A Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztiváltanácsa pályázatot hirdet a 2019. évben sorra kerülő XLIII. Durindó és LVI. Gyöngyösbokréta Fesztivál megrendezésére.

A pályázatot olyan bácskai művelődési szervezetek nyújthatják be, amelyek eleget tudnak tenni az alábbi feltételeknek:

  1. megfelelő fellépési lehetőség biztosítása;
  2. a Fesztiváltanács üléseinek megszervezése és lebonyolítása;
  3. a pályázó kulturális szervezet vállalja a Durindó és a Gyöngyösbokréta szervezési szabályzatában foglalt valamennyi követelmény teljesítését (a pályázat kiírói az érdeklődőnek kérés szerint a rendelkezésre bocsátják azt);
  4. mellékelni kell a pályázó szervezet nyilatkozatát, hogy vállalja a rendezvény megszervezését és lebonyolítását, beleértve a fellépők és a részvevők étkeztetését is;
  5. mellékelni kell a területileg illetékes önkormányzat szándéknyilatkozatát, hogy ha a pályázó elnyeri a szervezés jogát, anyagilag támogatni fogja őt a rendezvény lebonyolításában;
  6. a pályázatra kizárólag bejegyzett szervezetek jelentkezhetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 28.

A pályázatra beérkezett kérelmeket a Fesztiváltanács bírálja el, és döntéséről értesíti a pályázókat.

Az írásbeli jelentkezéseket a következő címre várjuk:

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség

Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztivál Tanácsa

24000 Szabadka, Kossuth Lajos tér 4.

Bővebb felvilágosítás Sutus Árontól kérhető a 069/551-82-22-es vagy az office@vmmsz.org elérhetőségek valamelyikén.

A Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztiváltanácsa

Nyitóképünk a 2017-es fesztiválon készült, miközben a bácskossuthfalvi szervezők ünnepélyesen átnyújtották a fesztivál lobogóját a törökkanizsai magyarság képviselőinek (fotó: Szerda Zsófia)