Idén vette kezdetét az a projektum, melynek célja a szerbiai oktatási rendszert előkészíteni a középiskolai záróvizsgák új koncepciójának a bevezetésére.

Ez az elgondolás egyebek közt azt is tartalmazza, hogy minden tanuló egyidejűleg tegye le az állami érettségi vizsgát, amelyet a felsőfokú oktatási intézmények iratkozáskor elfogadnak, azaz nem lesz szükség felvételi vizsgára. Mladen Šarčević oktatási miniszter ennek fontosságát hangoztatta azon a megbeszélésen, melyen hivatalosan is kezdetét vette a projektum.

„A projektum nagy jelentőséggel bír a középiskolai oktatás és nevelés minőségének fejlesztése tekintetében, de amiatt is, hogy minden tanuló számára hozzáférhetővé teszi a felsőfokú tanulmányokat” – fogalmazott a tárcavezető.

A projekt célja, hogy előkészítse az oktatási rendszert és támogatást biztosítson a minisztériumnak az előkészületekhez és a megvalósításhoz a középiskolai záróvizsgák bevezetését illetően.

Az új koncepció mentén dolgozták ki az általános és a művészeti érettségi vizsga, illetve a hároméves középiskola végén esedékes szakérettségi szabályzatát.

A projektumba bevonják majd a középiskolai és az egyetemi tanárokat, akik együtt készítik el a vizsgateszteket, illetve a tesztkérdéseket.

Minden, középiskolában oktatott tantárgyhoz külön bizottságot alakítanak. Ezek dolga az lesz, hogy a tanárok számára kidolgozzák a kézikönyveket, illetve a tanulók által használt anyagokat. A bizottságok munkája lesz továbbá a szaktantárgyak vizsgafeladatainak előkészítése is.

A projektum időtartama alatt a középiskolák és a felsőoktatási intézmények számos képzést szerveznek majd annak érdekében, hogy minél jobban felkészüljenek az új típusú érettségi vizsgák megszervezésére. Ennek megvalósulását az Európai Unió előcsatlakozási alapjából finanszírozzák és a tervek szerint három évig tart majd.

A projektumot a szerb Oktatási, Tudományügyi és Technológiai-fejlesztési Minisztérium az osztrák Human Dynamics céggel közösen valósítja meg.

Forrás: Tanjug