Igazgatók jönnek, igazgatók mennek – ez a világ rendje, de nem mindegy, hogy ez hogyan történik, főleg akkor nem, ha a változást kikényszerítik. Gomboson, a helyi József Attila Általános Iskolában a jelenlegi igazgatónő szerint egy szégyenteljes, kijátszott és manipulált igazgatóválasztás történt, amit a kollégák, a szülők és a falu népe sem tud feldolgozni.

A pályázatra ketten jelentkeztek: Kovács Edit jelenlegi igazgatónő és Marija Blagojević tanító, akinek határozott idejű munkaszerződése van. Az igazgatóválasztás során a tantestület tagjai közül kilencszer annyian támogatták a jelenlegi igazgatónőt, mint ahányan a másik jelöltet: Kovács Editre a negyven dolgozóból harminchatan szavaztak, míg Marija Blagojević csak négy voksot kapott. Ugyanakkor a Magyar Nemzeti Tanács is Kovács Edit kinevezését javasolta. Ennek ellenére a kilenctagú iskolaszék öt-négy arányban a másik jelölt kinevezését támogatta. Az érintettek szerint az iskolaszék döntése szabálytalan volt, a szavazást manipulálták és politikailag befolyásolták. Mladen Šarčević illetékes miniszter azonban Nyilas Mihály tartományi titkár javaslatára Marija Blagojevićet nevezte ki, figyelmen kívül hagyva ezzel az MNT és az iskolában dolgozók elsöprő többségének a véleményét is. Ez óriási felháborodást váltott ki a faluban, és aláírásgyűjtés indult, hogy továbbra is Kovács Edit maradjon az igazgató.

Kovács Edit: Tizenhat éve igyekszem becsülettel helytállni, a legnagyobb bűnöm, hogy nem vagyok egyik pártnak sem a tagja

Bizonyítékok a manipulált iskolaszéki szavazásra

„Bizonyítékaink vannak, hogy az emberek meg lettek félemlítve” – nyilatkozta lapunknak Kovács Edit jelenleg még hivatalban lévő iskolaigazgató: „Különböző színű golyóstollat használtak azok, akik a másik jelöltet támogatták. Az iskolaszék tagjai erre akkor eszméltek rá, amikor megtörtént a szavazás, és az az öt ember felkelt, és rögtön el is ment. A négy ember, aki rám szavazott, kék örökírót használt, ők ott maradtak, és megtárgyaltuk a dolgokat, hogy mi történhetett, hogy az iskolaszék tagjainak a többsége nem volt hajlandó a tantestület által felterjesztett jelöltet támogatni” – magyarázta Kovács Edit.

A kilenctagú iskolaszékben helyet kap az iskola három dolgozója, hárman a szülők tanácsából és hárman, akiket az önkormányzatból – a gombosi iskola esetében a helyi közösségből – delegálnak. A jelenlegi igazgatónő ellen a politika által delegált három iskolaszéki tag szavazott, továbbá két szülő. Az igazgatónő biztos abban, hogy ez a két szülő meg lett félemlítve – bár a megfélemlítés tényét nehéz bizonyítani –, ugyanis Kovács Editet korábban ők is teljes támogatásukról biztosították, és nagyon furcsa az, hogy a szavazás napjára miért változott meg az álláspontjuk.

A szakma képviselői is felemelték szavukat

Nagy Margit, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke az eset kapcsán nyílt levelet intézett Nyilas Mihály tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkárhoz, melyben azt követeli, hogy bírálja felül döntését, tartsa tiszteletben a többség akaratát és ne fogadja el a törvénytelenségeket. Hasonló levelet írt Nyilas Mihálynak Poturica Ruža, a gombosi iskola iskolaszékének elnöke, melyben úgy fogalmaz, hogy a tartományi titkár nem engedhet meg ilyen, a többség akaratával szembemenő, szabálytalanul hozott szavazás általi igazgatóválasztást.

Nyilas Mihály tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkár

A tartományi titkárságból a Vajdasági RTV szerkesztőségéhez eljuttatott levelében azt közölték, hogy „tudomásuk van a tantestület, az MNT és az iskolaszék döntéséről, de számukra ezek az álláspontok nem kötelező érvényűek. A titkárság az iskola rendes működése érdekében az iskolaszék szavazatát fogadta el, az esetleges visszaéléseket pedig majd a tanfelügyelők vizsgálják ki”.

Időközben azonban a minisztériumtól már meg is érkezett a kinevezés, mely szerint augusztus 18-tól Marija Blagojević irányítja az iskolát.

„Úgy tűnik, hogy itt, Délvidéken csak látszólag működik a demokrácia és a szólásszabadság, de valójában senkihez sem fordulhatok panasszal. A legnagyobb bűnöm, hogy nem vagyok egyik pártnak sem tagja, sosem voltam az, ha ez bűnnek nevezhető. Most politikai alapon kívánnak eltávolítani az intézmény éléről, pedig immár tizenhat éve igyekszem becsülettel helytállni az igazgatói poszton. Kollégáim és én is mélységesen fel vagyunk háborodva, hiszen úgy tűnik, hogy Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár és Mladen Šarčević oktatási miniszter figyelembe sem vették ezt a tényt, még akkor sem, amikor az igazgatóválasztási folyamat során észlelt szabálytalanságokról tájékoztattuk őket. Választ persze sohasem kaptunk, időpontot is hiába kértünk tőlük” – nyilatkozta Kovács Edit.

Hírzárlat a szerb sajtóban

Végül már a nyilvánosságon, a sajtón keresztül próbálták a közvélemény figyelmét felhívni a szabálytalanságokra, de ott is akadályokba ütköztek: erőteljes cenzúrával találták magukat szemben. Az iskoláról készült riport például bele sem kerülhetett az Újvidéki Televízió szerb nyelvű híreibe, csak magyar nyelven adták le. Ezért kezdtek aláírásgyűjtésbe az iskola dolgozói, de úgy tűnik, hogy a minisztérium a petíció átadására sem nyújt számukra lehetőséget. Ennek ellenére július közepéig már több mint kétszázan jelentkeztek önként, és írták alá petíciót.

„Mélységesen felháborító ez az eset, hiszen arra nem létezik írásos szabály, melyik szavazás eredménye alapján kell kinevezni az igazgatót, a tartományi oktatási titkár pedig egyáltalán nem következetes. Előfordult már olyan eset, hogy az iskolaszéken hozott javaslattal ellentétesen nevezte ki az igazgatót. Ez így teljes mértékben elfogadhatatlan, igazságtalan és felháborító. Persze panasszal nem élhetünk, az igazgatói kinevezés ellen bírósági per által lehet csak fellebbezni. Ugyanakkor tudomásunk van olyan esetekről is, amikor már egy meghozott döntést visszavont és módosított a tartományi oktatási titkár és a miniszter is. Úgy tűnik, hogy a döntéseket politikai alapon hozzák, ami nem helyes” – zárta gondolatait Kovács Edit.

A diktatúrát idéző döntés

Az igazgatóválasztás kapcsán Nagy Margit, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke nyílt levélben fordult Nyilas Mihály tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkárhoz:

Értesültem arról, hogy a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság nem a többség által támogatott jelenlegi igazgatónőt, Kovács Edit professzor asszonyt nevezte ki a gombosi József Attila Általános Iskola igazgatójának.

Napjainkban, amikor az általános iskolákban, így Nyugat-Bácskában is sorra szűnnek meg a magyar tagozatok, elfogadhatatlannak tartom, hogy elutasítja a falu közösségének a követelését.

Ön tudomást szerezhetett a szabálytalan és törvénytelen iskolaszéki szavazásról, ennek ellenére mégis csupán az egyes iskolaszéki tagoktól kizsarolt szavazatokra alapozta a döntését. A Magyar Nemzeti Tanács és az iskola tanügyi dolgozóinak a véleményét is figyelmen kívül hagyta, akik elégedettek a nagy tapasztalatokkal rendelkező Kovács Edit igazgatónő munkájával, és őt támogatják. Döbbenetes, hogy ennyire mellőzi a közösség érdekeit. Már átéltem diktatúrát, ez a lépése erre emlékeztet. Én azt hittem, hogy Szerbia demokratikus ország, és ilyen döntésre nem kerülhet sor.
Követelem, hogy tegye meg a szükséges lépéseket az esettel kapcsolatban, bírálja felül döntését, tartsa tiszteletben a többség akaratát és ne fogadja el a törvénytelenségeket. Tisztelettel, Nagy Margit, elnök

Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság ÚjvidékMihajla…

Posted by Nagy Margit on Sunday, July 8, 2018

 

Ilyet a tartományi titkár sem engedhet meg magának

A gombosi József Attila Általános Iskola iskolaszékének elnöke, Poturica Ruža is nyílt levélben fordult Nyilas Mihály tartományi oktatási titkárhoz, melyben azt írja, hogy tudomása van arról, hogy az oktatási miniszter Nyilas javaslatára nevezte ki a többség támogatását nem élvező jelöltet, és Nagy Margit leveléből is idéz:

„Mélységesen fel vagyunk háborodva, hiszen Ön birtokában volt azon információknak, tényeknek és bizonyítékoknak, melyek szerint szabálytalan és törvénytelen módon zajlott az iskolaszéki szavazás, ennek ellenére döntését mégis kizárólag csak az egyes iskolaszéki tagoktól kizsarolt szavazatokra alapozta, mindeközben figyelembe sem vette a tantestület döntő többségének és a Magyar Nemzeti Tanácsnak a véleményét, akik mind a jelenlegi igazgatót támogatják.

Ön az új igazgató személyére vonatkozó javaslatával, miniszter úr pedig ennek jóváhagyásával és az új igazgató kinevezéséről hozott végzésével megsérti a rendeletet, mely a közszférában dolgozók foglalkoztatási tilalmára vonatkozik, hiszen egy meghatározott időre alkalmazott egyént neveztek ki egy meghatározatlan időre felvett alkalmazottal szemben. Ezzel kapcsolatosan a szakszervezetek is felemelik szavukat.

Pontosan az oktatási miniszter úr nyilatkozza és hangsúlyozza azt, hogy megengedhetetlen az iskolaszékek helytelen, szabálytalan, törvénysértő működése, a mi esetünk pedig pont egy ilyen szabálysértő, törvénytelen működés tipikus iskolapéldája, Ön mégis erre a szavazásra hivatkozva döntött. Egy demokratikus jogállamban ez megengedhetetlen és felháborító.

Ha mi, becsületes emberek nem teszünk semmit, és megengedjük azt, hogy ilyen módon, kikényszerítve, fenyegetve és nyomásgyakorlás által helyezzenek valakit egy oktatási-nevelési intézmény élére, felmerül a kérdés, hogy milyen üzenetet közvetítünk ezáltal a gyermekeknek, szülőknek, a helyi lakosságnak és minden állampolgárnak?

Mi, alkalmazottak, szülők, de még a gombosi lakosok döntő többsége is feltétel nélkül egyezünk azzal és támogatjuk, hogy a jelenlegi igazgatónő, Kovács Edit pedagógus professzor maradjon továbbra is az intézmény vezetője.

A gombosi József Attila Általános Iskolának százhúsz tanulója van. Az intézményben szerb, magyar és roma gyerekek tanulnak

A pályázat lebonyolítása folyamán mi jeleztük a felmerülő szabálytalanságokat minden illetékes intézménynek, szervnek, többek között Önt is értesítettük a fennálló helyzetről és az iskolában zajló történésekről, Ön mégsem tett ezzel kapcsolatban semmit.

Kérjük és követeljük Öntől, hogy tegye meg a szükséges lépéseket az esettel kapcsolatban, bírálja felül döntését, hiszen Ön sem engedhet meg ilyen, a többség akaratával szembemenő, szabálytalanul hozott szavazás általi igazgatóválasztást! Követeljük, hogy vonja vissza javaslatát, vagy semmisítse meg a pályázatot! Tisztelettel: a petíció aláírói nevében Poturica Ruža, az iskolaszék elnöke

Külön feltételként szerepeljen a kisebbségi nyelv és kultúra ismerete

A történtekre sajtóközleményben reagált a Magyar Mozgalom elnöksége, melyben rámutatnak, hogy Szerbia-szerte évek óta gyakran vált ki közfelháborodást az iskolák igazgatóinak megválasztási procedúrája.

„Szomorú, de sajnos igaz, a sokat dicsért magyar nemzeti autonómia szerve, az MNT álláspontja is csak addig mérvadó, amíg az pontosan ugyanazt képviseli, amit a VMSZ. Nincs helye szakmaiságnak, lefektetett testületi döntéshozási elveknek, többségi véleménynek, ha a pártérdek mást diktál. Abban az esetben még a VMSZ által delegált Nyilas Mihály vezette titkárság is kihátrál az MNT döntése mögül” – áll az MM közleményében.

A Magyar Mozgalom szerint Szerbiában szükséges mielőbb decentralizálni az oktatást, az igazgatókat kizárólag a felmutatott eredmények és kompetenciáik alapján, egy transzparens, reális követelményrendszer mentén megválasztani, a kisebbségi érdekvédelemnek pedig célul kell kitűznie, hogy ebben a követelményrendszerben külön feltételként szerepeljen a kisebbségi nyelven is tanító iskolák leendő igazgatói számára a kisebbségi nyelv és kultúra ismerete.

Az írás a Családi Kör július 19-ei számában jelent meg.