Immár két alkalommal foglalkoztam deviáns emberi személyiségjegyekkel, valamint azzal, mit eredményezhet, ha az ilyen tulajdonságokkal felruházott egyéneket sikerül megválasztani vezetőknek (legyenek az illetők kisközösségek, települések, politikai pártok és szervezetek, illetve akár egy állam élén). Sajnos ismét foglalkozni kell a témával, mert a szerbiai államvezetés „eminens tagjai” a tavalyi év végén és az új év elején ismét szenzációs ígéretekkel kápráztatták el a pórnépet, ezekből most csak párat emelek ki:

December 28., Vučić: „2025-ben 900 euró lesz az átlagfizetés, a nyugdíj pedig eléri a 440 eurót.”1.

január 10., Šarčević: „Robotok, virtuális valóság, holografikus kivetítők – néhány azok közül, ami a tanulókat várja a közeljövőben a szerbiai iskolákban.”2.

Január 25., minisztériumi hírforrás: „…elkezdődhet az egészségházak és a kórházak központosítása. A folyamatnak a törvény szerint 2021 áprilisáig kell lezajlaniamindez a káder- és eszközállomány jobb kihasználását, gyorsabb betegellátást és az adminisztráció egyszerűsödését eredményezi…” 3.

Azonnal felvetődik egy kérdés: Honnan veszik a bátorságot, hogy igazságként tálaljanak a közvéleménynek olyan kijelentéseket, amelyek – mindenki számára nyilvánvaló, hogy – köszönőviszonyban sincsenek a valósággal? Meglehet, az emberi egyed fejődése adhat választ erre a kérdésre (is).

Johannes Amos Comenius (1592–1670) a csecsemőket jónak, romlatlannak tekintette, erre építette oktatási-nevelési elképzeléseit, ezeket pedig egy középkori angol filozófus, John Locke így pontosította: „A csecsemő lelke »tiszta lap« – tabula rasa –, amire semmi nincs írva. Ezt a lapot a gyermek tapasztalatai írják tele – az, amit lát, hall és érez.4. Egyesek még ma is ezt tartják egyedül elfogadhatónak, bizonyítékul pedig – szerintük – a csecsemőkorban elhagyott és állatok között felnőtt Maugli-gyerekek szolgálnak.

Ma már egyre több bizonyítékot találnak a „tabula rasa” elmélet fenntarthatósága ellen. A fejlődéslélektani (a pszichológia, lélektan egyik ága) eredményeket én úgy összegezném, hogy a csecsemő lelke semmi más, mint az öröklött lehetőségek tárháza, amiket a kellő időben megszerzett tapasztalatai segítségével valóra is válthat. Mindezt tudományosan is meglelhetik a Fejlődéslélektan 1. (jegyzet)5. című írásban, A kora gyermekkori fejlődés természete – fejlődési lépések és kihívások6., valamint más, hasonló kiadványokban. Sajnos, a gyakorlatban olyan megdöbbentő és elrettentő példákkal is találkozhatunk, mint a munkaszolgálatra, koncentrációs táborokba elhurcolt (megsemmisített) személyek utódainál, akik a gyermekeiknek még beszélni sem mertek a rettenetekről, mégis megesett, hogy egyikük gyermeke a társaival egy árok mentén felsorakozva azt játszotta a velük szemben levő gyermekekkel, hogy lelövik a másik oldalon állókat.

Talán ezek rávilágítanak arra, mi mozgatta/mozgatja az elején felsorolt példák „főszereplőit”, hogy megvalósíthatatlan, sőt elképzelhetetlen ígéretekkel kábítsák a közvéleményt. Az öröklött kiválasztotti szerepben való tetszelgés, a mások iránti gyűlölet, a fegyverek imádása, a családi és egyéb erőszak tapasztalata, a (legyen az nemzeti, szexuális vagy egyéb) másság el nem fogadása stb. mind-mind hozzájárulhatott náluk (de másoknál is) a nem egészséges önkép kialakulásához.

Tudom, mindez nem magyarázza meg a „plebs” hiszékenységét, azaz azt, miért kell elhinni a szemmel látható hazugságokat, miért kell állandóan megbocsátani, majd újból hinni a megvalósíthatatlan ígéreteket. Mindezzel már nem a fejlődéslélektan, hanem a tömegpszichológia (szociálpszichológia) foglalkozik, amiről – meglehet – más alkalommal fogok részletesen írni.

A cikk nyomtatott változata a Családi Kör hetilapban jelent meg január 30-án.

_________________________

  1. https://szabadmagyarszo.com/2019/12/28/vucic-2025-ben-900-euro-lesz-az-atlagfizetes-a-nyugdij-pedig-eleri-a-440-euroto,
  2. https://szabadmagyarszo.com/2020/01/10/mladen-sarcevic-szerint-a-kozeljovoben-robotok-es-holografikus-kivetitok-lesznek-az-iskolakban,
  3. http://rtv.rs/hu/társadalom/megkezdődik-a-kórházak-és-más-egészségügyi-intézmények-központosítása_1087555.html
  4. https://m.nyest.hu/hirek/mauglik-a-valosagban-vadon-nott-farkasgyerekek,
  5. http://genius-ja.uz.ua/sites/default/files/csatolmanyok/magyar-nyelvu-oktatasi-jegyzetek-es-magyar-nyelvu-szaknyelvi-szotarak-nyerteseinek-dokumentumjai-472/fejlodeslelektanijegyzet12mb.pdf,
  6. https://mek.oszk.hu/14800/14806/14806.pdf,