A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége többórás zárt körű vita után úgy döntött, lehetővé teszi az akadémiai kutatóintézetek számára, hogy elinduljanak a Palkovics-féle pályázati rendszerben, de csak ha a miniszter írásos garanciát ad, hogy megkapják a pénzüket. Az MTA nem a legerősebb konfrontációt választotta, de nem is kapituláltak, és tárgyalásokat kérnek a kutatóintézetek ügyében – írja az Index, amely felsorolta a döntéseket:

  • Az MTA elnöksége felkéri Palkovics László minisztert, hogy biztosítsa az akadémiai kutatóhelyek törvényben garantált alapfinanszírozását.
  • Lovász László MTA-elnök a kutatóintézet-hálózat igényeit csak abban az esetben továbbítja a miniszter felé, ha a minisztertől előzetesen írásbeli visszaigazolást kap arról, hogy a törvény szerinti 2019. évi központi költségvetési támogatást az intézetek megkapják.
  • Az MTA-elnökség felkéri az Akadémia elnökét, hogy „haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) miniszterével a kutatóintézetek jövőbeni struktúrájára vonatkozó miniszteri javaslatokról”.

Az MTA döntése értelmében a kutatóintézetek nem önállóan nyújtják be a minisztérium felé a támogatási igényeiket, hanem az MTA vezetésén keresztül. Ez a költségigények összehangolása szempontjából is fontos lehet, de még lényegesebb a Lovászék által támasztott feltétel: az MTA elnöke csak abban az esetben továbbítja ezeket a miniszter felé, ha Palkovicstól előzetesen írásos biztosítékot kap arról, hogy a törvény szerinti 2019. évi központi költségvetési támogatást az intézetek megkapják. Az MTA vezetése ragaszkodik tehát az alapfinanszírozáshoz, márpedig a Palkovics-féle támogatási rendszernek éppen az a lényege, hogy nem ad alapfinanszírozást.

A második számú határozat szerint:

Az Elnökség köszönettel veszi az Akadémián és más intézményeknél dolgozók támogatását. Továbbra is kéri az akadémiai dolgozók töretlen helytállását, bizalmát és higgadt feladatellátását.