Vajdaságot Szerbia mindig is úgy kezelte, mint valamiféle hadzsákmányt – írta Sonja Biserko, a szerbiai Helsinki Bizottság elnöke az Autonomija című portálon megjelent szerzői szövegében. Szerinte, miközben a kontinens a nemzetek Európájából régiók Európájává változik, az összes aktuális kihívással párhuzamosan a szerb elit egyre inkább centralizálja Szerbiát, ami ma már az ország fejlődésének legnagyobb akadálya.

„Történelmi szempontból minden szerb politika a centralizáción alapult. Mindenféle autonómiát démonizáltak a politikai propaganda révén, és úgy kezelték, mintha azonos lenne a szeparatizmussal” – fogalmazott Biserko. A Helsinki Bizottság elnöke szerint a kilencvenes évek háborúinak árát Vajdaság fizette meg a legnagyobb mértékben, ugyanis a tartomány gazdasága révén finanszírozták a harcokat.

A mai Vajdaságnak, akárcsak Szerbia egészének is, alapvető szüksége van arra, hogy megváltozzon az a politikai filozófia, amely örökké csak a bűnbakkeresésre és a kifogások megtalálására épít – értékelte Sonja Biserko, aki szerint ugyanilyen fontos lenne az is, hogy olyan új törvényi kereteket alakítsanak ki, amelyek lehetővé tennék a jelenleg egyelőre még csak feltételezett fejlődést. Az alulinformált, jogfosztott, félelemben tartott és egzisztenciálisan veszélyeztetett polgár nem képes arra, hogy bármiféle fejlődésnek is a kezdeményezője legyen – tette hozzá. Ehhez hasonlóan a hiányos szerkezetű, a pártstruktúrák által bekebelezett intézmények is csak a fejlődés fékezői lehetnek.

Sonja Biserko szerint a szerbiai politikai teret fogságba ejtette a nacionalizmus, valamint eluralkodtak benne azok a témák, amelyek a lakosságot elidegenítik a politikától.

„Vajdaság autonómiáját új kulcsok alapján kell definiálni, összhangban az európai modellekkel, persze, csak akkor, ha Szerbia továbbra is szeretne ennek a közösségnek a részévé válni. A centralista törekvések kiegyenlítették Szerbia minden régióját a nyomorban, az elszegényedésben, és különösen érvényes ez a legfejlettebb Vajdaságra. Történelmi szempontból a Szerbia nehezen szabadulhat meg ettől a centralizmustól, mert hagyományosan is ezen alapszik minden szerb politika” – értékelte Sonja Biserko.

A Helsinki Bizottság elnöke szerint Vajdaság rendelkezik a megfelelő történelmi tapasztalattal az Európához való tartozásban, ezért nemcsak a tartomány, de Szerbia egészének szempontjából is elsődleges fontosságúnak kellene lennie az Európai Unióhoz való csatlakozásnak.