Pénteken a Köztársasági Statisztikai Hivatal által közzétett dokumentumból kiderült, hogy Szerbiában a márciusi nettó átlagfizetés 49 400 dinár volt, ami a jelenlegi árfolyam szerint 418 eurónak felel meg. A hivatal az év harmadik hónapja esetében is elkészítette azt a kimutatást, amely alapján kiderül, mely községekben nagyobb, és melyekben kisebb az átlagfizetés a szerbiai átlagnál.

Majdnem ötvenezer dinár volt a szerbiai átlagkereset márciusban

Szerbiában a márciusi nettó átlagbér 49 400 dinár (418 euró) volt, míg a bruttó bér 68 251 dinárt tett ki – közölte a Köztársasági Statisztikai Hivatal. Az előző hónaphoz viszonyítva, a bruttó és a nettó átlagbér is nominálisan 3,3, reálisan pedig 3,2 százalékkal nagyobb. A 2017-es márciusi átlagbér 386 euró volt.

A vajdasági községekben kifizetett márciusi bérek alapján a Köztársasági Statisztikai Hivatal megállapította, hogy a tartományi átlagfizetés 47 001 dinár, vagyis 2399 dinárral kisebb, mint az országos átlag.

A dél-bánáti régióban (Pancsoval, Alibunár, Fehértemplom, Versec, Antalfalva, Kevevára, Ópáva, Zichyfalva) 47 188 dinár volt az átlag, a dél-bácskaiban (Újvidék, Pétervárad, Bács, Palánka, Belcsény, Óbecse, Zsablya, Szenttamás, Karlóca, Péterréve, Temerin, Titel) 49 848 dinárt tett ki a márciusi átlagbér.

Újvidéken 54 555 dinárt vittek haza átlagosan a polgárok, Óbecsén 42 412 dinárt, Szenttamáson 39 108 dinárt, Temerinben pedig 42 529 dinárt.

A szerémségi régióban 44 552 dinárt mutatott a statisztika, a közép-bánáti régióban (Nagybecskerek, Begaszentgyörgy, Magyarcsernye, Törökbecse, Szécsány) pedig 46 840 dinár volt a márciusi átlagbér. Nagybecskereken 48 558, Magyarcsernyén 43 486, Törökbecsén 39 583, Szécsányban pedig 43 064 dinárt átlagkeresetet állapítottak meg a statisztikával foglalkozók a hozzájuk beérkező adatok alapján.

A közép-bácskai régióban (Szabadka, Topolya, Kishegyes) az átlagbér 45 831 dinár volt. Az átlagkereset községek szerint: Szabadka – 46 764 dinár, Topolya, 43 335 dinár, Kishegyes 38 160 dinár.

170 ezer eurós adótartozása van a zentai alpolgármester felesége nevére bejegyezett cégnek

Az adóhivatal a Szerbiai Pénzügyminisztérium honlapján közzétette a legnagyobb adótartozást felhalmozó cégek és vállalkozók neveit. Szabadkáról összesen öt cég található a 389 nevet tartalmazó listán, amelyen azok a vállalatok kaptak helyet, amelyek még most is aktívak, vagyis nem indult ellenük csődeljárás. A Top level vállalatnak 127,8 millió dinár adótartozása van, majd következik a Budućnost bútorgyártó cég 115,2 millió dinárral.

Az észak-bánáti körzethez tartozó községek (Nagykikinda, Ada, Magyarkanizsa, Törökkanizsa, Zenta, Csóka) átlagkeresete 44 347 dinár volt márciusban.

Érdekes, hogy a statisztika szerint a zentaiak keresnek legjobban a régióban (45 997 dinár), utánuk következnek szorosan a nagykikindaiak (45 956 dinár). Adán és Magyarkanizsán nagyjából egyformán alakult a márciusi átlagfizetés (42 467, illetve 42 286 dinár), s ugyanez elmondható Törökkanizsáról (40 707 dinár) és Csókáról is (40 730 dinár).

Ami az országos átlagfizetést illeti, a legjobban azok jártak, akik az állami szférában, s azon belül is valamelyik közvállalatban dolgoztak, ugyanis ott a nettó átlagfizetés 69 084 dinár volt. Az állami adminisztrációban dolgozók nettó átlagbére márciusban 58 079 dinárt tett ki.