Választási részvételt szavatoló platform kidolgozásában vett részt a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, ismertette a munkafolyamatot és annak céljait Csonka Áron, a párt elnöke óbecsei sajtótájékoztatóján. A VMDK a Szövetség Szerbiáért és az Egyesült Szerbiai Ellenzék tagjaként vett részt a munkafolyamatban a Szabad Szerbia parlamentje, egy pártoktól független szervezettel közösen.

Csonka elmondta, a platform kiindulópont lesz azokon a megbeszéléseken, amelyek várhatóan márciusban kezdődnek a kormányzati struktúrák és az ellenzék között.

— Ezeken a találkozókon a közvetítő szerepet az európai unió képviselői látják el. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az EU közvetítése ebben a folyamatban azért szükséges, mert a jelenlegi kormánykoalíció nem hajlandó a párbeszédre, és ha ki is alakul párbeszéd, később nem tartják be, amit megbeszéltünk. Tavaly látszólag bizonyos engedményeket tettek, de a választásoknál semmit sem tartottak be. A választási feltételek nem voltak szabályosak, erre az EBESZ is rámutatott. Bebizonyosodott, hogy a bojkott mint politikai stratégia sikeres volt.
Azt reméljük, hogy az EU és az EBESZ is felvállalja az ellenőrzést és garanciát vállal arra, hogy az, amit a kormánykoalíció és az ellenzék megbeszél be is tartják, mondta Csonka, majd részleteiben ismertette a platformot.

A platformnak három fontos pontja van: a médiaszabadság, a tisztességes választási feltételek és a választási szintek szétválasztása.

— Látjuk, hogy a kormányzati koalíció rátelepedett a sajtóra, elsősorban a közmédiára, de magánkézben lévő televíziók is egyoldalúan kormánypropagandát végeznek, holott a törvény kötelezi őket a tárgyilagos tájékoztatásra. A platformban hangsúlyozzuk a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz való visszatérést. Az Elektronikus Médiumokat Szabályozó Testület  (REM) átalakítására és bizottság létrehozására teszünk javaslatot.

A VMDK kérésére bekerült, hogy ne csak a többségi, hanem a kisebbségi médiumok is kötelezve legyenek erre, azok is, amelyeknél a nemzeti tanácsok alapítóként szerepelnek.

A tisztességes választási feltételek kapcsán elhangzott: hiába megközelítőleg jók a törvények, ha azokat nem tartják be. Hatalmas nyomás van a választókon, különösen az állami szerveknél dolgozókon. Ezeket szavatolt szavazatok alapján állandóan mozgósítják és kényszerítik őket a szavazásra, munkájuk elvesztésével fenyegetik őket. Ez megengedhetetlen.

— Olyan mechanizmusokat javaslunk, amelyekkel ezeket kiiktatnánk. Nemcsak a szavazást, hanem a kampányt is szabályozná ez a platform, hiszen hatalmas pénzeszközei vannak a kormánykoalíciónak. Egységes összeg meghatározását javasoljuk, ami a kampányt illeti. Ingyenes terminusokat kérünk a médiában az ellenzéknek is. Ez egyforma esélyt jelentene minden politikai szubjektumnak.

A harmadik szempont szerint megengedhetetlen, hogy minden választást egy napon tartsanak. Fontos lenne, hogy ne történhessen meg az, hogy pl. Óbecsén a listavezető olyan személy legyen, aki nem is vesz részt a választásokon helyben.

— Ezt a gyakorlatot szeretnénk leállítani. Sokszor nem is tudjuk, hogy helyben kire szavazunk, hiszen a listavezető nem is szerepel a választási listán. Az önkormányzati választások megtartását javasoljuk első körben. Ezt követően kellene megtartani a rendkívüli tartományi és köztársasági választásokat, majd végül rendes terminusban, az elnöki választásokat.

Jelenleg az országban egy autokrata vezetés van, amely minden intézményt mellőz, nincs fék. Ezen javítani kell. Ha nem tudunk egyezségre jutni, akkor az ellenzék a továbbiakban is bojkottálja majd a választásokat, vagy pedig az elégedetlenség miatt megint az utcára kell majd vonulnia, állapította meg Csonka.