. Növekedés csak a fizetések utáni- és a vagyonadó esetében tapasztalható. Viszont ahol a városnak gazdálkodnia kellene a vagyonával: az építési telkekkel és a földterületek bérbeadásával, ott a bevételek drasztikusan csökkentek. A legdrasztikusabb példa erre az, hogy a mai napig nincsenek bérbe adva a mezőgazdasági földterületek, ami 100 millió dinárt jelentene a városnak. Nem valósították meg a város jövője szempontjából fontos projektumokat. A város még egyetlen dinárt sem költött el abból a 300 millióból, amit a Népszínház felújítására kapott. Ugyanígy a Vegyészeti Középiskola homlokzatának felújítására kapott pénzből sem költöttek el semmit. Az önkormányzati vezetés képtelen hatékonyan irányítani a várost.

A munkaerő leépítése a közvélemény hülyítésére szolgál. Egyrészt a legjobb dolgozók elmennek, másrészt pedig pártalapon továbbra is behozzák majd a saját embereiket.

A racionalizáció legdrasztikusabban az Expecto mentálhigiénés alapítványt, a Danilo Kiš ifjúsági alapítványt és a Városi Könyvtárat érinti” – nyilatkozta Maglai Jenő, a MAPSZ frakcióvezetője.

Az ülés napirendi pontjai között szerepelt egyebek mellett még a Tervbizottság, a Rendkívüli helyzeteket kezelő törzskar, valamint több iskola iskolaszéke tagjainak felmentése és megválasztása, továbbá az Expecto és a Danilo Kiš alapítványok működési terveinek jóváhagyása és a Helyi Korrupcióellenes Terv alkalmazását követő munkatestület tagjainak kiválasztásának feltételeit meghatározó szabályzat is.