A több évtizedes lepusztulás és az extrém körülmények után, melyek közt az árusok dolgoznak, most a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat egy ötlettervet dolgozott ki a szabadkai Tejpiac felújítására vonatkozóan. Eszerint a piac teljesen más külsőt kapna majd, ami országos szinten is egyedülálló, tudósít a TV Subotica.

– A turisták és vásárlók számára attraktív, az árusok számára pedig megfelelő lesz, ez volt a két vezérelv, a Tejpiac ötlettervének kidolgozásakor – mondta Dejan Ljubisavljević, a közvállalat igazgatója. A terv nemcsak egy zárt és modern piac kialakítását irányozza elő, hanem az olyan többi évtizedes problémák megoldását is, mint az elöregedett szennyvízelvezető csatorna, vagy a parkolók hiánya.

A Szabadkai Piacok igazgatója elmondta, hogy piaci tevékenységben jártas szakértők véleményét kérték ki, hogy az ötletterv eredeti, világszínvonalú, ugyanakkor jellegzetesen szabadkai legyen.

– Tekintettel arra, hogy ez egy nagy vállalkozás lesz, a problémák is már ötven-hatvan éve tornyosulnak, ezért a megoldás sem születik meg máról holnapra. Megtettük az első lépést, ezt követően el kell készíteni a tervdokumentációt, utána pedig meg kell találni a projektum lebonyolításához szükséges anyagi forrásokat – mutatott rá az igazgató.