A civil társadalom szervezetei, a médiumok és azt követelik a közigazgatási és önkormányzati tárcától, hogy haladéktalanul törölje a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférést szavatoló törvény tervezetéből azt a rendelkezést, amely lehetővé tenné az információhoz való hozzáféréssel való visszaélést civil szervezetek, médiumok és olyan magánszemélyek sérelmére, amelyek, illetve akik a köz érdekében tevékenykednek. Ugyanakkor szorgalmazzák a közvállalatok és más, a közhatalom által finanszírozott intézmények feletti teljes és hatékony ellenőrzést is, a nyilvánosság bevonásával.

A közigazgatási és önkormányzati tárca a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférést szavatoló törvény módosításának közvitáján tette nyilvánossá a jogszabály átalakítására vonatkozó legújabb javaslatát, amelyben többek között olyan kitétel is található, hogy a hatalmi szervek közé tartozik az a „jogi vagy természetes személy, amely közérdekű tevékenységet végez”. Ez az indokolatlan törvényi megoldás azt jelentené, hogy bárki kérhet bármilyen jellegű információt egyesületektől, médiumoktól, de még az egyénektől is, akiknek tevékenysége bármilyen módon kapcsolódik a közérdekhez. Egy ilyen megoldás alkalmazásával elsősorban az oknyomozó újságírók és a nemkormányzati szervezetek tevékenysége lehetetlenülne el.

Emellett a tárca törvénymódosítási javaslata pontosítja, hogy a közhatalom szervei közé tartoznának a jövőben a közvállalatok és más intézmények, amelyeket a közhatalom valamely ága alapított vagy pénzel. Azonban egy utólag betoldott rendelkezés azt is előírná, hogy ne legyen a közhatalom szervének tekinthető „az a tőketársaság, amely a piacon tevékenykedik a gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályok betartásával, függetlenül attól, hogy ki ennek a társaságnak a tagja vagy a részvényese”. Ezzel a rendelkezéssel ki lehet vonni a nyilvánosság ellenőrzése alól jelentős számú vállalat, amelynek ügyviteléről a közvéleménynek joga lenne információkat szerezni.

A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférést szavatoló törvény egy demokratikus társadalomban a közhatalom szerveinek társadalmi kontrolljának eszköze. Azonban a jogszabály-tervezet legutóbbi formájában ezt a törvényt azoknak az ellenőrzésére lehetne használni, akik nem rendelkeznek közhatalmi státussal, illetve azoknak az ellenőrzésére, akik tevékenységükhöz nem használnak közpénzt.

Tekintettel arra, hogy ennek a törvénynek rendkívüli jelentősége van a szerbiai demokrácia alakulására, követeljük, hogy a közvita befejezése előtt a törvény tervezetéből az illetékesek töröljék azokat a rendelkezéseket, amelyek visszaélésre adnak lehetőséget, illetve azokat, amelyek ártalmasak lehetnek a nyilvánosság tájékozódási joga érvényesülésében.

A követelést az alábbi szervezetek és médiumok írták alá:

1. A jogtudományok előmozdítását célzó központ (Centar za unapređivanje pravnih studija)

2. Civil Rights Defenders

3. CHRIS network

4. Egyenlőség (Jednakost)