Az Igazság – Tamara Törvényei Egyesület tagjai bűnvádi feljelentést tettek az újvidéki ügyészség öt ügyészével szemben őrizetbe vételüket és elbocsátásukat követelve, valamint követelik Zagorka Dolovac köztársasági ügyész felmentését is. Az újvidéki Contrast diszkóban történt tűzesetben áldozatul esett gyermekek szülei nyolc éve követelik, hogy nevezzék néven a gyermekeik haláláért felelősöket. Azért küzdenek, hogy a bírók és az ügyészek mentelmi jogát szüntessék meg, és hogy bevezessenek számukra engedélykötelezettséget, továbbá, hogy megállapítsák az esetenkénti felelősségüket.  

A nép és az igazság nevében – ezzel a mottóval hívta össze az Igazság – Tamara Törvényei Egyesület a sajtótájékoztatóját, ahol nemcsak az újvidéki Contrast szórakozóhelyen 2012-ben történt tűzesetről szóltak, de felhívták a figyelmet az igazságügyben uralkodó visszásságokra, amelyek minden egyes szerbiai polgárt érintenek. Az egyesület tagjai a Szerbiai Parlament, a Tartományi Képviselőház és az Újvidéki Városi Képviselő-Testület képviselői elé kérelmet nyújtottak be, amelyben indítványozzák egy ellenőrző-szabályozó testület létrehozását, amely az ügyészek és a bírók munkáját vizsgálná felül. Követelik, hogy a képviselőházakban, képviselő-testületek előtt nyilvánosan is felszólalhassanak, és elmondhassák követeléseiket és azok okát, miért van szükség arra, hogy a bírók és az ügyészek mentelmi jogát megszüntessék, és hogy bevezessenek számukra engedélykötelezettséget, továbbá, hogy megállapítsák esetenként a felelősségüket.

Hat fiatal vesztette életét a kapzsiság miatt

Tamara törvényének névadója az újvidéki Tamara Miladinović újságíró (1987), aki 2012-ben vesztette életét az újvidéki Contrast diszkóban, ahol rajta kívül még öten estek a tűz áldozatául: a csúrogi Marina Aničić (1987), a futaki Milena Dalmacija (1986), a boszniai illetőségű, de Újvidéken élt Zoran Ignjatović (1984), a kragujeváci Marko Pavlović (1983) és a nagykikindai Renato Vuković (1991).

Azon az április elsejei éjszakán mintegy 350 személy szórakozott az újvidéki Contrast diszkóban, ahol 2 óra 20 perckor tűz ütött ki, és a hat fiatal nem tudott a tömegtől az egyetlen kijáraton kimenekülni, így bennégtek. 2015-ben meghozták a Tamara törvényei néven ismert jogszabályt, amely a korábbinál sokkal pontosabban és szigorúbban szabályozza a tűzvédelmi előírásokat, főként a vendéglátóipari létesítményekben. Az Igazság – Tamara Törvényei Egyesület tagjai emlékeztetnek, a törvény semmit sem ér abban az esetben, ha az emberek nem tartják be, és nincsenek tisztában a tűzvédelmi szabályok betartásának jelentőségével, amelyek életet menthetnek.

A polgári egyesület tagjai, amelyet azoknak a gyermekeknek a szülei alapítottak, akik a 2012 áprilisában bekövetkezett tűzesetben életüket vesztették az újvidéki Contrast diszkóban, nyolc éve küzdenek azért, mert senki sem hajlandó a felügyelőség munkájában a bűncselekmény felelősségét megállapítani és a valódi felelősöket megnevezni.

A tűzesetért a város és a köztársaság is felelős

– Ennyi év felesleges küzdelem után az ember vagy véget vet az életének, vagy veszi a sátorfáját, és elmegy ebből az országból – nem maradt más hátra – mondta Tamara édesapja az egyesület sajtótájékoztatóján Belgrádban.

Két éve már, hogy az egyesület nem állt nyilvánosság elé, mert a bíróság előtt az eljárás még mindig folyik. Júniusi, elsőfokú ítéletével az újvidéki Felsőbb Bíróság a peres eljárás során először állapította meg, hogy a Contrastban történt tűzesetért a négy felelős személy mellett a várost és a köztársaságot is felelősség terheli. A jogerős ítéletre még várni kell, így a Felsőbb Bíróság még nem nyilatkozhat az ügyről.

– Egyesületünk az elsőfokú ítéletet, a peres eljárásban születettet elküldte az ügyészségnek, hogy reagáljanak rá, ugyanis a hivatali munkavégzés során mutatott lelkiismeretlen magatartásra utaló bűntettről van szó – állítja Jelena Ilić tanár, az Igazság – Tamara Törvényei Egyesület tagja.

Az egyesület tagjai elsősorban az ügyészek és bírók munkájával elégedetlenek, a sajtótájékoztatón több példával ecsetelték, miért érezheti az egyszerű ember tehetetlennek magát az igazságszolgáltatás miatt.

– Szeretnénk megszólalni mind a három képviselőház előtt, jogunk van hallatni a hangunkat, mert Szerbia polgárjainak érdeke, hogy az igazságszolgáltatás rendszere ne legyen ekkora káoszban. Ebben az országban egyetlen ügyvéd sem tudja garantálni, hogy nyert ügye lesz, akármennyi bizonyítékot is gyűjtött össze, mert a bíró saját szabad mérlegelése szerint – ami sehol máshol a világon nem engedélyezett – úgy dönthet, hogy a bizonyítékokat nem veszi figyelembe. Megteheti, mert mindezért nem tartozik felelősséggel. Mi pedig egy bűvös körbe kerültünk, és ezért kell reagálnunk. Ennek érdekében minden reguláris és engedélyezett eszközt felhasználunk, hogy elérjük a célunkat. Sokan állnak mögöttünk, polgárok, patrióták, akik mindezt nem anyagi érdekből teszik, csak azért, hogy végre normális életet élhessenek – mondta Branko Miladinović.

Mindezt Tamara édesapja azért mondhatja, mert immár nyolc éve gyűjt bizonyítékokat arról, hogy a Contrast diszkó valójában nem kaphatott volna működési engedélyt. Állítása szerint az újvidéki Contrast szórakozóhely nem rendelkezett építkezési engedéllyel, illegálisan, közterületen emelték fel a diszkó épületét. Tizenöt éven keresztül illegális objektumban működött, a nyomozás és a bírósági tárgyalások során ezt egyszer sem említették meg. A parcella az újvidéki önkormányzat tulajdona, ezért a felügyelőség kötelessége lett volna azonnal bezáratni a szórakozóhelyet. Ha így járnak el, a katasztrofális tűzesetre nem is került volna sor – véli Branko Miladinović.

A törvénnyel összhangban

– Őrizetbe vesznek egy mágnást, egy évig benn tartják, majd a bűnvádi feljelentést elvetik, felmentő ítélet születik és kiengedik. Az ügyészt nem büntetik meg, aki ilyen rossz vádindítványt írt. Az pedig, akit őrizetbe vettek, azt mondhatja: van öt cégem, ennyibe és ennyibe került az nekem, hogy egy évig őrizetben tartottak. A kártérítést persze a polgárok pénzéből, a büdzséből fizetik ki a mágnásnak, ami több millió eurót tesz ki, amit később az ügyésszel szétosztanak – hozott fel egy példát, szemléltetve a szerbiai igazságügy működését Branko Miladinović.

– Mindezt a törvénnyel összhangban teszik – hiszen az 1990-es évben hozott alkotmány engedélyezi az ügyészeknek azt, hogy nem kell megmagyarázniuk, miért vetették el valamelyik bűnvádi feljelentést – ezt a törvény megengedi nekik. Nem tartoznak felelősséggel ebben az országban senkinek a döntéseikért, azért, hogy jól vagy rosszul dolgoznak. A rendszer törvénnyel engedélyezte a bíróknak és az ügyészeknek, hogy azt tegyenek, amit akarnak. Mi marad a szerbiai polgárok számára? Természetesen abban az esetben, ha mindezt túlélik. Csak az Emberi Jogok Európai Bírósága, valamint a nemzetközi konvenció, amely nem engedélyezi ezeket a dolgokat, amelyeket elkövettek például a Contrast szórakozóhely ügyében. Sok polgár fordul ehhez a bírósághoz hasonló panaszokkal – állítja Jelena Ilić.

A személyes felelősség hiánya

– Mi azt kérdezzük, hogy az előző rendszerek és a mostani rendszer miért engedélyezi ezt, miért nem vezeti be az ügyészség munkájának kötelező felügyeletét. A törvény megengedi: vesd el a bizonyítékokat, nincs ezzel semmi gond, és bízzál abban, hogy senki sem fog az Emberi Jogok Európai Bírósága elé menni, vagy húzd el az időd tíz évig, míg el nem évül az ügy. Most, amikor jogerős ítélet született arról, hogy a Contrastban történt tűzesetben felelősség terheli Újvidék városát, valamint a Szerb Köztársaságot is – mindezt mi, polgárok fizetjük meg, az ügyészek hibáit, mert ebben a rendszerben nem létezik személyes felelősség. Ezért lehetséges, hogy ennek a rendszernek egyetlen szegmense sem működik úgy, ahogyan kellene. Arra várunk, hogy a kataszteri hivatalban valaki, aki nem tudta átíratni az ingatlanját, és a behajtók azt elveszik tőle, kiugrik-e az ablakon, mert kilátástalan a helyzete, és elege lett ebből az egészből. Ez erőszak, amit velünk szemben alkalmaznak – mi most azt kérdezzük a hatalomtól, miért történik mindez? – kérdezte láthatóan igen felháborodottan Jelena Ilić.

Az Igazság – Tamara Törvényei Egyesület tagjai nem csak azért küzdenek, hogy az elhunyt gyermekeik halálát okozó személyeket felelősségre vonják – ahogyan azt Branko a lánya sírjánál megfogadta, az egész szerbiai igazságügy reformját követelik, és ebben segítik a munkájukat olyan bírók, akik tevékenységét ellehetetlenítik a munkájukat tisztességtelenül végző kollégáik.

– Közvitákon indítványoztuk egy törvény meghozatalát a szabályozó testület bevezetéséről a polgári jogvédelem szintjén, nem veszélyeztetve az igazságügy függetlenségét. A testülettől a szerbiai polgárok, még mielőtt az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak, megtudhatnák, az ügyész vagy a bíró miért vetette el az ügyükben a bizonyítékokat, miért vetette el, avagy miért vetették el a vádindítványt stb. – magyarázza Jelena Ilić.

Bontsák le a diszkó épületét!

A polgári egyesület követeli, hogy bontsák le a szórakozóhely épületét, amely a 2012. április 1-jén, hajnalban bekövetkezett, hat fiatal életét követelő tragédia óta zárva van, és azon a helyen, ahol már áll egy emlékmű, a város hozza létre az emlékezés parkját.

– Követeljük Újvidék várostól, hogy a Contrast diszkóklub épületét bontsák le, és azon a helyen létesítsenek parkot, amelynek neve Ifjúsági park lenne, és így emlékeznénk a tűzeset áldozataira. Azt szeretnénk ezzel elérni, hogy az emberi kapzsiság soha többé ne győzedelmeskedjen a józan ész felett. Milyen embernek kell lennie annak, aki ilyen veszélynek teszi ki a gyerekeket, közben millió eurókat zsebel be? Nem lehetett volna ebből a rengeteg pénzből egy tűzlépcsőt felállítani, hogy a vendégek biztonságban legyenek? Ezt eddig senki sem értette meg. Mire várt az előző hatalom, és mire vár a mostani, miért nem reagál? Mi most kivárjuk, hogy felállítják-e az ellenőrző bizottságot, valamint azt, hogy az általunk megnevezett személyeket elbocsátják-e. Ha ez nem történik meg, ha a személyes felelősséget nem állapítják meg, akkor nem marad más hátra, mint az Emberi Jogok Európai Bírósága. Ebben segítségünkre lesz pár tiszteletre méltó bíró, akik munkáját ellehetetlenítik azok, akik leváltását követeljük. A másik lehetőségünk az igazságügy munkájának ismertetése, vagyis az, hogy megmutassuk, milyen módon vetik el a bizonyítékokat, a döntéseket. Az emberek tehetetlenek. Itt az ember vagy öngyilkos lesz, vagy lelő valakit, esetleg kitart tíz évig, hogy az ügyét az Emberi Jogok Európai Bírósága elé vigye – mondta felháborodva Jelena Ilić, hangsúlyozva, hogy mindezt a törvény, az alkotmány teszi lehetővé.


A nyitóképen: A feljárat, illetve lejárat nélküli, piros színű, gyakorlatilag használhatatlan tűzlépcsőt szimbolizáló, két emelet magas vasszerkezetet a valamikori Contrast diszkóklub előtti parkolórészen állíttatta fel az önkormányzat 2016-ban – így emlékezve a diszkótűzben elhunyt áldozatokról. (Aleksandar Jovanović/mojnovisad.com)