A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat decemberben befejeződött Első fizetésem elnevezésű programja 10.000, munkatapasztalattal nem rendelkező fiatal számára kínált lehetőséget, hogy a munkaadóknál konkrét feladatok ellátásával gyakorlatot szerezzen, s ily módon növelje saját esélyét a szakmájában való elhelyezkedésre.

A Szolgálat ezzel a programmal, a magánvállalkozók közreműködésével 7.352, a közszférában, elsősorban az egészségügyben és a szociális védelemben további 2.648 jelöltet kapcsolt be.

A programban való részvételt illetően előnyt élvezett a magánszektor, illetve a fejletlen községekben tevékenykedő magánvállalkozók. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a középiskolát végzettek esetében 20.000, az egyetemi képzettségüket illetően pedig 24.000 dinár fizetés kiegészítést biztosít.

Legfontosabb az esély és a tudás megszerzése

Vajon ez az esély lerövidíti-e az állandó munkahely felé vezető utat? Milyen elvárásokat támasztanak a társaságok és mit várnak a programtól az érintett fiatalok? Erről beszélgettünk néhány szabadkai munkaadóval és leendő munkavállalóval.

A szabadkai Infostud társaságban kilenc hónapra két fiatalt alkalmaztak, akik számvevőségi és hirdetési feladatokat fognak ellátni.

–Az Első fizetésem program lehetővé teszi, hogy esélyt nyújtsunk a munkatapasztalattal nem rendelkező fiataloknak, nekünk pedig arra, hogy bizonyos területen új ismereteket szerezzünk, új ötletekhez jussunk, a részvevők pedig beindíthassák karrierjüket, tanuljanak és megtegyék az első lépéseket az ügyvitel világában –hallottuk az Infostudban.

A szabadkai Aleksandra Vukadinović az Infostud társaság Poslovi.Infostud honlap adminisztrátorának jelentkezett. Feladata a hirdetések és reklámok feldolgozása, azoknak a honlapon való elhelyezése, valamint a leendő ügyfelekkel való foglalkozás.

Aleksandra nemrégen a közgazdasági karon szerzett oklevelet, s készen áll arra, hogy az elméleti tudását gyakorlati ismeretekkel bővítse.

–Szerintem az Első fizetésem program kitűnő alkalom arra, hogy mint végzett, nagyon kevés tapasztalattal rendelkező egyetemi hallgató ezzel a módszerrel olyan gyakorlatot szerezzek, amely ugródeszkát jelenthet a karrierem megkezdésére – mondta Aleksandra.

Az Infostudban elmondták, hogy a jelölt kiválasztásakor elsősorban azt tartották szem előtt, hogy az illető akarjon dolgozni, tanulni, új ismereteket szerezni és érdeklődjön a leendő feladatai iránt.

–A jelöltjeinktől azt várjuk, hogy kezdetben elsősorban igyekezzenek minél többet megtanulni, a későbbiekben pedig, hogy az így megszerzett tudást önállóan is alkalmazni tudják a gyakorlatban –hangsúlyozták a társaságban.

Aleksandra számára a leendő munkahelyének megválasztásában az volt a legfontosabb, hogy megfelelő tudásszerzési lehetőséget, szakmai téren való előrelépést nyújtson, de azt is fontosnak tartotta, hogy kreatív, dinamikus munkát bízzanak rá. Másrészt lényeges szempont volt a munkaadó már megszerezett tekintélye a szakmában.

–Az elvárásaim egy része már teljesült, hiszen egy igen pozitív, jó hangulatú kollektívába kerültem, ahol mindenki barátságosan viszonyul hozzám és készek bármikor segíteni, amennyiben ilyesmire szükségem van –mondta Aleksandra.

Az Infostud gyakran alkalmaz gyakorlat nélküli külmunkatársakat, akiknek lehetőségük nyílik a munkafolyamatok megismerésére, majd pedig esélyük is lesz csatlakozni a társaság kollektívájához.

–Tapasztalataink azt mutatják, hogy azok a fiatalok, akik részt vesznek az egyetemista egyesületek munkájában, közreműködnek különféle projektek megvalósításában, gyakorlatot szereznek, és ezzel megkönnyítik saját maguk számára az álláskeresést. Ez a körülmény annak ellenére is igen fontos és hasznos, hogy az ilyen tevékenység hivatalosan nem jelent munkatapasztalatot –hangsúlyozták az Infostudban.

Aleksandra azt is elmondta, hogy a munkaadók egy része bizonyos gyakorlatot és tapasztalatot vár el a jelöltektől, de egyre többen ettől eltekintenek és lehetővé teszi a kezdők, így az egyetemisták számára is, hogy náluk gyakorlati munkán vegyenek részt.

–Ezzel lehetőségek nyújtanak a fiataloknak arra, hogy a program időszakának lejárta után a társaságnál maradjanak, vagy a megszerzett tapasztalat birtokában más vállalatban folytassák a munkát. Az Első fizetésem program mindenképpen kitűnő alkalom a fiatalok számára, hogy beinduljon a pályafutásuk –véli Aleksandra.

Az Infostudban azt is hozzáfűzték, hogy a program befejezése után, és amennyiben mindkét fél elégedett az egymásról szerzett tapasztalatokkal, lehetőség van arra, hogy állandó munkaviszonyt létesítsen. Ennek csupán az a függvénye, hogy szükség is legyen új munkaerőre.

–Szerintem ennek a lehetőségnek a kihasználása szinte kizárólag a jelölttől függ –mondja Aleksandra.–Amennyiben valakinek sikerül elhelyezkednie a számára megfelelő társaságnál, kevésbé fontos a fizetés összege. Sokkal lényegesebb, hogy milyen tudáshoz juthat ez úton. A későbbiek során, amikor ő is bizonyított, esetleg magasabb keresetre is igényt tarthat.

Legfontosabb, hogy munkatapasztalatot szerezzek

A kisbajmoki ipari zónában működő Ametek társaság azért döntött az Első fizetésem programban való részvétel mellett, mert igyekezik segíteni a pályakezdő fiatalokat hogy egy nagy, nemzetközi cégben értékes munkatapasztalat szerezzenek. Másrészt egyes vállalatrészeikben nekik is szükségük van újabb munkaerőre.

–Ez miatt döntöttünk úgy, hogy részt veszünk a programban. Három fiatallal kötöttünk szerződést. Egy személyt a munkavédelmi és –egészségügyi mérnöki munkakörben, egy logisztikai asszisztensként, egy pedig az emberi erőforrások igazgatóságán dolgozik. –mondták az Ametekben.

A szabadkai Stefan Rajšić, okleveles jogász azért döntött az Ametek mellett, mert a felkínált állás összecseng a képzettségével, kedvező tájékoztatást kapott a céget illetően, amelyben megbecsülik az odaadó munkát, ugyanakkor lehetőséget nyújtanak a szakmai haladásra és a tanulásra is.

–Azért döntöttem a programban való részvétel mellett, mert mostanában meglehetősen nehéz munkahelyhez jutni. Másrészt, véleményem szerint nagyon fontos, hogy a fiatalok kihasználjanak minden lehetőséget a munkatapasztalat megszerzése érdekében –magyarázta Stefan Rajšić.

Tekintettel arra, hogy a programban résztvevő fiatalok úgyszólván semmilyen munkatapasztalattal sem rendelkeznek, az Ametekben elsősorban azt tartották szem előtt, hogy a jelölt a számukra szükséges szakképesítéssel, valamint némi olyan tudással rendelkezzen, ami szükséges a munkahelyi feladatok ellátására.

–Ezenkívül számunkra nagyon fontos, hogy az illető műveltségi szempontból is be tudjon illeszkedni a társaságunk életébe. Éppen ezért az előzetes beszélgetések folyamán erre összpontosítottunk. Vagyis az illető személyiségére, bizonyos állásfoglalásaira és a leendő gyakornokok elkövetkező időszakra vonatkozó elvárásaira – mondták a társaságban.

Stefan abban reménykedik, hogy ez a munkahely nem csak kezdeti tapasztalatszerzési lehetőséget nyújt, hanem olyan távlatokat is nyit a számára, amelyre minden fiatal törekszik.

–A fiatalok igen gyakran azzal az elvárással találják magukat szemben, hogy a munkaadó bizonyos tapasztalatot követel, s ez gátat jelent az elhelyezkedést illetően. Mások szívesebben alkalmaznak kezdőket, akiket ők a saját szükségleteik szerint „alakíthatnak“.

–Az ilyen kezdeményezésekre szükség van, és minden bizonnyal nagy segítséget jelent a fiataloknak, hogy értékes munkatapasztalatot szerezzenek, és valószínűleg sokan ki is használják a lehetőséget arra, hogy bizonyítsanak a munkaadójuknak és állandó munkahelyhez jussanak –mondták az Ametekben.

–Korai volna még munkatapasztalatról beszélni, de a beszélgetések és a szerződés aláírása során szerzett első benyomások, valamint a leendő munkatársak irántam való viszonyulása igazolta az elvárásaimat – mondta Stefan.

Az Ametekben is tisztában vannak azzal, hogy a gyakornokok jelenlegi havi fizetése nem felel meg az „étvágyuknak“, viszont lehetővé teszi számukra, hogy kiharcolják helyüket a társaságban, a továbbiakban pedig kizárólag a jelöltek arra vonatkozó erejétől függ, hogy mennyi tapasztalatot gyűjtenek a továbbiakban.

–Kitartásra lesz szükségük és arra, hogy a mentoraik által minél több feladatot kapjanak és részt vállaljanak a különféle tevékenységekben – hangsúlyozták az Ametekben. –Azzal is tisztában kell lenniük, hogy a mentoraik nem foglalkozhatnak kizárólag velük, mert nekik is vannak napi feladataik, amelyeket kötelesek ellátniuk. Számukra a legfontosabb, hogy szorgalmasak legyenek, és újabb feladatokat kérjenek. A kilenc hónap leteltével egyeseknek mindenképpen esélyük lesz arra, hogy a társaságban maradjanak. Az előrelátható lehetőségek ellenére sem tehetünk fix ígéreteket erre vonatkozóan, hiszen a körülmények folyamatosan változnak –mondták a társaságban.

–Az Első fizetésem programban számomra a kereset nem elsődleges. Legfontosabb, hogy munkatapasztalatot szerezzek –mondta Stefan. –A leglényegesebb, hogy a munkatársakon keresztül megismerjem a munkafolyamatokat.

A fiatalok legfőbb kritériuma, hogy abban a szakmában dolgozzanak, amit tanultak

A szabadkai Mali talenti iskoláskor előtti intézményben abból a megfontolásból döntöttek az Első fizetésem programba való bekapcsolódásba, mert –szerintük– ezzel fiatal, képzett szakemberekhez juthatnak, akiket a saját képzési rendszerükben történő oktatás folyamán a kollektívájuk hasznos tagjává nevelhetnek.

–Intézményünk a gyermekgondozás terén magasfokú szolgáltatást nyújt, s a közösségünk új, fiatal tagja hozzájárulhat tevékenységünk színvonalának további emeléséhez. A program első kiírásában úgy döntöttünk, hogy egy nevelőnőt veszünk fel, s amennyiben a program hatékonysága megfelel az igényeinknek, a továbbiakban is részt óhajtunk benne venni – mondták az intézményben.

A szabadkai Sonja Buljovčić, természetesen nevelőnőnek jelentkezett a Mali talentibe. Elmondta, hogy ez az ötlet akkor merült fel benne, amikor sikeresen letette a záróvizsgát.

–Már a program beindításakor hallottam arról a lehetőségről, hogy a szakgyakorlatot bizonyos anyagi ellenszolgáltatásért is el lehet végezni, s úgy gondoltam, hogy ha nem sikerül a „felvételim“, akár volontőrként is dolgozni fogok. Így azonban még nagyobb lelkesedéssel tudom végezni a munkámat –mondta Sonja.

Egyébként meglehetősen nagy volt az érdeklődés a nevelői munkakör iránt, hiszen tízen is pályáztak az egyetlen munkahelyre. Az intézményben az előzetes beszélgetések és a gyerekekkel való gyakorlati bemutatkozás alapján döntöttek a kiválasztott jelölt mellett.

– Nagyon fontos volt számunkra, hogy gondosan válasszuk meg csapatunk új tagját, aki könnyen beilleszkedik a tevékenységünkbe és az ügyviteli politikánkba is –magyarázták az intézményben. –A jelentkezők részéről előnyt jelentett a munkához való odaadó viszonyulás, a gyerekekkel való közvetlen, kedves bánásmód és, nem utolsó sorban, a magyar nyelv ismerete.

Sonja számára a legfontosabb mérce az volt, hogy olyan munkát végezhessen, amit az egyetemen tanult, hogy gyakorlatot tudjon szerezni és kellemes környezetben dolgozhasson, ahol haladást érhet el a szaktudás megszerzésében.

A Mali talentiben úgy vélik, hogy az előzetesen megszerzett munkatapasztalat ugyan előnyt jelent, de nem perdöntő a megfelelő szakember kiválasztását illetően, hiszen az ott dolgozók legnagyobb része gyakorlat nélkül, vagy csak kevés munkatapasztalattal érkezett az intézménybe.

–Ennek az az előnye, hogy az újonnan érkező kolléganő a munkaszokásait az intézmény tevékenysége alapján alakítja ki. Nagyra értékelem, ha a fiataloknak ötleteik vannak és elkötelezettek az általuk végzett munka iránt. Ez a tulajdonság különösen a gyerekekkel való foglalkozásban jelent igen nagy előnyt. Természetesen van némi kockázata annak, ha gyakorlat nélkül személyt alkalmazunk. Az első évben a megszokottnál nagyobb figyelmet kell nekik szentelnünk és hathatósan segíteni a beilleszkedésüket. Ezzel kapcsolatban a mentornak a megszokottnál több feladata van. Éppen ezért az Első fizetésem és hasonló programok nagyon jók, mert a kezdeti időszakban anyagi segítséget nyújtanak a munkaadóknak –magyarázta az intézmény képviselője.

Sonja szerint a munkaadók egy része megköveteli az új munkatárstól, hogy rendelkezzen bizonyos, olyan szakmai gyakorlattal, amelyet az iskolában nem lehet megszerezni, tehát kizárólag a gyakorlatban sajátíthatnak el.

–Az ilyen programok alkalmat nyújtanak arra, hogy a fiatalok jelentkezzenek olyan munkahely betöltésére, amelyre a munkaadók gyakornokot keresnek. A kezdőknek pedig alkalmuk nyíilik megszerezni azt a munkatapasztalatot, amelyre szükségük van az állandó munkahelyük betöltéséhez –véli Sonja.

–Természetesen sokkal jobb lenne, ha a fizetésük elérné a minimális bér összegét, de még így is nagyon sokat jelent a keresettel egyáltalán nem rendelkező gyakornokoknak és a munkaadóknak is –mondták a Mali talentiban. –Ezzel együtt azonban a munkában is jó benyomást keltők esélyt kapnak állandó munkaviszony létesítésére. Ez annál is inkább időszerű a mi esetünkben, hiszen fiatal munkaközösségről van szó, s ha valamelyik kolléganő szülési szabadságra megy, szükségünk van a helyettesítésére.

Sonja szerint a 24 000 dinár javadalmazás is jól jön, hiszen az esetleges új munkaviszony létesítése esetében általában megkövetelik a szakmai gyakorlatot, amelyet az állami iskoláskor előtti intézményekben kénytelenek térítésmentesen megszerezni.

Legfőbb követelmény, hogy a munkatár személy szeresse a szakmát és igyekezzen minél többet megtanulni

A Glamour by Sneža fodrászszalonban elmondták, hogy egyre nehezebb megfelelő munkavállalót találni.

–Ez a program nagyon jól alkalom arra, hogy a kezdők gyakornokként dolgozzanak, hiszen ebben a szakmában meglehetősen sok időre van szükség ahhoz, hogy a fiatalok megszerezzék az önálló munkához szükséges gyakorlatot –mondták a szalonban.

A szabadkai Maja Slezak azért pályázott éppen ebbe a szalonban, mert úgy véli, hogy a kilenc hónap alatt sikerül a továbbiakban szükséges munkatapasztalatot megszereznie.

–Számomra legfontosabb, hogy tökéletesítsem a tudásomat. Részemről csupán az az elvárás, hogy tudást és rutint szerezzek az oktatómtól –mondta Maja.

A szalon tulajdonosa szerint részükről legfőbb követelmény, hogy a hozzájuk csatlakozott személy szeresse a szakmát, igyekezzen minél többet megtanulni

–Fontos, hogy semmilyen munka ne essen nehezére, és legyen érzéke a szakma iránt. Az elvárásaim között első helyen áll, hogy megtanuljon önállóan dolgozni és kialakítsa a saját kis ügyfélkörét – hangsúlyozták a szalonban.

Majának az a véleménye, hogy ez a program segít abban, hogy minél jobban megtanulja a szakmát, s a továbbiakban esélyt nyújtson a gyakornoknak ugyanabban a cégben való állandó munkaviszony létesítésére.

A Glamour by Sneža szalonban azt is megemlítették, hogy nincs mindig szükség jelentősebb munkatapasztalatra, hiszen olykor segédszemélyzetre is szükségük van. Ennek a munkafeladatnak az ellátáshoz elégséges az iskolában szerzett tudás is. Az is tény, hogy csak kevesen maradnak meg egy helyen, ha nem tudnak saját ügyfélkört kialakítani.

–A havi fizetés megkereséshez a fodrásznak szükséges van tapasztalatra és saját ügyfélkörre. Ezért az a véleményem, hogy a program alkalmat nyújt a munkaadónak, hogy nyugodtabban foglalkoztasson kezdőket, hiszen mentesül a költségek alól, a gyakornok pedig kialakíthatja magában a munka iránti szeretetet –vélik a szalonban.

Maja szerint ez a program kiváló lehetőség, hogy a gyakorlatban is elsajátítsa a későbbi munkavállalásához szükséges tudást.

A szalonban dolgozók véleménye szerint a minimális fizetés elégséges jutalmazás, hiszen egyébként is meglehetősen sokat kell dolgozni az összeg megszerzése érdekében.

–Nem könnyű megszerezni az ügyfél bizalmát és ezt a feladatot nem lehet kezdőre bízni. Napjainkban a kliensek elvárásai sokkal nagyobbak, mint az internet térhódítása előtt. Természetesen a bizalom megszerzésére komoly esély van, de az kizárólag a gyakornoktól függ –mondták a szalonban.

Maja szerint is elég a 20.000 dináros fizetés, hiszen nem ez a lényeg, ha a fiatal meg szeretné szerezni a továbbiakhoz szükséges tudást és tapasztalatot.

Az Első fizetésem programot Szerbia kormánya azzal a céllal indította el, hogy serkentse a fiatalok foglalkoztatását, a gazdaság pedig könnyebben jusson a számára szükséges szakemberekhez. Ennek a beruházásnak két milliárd dinár az értéke.

Natalija Jakovljević

A szöveg szerb nyelvű változata a Magločistač portálon olvasható.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)