Slavko Večerin a szabadkai egyházmegye új püspöke – jelentették be ma délben a püspökség udvarában megtartott sajtótájékoztatón.

Őszentsége Ferenc pápa elfogadta Mons. Dr. Pénzes János lemondását a Szabadkai Egyházmegye éléről, kánoni kora betöltése indokával, és egyidejűleg Mons. Večerin Slavkot, a Szabadkai Egyházmegye papját, eddigi általános helynököt, szabadkai püspökké nevezte ki.

Slavko Večerin 1957. június 6-án született Palicson. Az általános iskolát és a gimnáziumot Szabadkán végezte, 1977 és 1983 között pedig a zágrábi katolikus egyetemen tanult. 1983. augusztus 14-én szentelték pappá Szabadkán, ezután a zombori Szentháromság plébánia káplánjaként szolgált, majd 1985-től 1991-ig Bácson, Bácstóvároson illetve Dernyén látta el a plébánosi teendőket. Ezután a szabadkai Paulinum szeminárium papjaként, illetve a püspöki levéltár levéltárosaként tevékenykedett, 1994-től pedig a püspökségi titkáraként dolgozott. 1995-től a bajmoki plébániát vezette, 2005. novemberétől pedig ő lett a Szabadkai Egyházmegye általános helytartója. Večerint Pénzes János szabadkai megyéspüspök javaslatára Beer Miklós váci püspök címzetes apáttá nevezte ki.

Slavko Večerin Pénzes Jánost váltja, aki 1989 óta tölti be a püspöki posztot, de Pénzes addig betölti a posztot, amíg fel nem szentelik az újonnan kinevezett püspököt.

Az egyházmegye élén történt vezetőváltásról hamarosan bővebben is beszámolunk.

b-j: Mirko Stefković püspökségi titkár, Slavko Večerin új, és Pénzes János leköszönő szabadkai megyéspüspök  (Fotó: Tóth Imre)