Összetartozunk, számon tartalak, felhívlak! Ezzel a mottóval indította útjára a civil egyesületi formában működő, ökumenikus szemléletű katolikus Háló mozgalom azt a nagyszabású akciót, amelyet a trianoni békediktátum évfordulójának 100. évfordulójára szervezett.

A kezdeményezés célja, hogy ezekben a napokban vegyük számba és szólítsuk meg anyanyelvünkön a határaink túloldalán, különösen a szórványban élő barátainkat, ismerőseinket! Telefonon, mindenféle internetes elérhetőségen fejezzük ki, hogy együvé tartozunk, egymásra gondolunk. Ez elsősorban a határon túli, főleg a szórványban élő testvéreinkre vonatkozik. „..míg magyar szóra magyar szó felel” szép gondolattal ágyazták be ennek a vállalásnak a lényegét.

A  kezdeményezés részleteiről a Háló közösségi oldalán is lehet információt kapni, ide kattintva. Itt magánszemélyként is csatlakozni lehet a kezdeményezéshez. Csakúgy, mint a trianon@halo.hu e-mail címre is megírhatják az így nyert élményeket, tapasztalatokat, érzéseket.

Háló mozgalom több, mint 30 éve épít határokon átívelő, magyar-magyar közösségi kapcsolatokat a Kárpát-medencében, ökumenikus szellemiségben. A nagybecskereki Schön György a Háló Mozgalom vezetőségi tagja egy korábbi interjúban elmondta: „Ez a mozgalom katolikus alapú, de nyitott mások számára is. Magyar alapítású, magyar nyelvű, nem lelkiségi mozgalom, de van egy nyitott, befogadó lelkisége. Nincsen előfeltétel. Az emberek hazaviszik a találkozón tapasztalt szép közösségi élményt. Ebből következően majd jobb és mélyebb közösségi életet tudnak élni ott, ahol laknak.”

A Hálónak alapvetően célja a magyarság összekötése, minél több helyen találkozók szervezése. Erre leginkább a külhoni magyar szórványvidékeken van szükség.

Magyarország határain túl négy régiós egyesületük van (Erdély, Partium, Délvidék, Kárpátalja). Pénzügyileg főleg pályázatokból és kisebb részben adományokból élnek. saját bevallásuk szerint jó az együttműködés a püspökeikkel, de más egyházak képviselőivel is, külhoni tevékenységükkel a magyar nemzetpolitikai célkitűzéseket is segítik. Nem foglalkoznak napi párt- és egyházpolitikával, ugyanakkor egyház- és nemzetépítő mozgalomnak tartják magunkat.

tuti