Azok az önkormányzatok és közvállalatok, amelyek élén a Vajdasági Magyar Szövetség tagjai vannak, 2016-ban törvényellenesen fizettek ki prémiumokat, ösztönző fizetéskiegészítéseket és túlórákat – derült ki az Állami Számvevőszék jelentéséből. A számvevőszéki jelentésről hétfőn a Magločistač portál és a Szabad Magyar Szó is beszámolt. Ezekre a tudósításokra reagált közleményben a VMSZ Sajtószolgálata, amit változtatások nélkül, teljes terjedelmében mi is közreadunk:

Beszéljenek a számok

Az Állami Számvevőszék feladatai közé egyebek mellett az önkormányzatok pénzügyi ellenőrzése is hozzátartozik. Jelentéseik – ajánlásaik, észrevételeik – nyilvánosak, mindenki által hozzáférhetőek. Számos észak-bácskai községben jelen volt az Állami Számvevőszék ellenőre, nem csak abban a három községben, amit a Magločistač név alatt a portálon megjelentetett, majd a Szabad Magyar Szó által átvett és továbbgondolt cikk sajátos módon górcső alá vesz.

A Magločistač és a Szabad Magyar Szó három sikeres VMSZ vezetésű önkormányzatot ,,elemzett“ cikkében.

A sikeresség fokmérője ebben az esetben a politikai ellenérdekeltségű formációk alulmaradása és veresége a 2016-os választásokon, a 2017-es köztársasági elnökválasztáson és a helyi közösségi választásokon.

Csúfos kudarcukért sajtóbosszút hirdettek – csúsztatásokkal, féligazságokkal és az Állami Számvevőszék jelentéséből kiragadott mondatokkal.

Miközben a nevezett cikkekben szónoki kérdést fogalmaznak meg a VMSZ elnöke felé, hogy leváltja-e a cikkekben említett vezetőket – ők maguk írják le a tényeket: ,,A revizori jelentés azt is tartalmazza, hogy Magyarkanizsán 2017 májusától kezdve megszűnt a munkavállalók stimulálása.“ Akkor tehát Fejsztámer Róbert jó polgármester, maradhat.

A topolyai Komgrad cég átvilágítása során kiderült, hogy Szombathy Zoltán igen csak megnövelt fizetést vett fel, ugyanakkor a cikkben az is olvasható, hogy ,,Tavaly október óta a Komgradot már nem Szombathy irányítja, mivel helyére Domány Dudás Diana került.“ Ezek szerint a VMSZ által irányított cégben a VMSZ döntése értelmében megtörtént a vezetőváltás.

A zentai polgármester lemondásának kérdését is felvetik, mégpedig Ceglédi Rudolf 2012-es mondatai alapján, ami a jelenkori újságírásban nem ismeretlen eljárás, azonban ezzel nem tesznek egyebet, mint elismerik, hogy Ceglédi Rudolf képes az önkormányzati dolgozók munkájának megbecsülésére és korábbi véleményének felülvizsgálatára. Mivel sem a zentai polgármester, sem a tanács tagjai nem vettek fel stimulációs pénzeket, így a cikk írói megszorult helyzetükben az egyszerű hivatalnokok zsebében kezdtek kotorászni.

A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke naprakész információkkal rendelkezik a párt által vezető pozíciókban lévő munkatársainak tevékenységéről. Ezt természetesen nem várja el sem a Magločistač sem a Szabad Magyar Szó újságíróitól.

Azt azonban elvárja a vajdasági médiától, hogy a megnyitott kérdéseket – lehetőleg ne csak a zentai és magyarkanizsai önkormányzat és a topolyai Komgrad esetében – a lehető legpontosabban, pénzügyi adatokkal és az érintettek megkérdezésével, az újságírás és nem az irányított cikkgyártás szabályai szerint járják körül és a valós tényeket, adatokat, pénzügyi számokat jelentessék meg.

A VMSZ Sajtószolgálata