Új fejlemények derülhetnek ki a Tiszán épülő híd körüli perben, a bíróság ugyanis a tények újramegállapítását rendelte el, miután az újvidéki Gazdasági Fellebbviteli Bíróság semmissé nyilvánította a döntést, miszerint a 63 millió dináros tartozást három egyenlő részre kell osztani.

A bírósági eljárás felülvizsgálatát Óbecse Község kérvényezte. Az elsőfokú bíróságnak elrendelték, hogy nyerjen bizonyítást, mi volt a célja a kölcsönnek, ki hozott döntést arra vonatkozóan, hogy a hidat áthelyezzék, és milyen protokollt írt alá Ada, Óbecse, Törökbecse és Csóka arra vonatkozóan, hogy Ada és Csóka vállal majd minden költséget.

Az Újvidéki Fellebbviteli bíróság ugyanis nemrég olyan ítéletet hozott, aminek értelmében a két községnek ki kell fizetnie az illetékes tartományi titkárságtól, a 2003-ban a kérdéses híd szétszerelésére és Szerbiába történő szállítására kért összeget, ami mintegy 300 ezer eurót tett ki.

Óbecse egyébként már törlesztette az első részletet, ami 5 millió dinárt tett ki, az év végéig pedig kötelesek lettek volna további 5,6 millió dinárt fizetni.

— Óbecse összköltsége a hídépítés kapcsán az első döntés értelmében, amelyet most semmissé nyilvánítottak, 44 millió dinár lett volna. Ez hatalmas összeg a mi községünk számára, nagy teher a költségvetésnek, főként, ha figyelembe vesszük, hogy a hidat a Tisza azon részén építették, ami nem tartozik hozzánk. Türelmesek vagyunk és hiszünk abban, hogy az új eljárás során bizonyítást nyernek a tények és felmentenek minket a pénz kifizetése alól, nyilatkozta Goran Matić, az óbecsei Építési Igazgatóság volt igazgatója.

A hidat a németországi Filshoven ajándékozta a két községnek, a munkálatokat pedig az újvidéki Hidroinvest DT végezte el, de mivel akkoriban a két községnek erre nem volt elegendő anyagi eszköze, a tartományi pénztárból kaptak hitelt, azzal, hogy a tartozást a becsei vállalatok magánosítása során keletkezett tőkéből kell visszafizetniük. Az egykori tartományi kormány a kérdéses összeget az óbecsei Stankom Kömmunális Közvállalatnak adta kölcsön, a kölcsön kezesei pedig a két becsei község volt. Márpedig a kérdéses 260 méteres hidat soha sem építették ki a két községnél, mivel kiderült, hogy túl rövid ehhez, s ezért Ada községnek küldték el, ahol 2010-ben ünnepélyesen fel is avatták. Ettől függetlenül a tartozást továbbra is a két becsei község kénytelen kifizetni, amelynek nagysága a kötbér miatt több mint 60 millió dinárral magasabb lett.