Nagy felháborodást keltett egyes szabadkaiak körében, hogy a Dragan kapitány Alapítvány irodát nyitott Szabadkán, s ráadásul a városi önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiséget vette igénybe. Az iroda megnyitását elítélte többek között a Magyar Mozgalom, és más civil szervezetek és politikai pártok is. Néhány nappal később, csütörtökön a Szabadka város önkormányzata közleményben reagált a felháborodásra. A közleményt Stevan Bakić, Szabadka polgármestere és Kern Imre alpolgármester jegyzi, aki egyébként az Üzlethelyiség Bizottság elnöke is.

A közleményt változtatás nélkül alább közöljük:

2020.11.06-án a Kapetan Dragan Alapítvány Szabadka Város Üzlethelyiség Szolgálatától kérelmezte a Szabadka, Makszim Gorkij utca 20. cím alatti üzlethelyiség bérleti jogának odaítélését.

A Kapetan Dragan Alapítvány a Cégnyilvántartó Ügynökségnél 9499 tevékenységi kód alatt lett bejegyezve, „jótékonysági tevékenységek népszerűsítése, védelme és fejlesztése“ céljából, a Szabadka város üzlethelyiségeinek bérbeadásáról szóló rendelet 58. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 14/18 száma) pedig előírja, hogy az üzlethelyiségek kivételesen árverés illetve írásos ajánlatok begyűjtése nélkül, közvetlen megegyezéssel is bérbe adhatók, ha az üzlethelyiséget hazai jótékonysági szervezetek, parlamentáris politikai pártok, az egészségügy, kultúra, tudomány, tanügy, sport, szociális és gyermekellátás vagy környezetvédelem területén működő civil egyesületek és szervezetek szeretnék bérbe venni, azzal a feltétellel, hogy azt nem jövedelemszerzési céllal használják; vagy az állami tulajdonjog gyakorlója által alapított ügynökség, igazgatóság és más szolgálat és szervezet, melyek alapító okirata nem kötelezi a tulajdonjog gyakorlóját arra, hogy üzlethelyiséget biztosítson működésükhöz.

Irodát nyitott Szabadkán a háborús bűnökért elítélt Dragan kapitány

Szabadka Város Üzlethelyiség Bizottsága a 2020.11.25-én megtartott ülésén megvitatta a szóban forgó kérelmet, egyhangúlag támogatta az üzlethelyiség odaítélését és javaslatot terjesztett a polgármester elé az üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó határozat meghozatalára. Az üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó határozat 2020.11.30-án lett meghozva, melynek alapján az önkormányzat szerződést kötött a Kapetan Dragan Alapítvánnyal.

Hangsúlyozzuk, hogy a tárgyat képező üzlethelyiséget háromszor is meghirdettük (2019.05.21-én, 2019.10.28-án és 2020.03.03-án), de mindháromszor sikertelenül.

Magyar Mozgalom: Vissza a kilencvenes évekbe – Dragan kapitány Szabadkán

Mivel az adott üzlethelyiséget három meghirdetés után sem tudtuk bérbe adni, és egészen addig, amíg az alapítvány nem nyújtotta be kérelmét, más érdeklődő nem volt, a bizottság azt javasolta a polgármesternek, hogy hozzon határozatot az üzlethelyiség bérbeadásáról, tekintettel, hogy az előírt feltételek mindegyike teljesült.