Az újvidéki Magyar Tanszék Kontaktzóna című rendezvénysorozatának decemberi 5-ei vendége Térey János magyarországi író volt. A mindhárom műnemben sikeres, de elsősorban verses regények szerzőjeként ismert és – a jelölt tanszéken is – „tananyaggá vált” íróval Bordás Sándor egyetemi docens, lektor beszélgetett. A Nevek, városok, műformák, avagy A Térey-misztérium darabkái címmel, illetve alcímmel meghirdetett találkozó e „misztérium” jelenségeit próbálta meg közönsége, a Térey-művek olvasói előtt feltárni.

Az életmű izgalmas vonása a különböző városokhoz kötődés, a helyek és a terek jelentés szolgálatába állítása: „debreceni misztériumjáték”, „Átkelés Budapesten”, „Káli holtak” – hogy csak néhányat emeljünk ki műfajmeghatározásai és könyvcímei közül. A történetek ugyanis – mondta az író e kérdésfelvetésre – „helyekhez kötődnek”, így lehet előhívni őket az emlékezetből és így válnak láthatóvá, másrészt az eredeti foglalkozását tekintve építész Térey alapvetően és szükségszerűen „épületekben, alakzatokban” (is) gondolkodik.

A hagyományos formákat dekonstruáló versekkel, verseskötetekkel indult, majd egy régi, de a magyar irodalom alakulástörténetében sajátos fejlődést mutató és helyet elfoglaló műfaj, a verses regény egyik legismertebb magyar művelőjeként és újraalkotójaként 2018-ban mégis egy szabályos prózakötettel, a Káli holtakkal állt elő. A bonyolult és bizonyos értelemben extrém (hiszen „zombitörténet” is) alkotás megosztotta a kritikát. Az elmarasztaló és a fanyalgó véleményekről szólva Térey János elmondta, hogy ezek részben a korábbi művei (a verses regények) kialakította, róla szóló „kép”, a veres regények alkotójaként való „beskatulyázás”, másrészt az említett, „irodalomidegen”-nek titulált eszközök és történetek bevonásának következménye. Ugyanakkor egy írót, aki már egy jól kivehető és eredeti életművet mondhat már magáénak, nem befolyásolhatják a kritikai megnyilatkozások: az elmarasztaló kritikát is „egy vélemény”-nek fogja fel. Miként és mindenkor: az is.

A Kontaktzóna következő vendége Háy János író lesz.

Fotók: P. L.