Miközben a megfélemlített republikánus szenátorok úgy próbáltak magyarázkodni az elnököt a vádak alól felmentő szavazataik nyomán, hogy Trump megtanulta a leckét, rettegésük forrása és talpnyalásuk tárgya semmi ilyesmin nem töprengett. Ahelyett diadalmenetet tartott Washingtonban, a kongresszusi imareggelitől a Fehér Ház legnagyobb termébe begyömöszölt alattvalói éljenzésig. Pár perccel később pedig parancsot adott a bosszúhadjáratra.

Az imareggeli egy olyan hagyományos kongresszusi rendezvény, amely a törvényhozási év kezdetét jelöli, és még a teljes diplomáciai kart is meghívják rá. Az elmúlt évtizedekben minden elnök és a letöbb kongresszusi tag tartózkodott a pártoskodó retorikától. De az ilyen önmegtartóztatás Trumpra nyilvánvalóan nem érvényes.

Az imareggelin nemcsak hogy átkokat szórt az őt alkotmányos alapon, súlyos külpolitikai zsarolással vádoló demokrata vezetők – meg az egyetlen, ellene szavazni merészelő republikánus szenátor – fejére, hanem még gúnyolódott is, méghozzá Jézus szavait kiforgatva.

„Mint ahogy mindenki tudja, az én családom, a mi nagyszerű hazánk és a ti elnökötök borzalmasan meg lett hurcolva becstelen és korrupt emberek által. [Utalás a demokrata politikusokra.] Mindent megtettek, hogy tönkretegyenek bennünket, és eközben borzalmas fájdalmat okoztak nemzetünknek. Tudják, hogy amit tesznek, az helytelen, és mégis nagyszerű hazánk fölé helyezik magukat.

De voltak bátor republikánus politikusok és vezetők, akikben megvolt a bölcsesség, az erő és az energia, hogy azt tegyék amiről mindenki tudja, hogy jó. [Utalás a koronatanúk kihallgatását megakadályozó jobboldali szenátusi többségre.] Nem szeretem azokat az embereket, akik a hitre hivatkozve tesznek olyasmit, amiről tudják, hogy rossz. [Utalás Mitt Romney utahi szenátorra, aki egyesegyedül szavazott pártjából az elnök leváltására.] És azokat az embereket sem szeretem, akik azt mondják, hogy »Imádkozom érted«, miközben tudják, hogy nem igaz. [Utalás Nancy Pelosi képviselőházi elnökre, aki többször is kijelentette, hogy imádkozik Trumpért.]

Olyan sokakat megbántottak, és nem hagyhatjuk, hogy ez így menjen tovább.”

Mint ahogy az egyik mélyen vallásos volt republikánus képviselő mondta: Trump sohasem olvasta a Bibliát, fogalma sincs, mi a különbség az Ószövetség meg az Újszövetség között, és megszentségtelenítette Jézus szavait:

„Hallottátok, hogy ezt mondták: »Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet!« Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.

Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a kufárok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!” (Máté Evangéliuma 5, 43-48)

És ezzel még nem volt vége. Ugyanaznap délután a Fehér Ház nagytermében folytatódott a diadalmenet. Az örökké önmagát előtérbe helyező, gőgösen dicsekvő Trump rögtön a másfél órás beszéd kezdetén megállapította, hogy amin ő végigment, azt egyetlen korábbi elnök sem állta volna ki. (Holott mindkettő, Andrew Johnson és Bill Clinton is kiállta a hasonló próbát.)

Trump bosszút hirdet a Fehér Házban megtartott diadalünnepen. 2020. február 6. (Fotó: Evan Vucci, AP)

Trump bosszút hirdet a Fehér Házban megtartott diadalünnepen. 2020. február 6. (Fotó: Evan Vucci, AP)

Rögtön utána azt is bevallotta – Trumpnak szinte belső kényszere, hogy legmélyebb titkaival dicsekedjen –, hogy

„ha nem rúgtam volna ki James Comey-t [volt FBI-igazgató] – aki mellesleg egy katasztrófa volt –, akkor most feltehetőleg nem állnék itt. De tetten értük. Piszkos kopók. Rossz emberek. Ha mindez Obama elnök alatt történt volna, már sok ember hosszú ideje börtönben ülne. Sok-sok évre.” [Közismert, hogy az Obama-kormányzat volt az egyetlen az elmúlt fél évszázad alatt, amelyikből soha senki nem került börtönbe visszaélés, korrupció, vagy akármi miatt, mert Obama mániákusan megkövetelte a tisztességes politizálást.]

A diadalittas magyarázkodást folytatva Trump még azt is kibökte, hogy az ő választási kampánya piszkosabb volt, mint bármelyik korábbi, beleértve a bennszülött indiánokat nyugatra űző és a Texas annektálását célul kitűző elnöki eszményképéét, Andrew Jacksonét is.

Az ellenség felsorolása Robert Muellerrel folytatódott, akinek a vizsgálatát Trump, és főleg második, jelenlegi igazságügyminisztere, Bill Barr, minden eszközzel akadályozta. természetesen Hillary Clinton meg a pornódosszié is szóba került, meg hogy be kellett vona perelnie őket, „dehát amikor elnök az ember, akkor nem csinál ilyesmit”. (Pedig dehogynem, Trumpék most is a Legfelső Bíróság elé utalták a mindenkinek esélyt adó obamai egészségbiztosítási reform utolsó maradványait.)

Természetesen az impeachment feletti győzelme kapta a legtöbb figyelmet. Adam Schiff „korrupt politikus” kaliforniai képviselő Trump szerint „légből kapott vádakkal” támadta meg őt, mert kitalálta az egész Zelenszkij-botrányt. Hozzátette, „Schiff egy kudarcot vallott forgatókönyvíró” (mert hogy a Hollywoodot is magában foglaló Los Angeles választói körzetét képviseli).

A szitkozódások közben Trump egy-egy saját talpnyalóját dicsérte, elsősorban Mitch McConnell szenátusi munkaelnököt, aki körmönfont taktikázással igyekezett megakadályozni a tisztességes tárgyalást.

Aztán újra előszedte a demokratákat és – Kaliforniára meg New Yorkra célozva, mert hogy Nancy Pelosi házelnök, ill. Chuck Schumer szenátusi kisebbségi vezető azt a két államot képviseli – megállapította, hogy „csapnivaló politikusok, akik megnyitnák az országhatárokat a bűnöző migránsok hordái előtt”.

„Hát én mindig mondtam, hogy hitvány politikusok, de két dolgot tesznek [Sic!]: Aljasak és gonoszak. Aljasak. Ezek az emberek aljasak. Adam Schiff egy aljas, rettenetes személy. Nancy Pelosi egy rettenetes személy. És ő [Pelosi] régóta le akart engem váltatni. [Aminek pont az ellenkezője igaz, Pelosi tavaly őszig az eljárás ellen volt.] Amikor azt mondta, hogy »Imádkozom az elnökért, imádkozom az…« Pedig ő nem is imádkozik. [Újra csak hazugság, Pelosi egy kivételesen vallásos, katolikus politikus.] Vagy lehet, hogy imádkozik, de a másik oldalért. De gyanítom, hogy egyáltalán nem imádkozik.

És ezek aljas emberek, de két dolgot csinálnak: Mindig összetartanak, történelmileg. [Ez is ostobaság: az elnök pártja, az, amelyben bolsevik módon megkövetelik az egyenszavazást és kiközösítik a saját fejükkel gondolkodókat, míg a demokraták egy tarka koalíció, amit nem is lehet erőszakkal összetartani.] Nem csak a mostról beszélek. Úgy összetapadnak, mint valami ragasztó. És ez az, ahogy megpróbáltak leváltani.”

És így tovább, másfél órán keresztül. Egy rakás ömlengés, egy rakás öndicséret, egy rakás köszönet a talpnyalásért – majd újra a szitoközön. Meg a bosszúvágy. Az állítólagosan Jézus-párti kegyencek előtt. Ez a „szabad világ” vezetője. Ez az, aki Obama-ellenes gyűlöletében inkább pártot váltott, csak hogy hatalomra kerülhessen. Mert a jobboldalon elviselik ezt a fajta émelyítő, már-már bolsevista gyűlöletpolitikát. A baloldalon meg nem.


Trump az imareggelin dicsekszik a felmentését hirdető újságcímekkel (Fotó: UPI)