A Szabadkát elkerülő út, az úgynevezett Y ág kiépítésével – három évtizedes várakozás után – sem került ki a teherforgalom a városközpontból, mert a városvezetőség még nem helyeztette el a közlekedési jelzéseket, amelyek végre betiltanák a teherforgalmat, amely évek óta Kelebia irányában a Zágrábi utcán keresztül zajlik. Egyes járművezetők szerint be kellene tiltani a teherautó-forgalmat vagy megbünteti a lelkiismeretlen sofőröket, míg Szabadka városvezetőségének ígérete szerint tervben van az új vízszintes és függőleges útjelzések elhelyezése.

A 10es közlekedési folyosó egy szakaszát képező 24 kilométeres kerülőutat 2019. december hó végén, 30 évnyi építés után adták át rendeltetésének. Ez az elágazás köti össze Kelebiát a HorgosÚjvidék-autópályával, kiépítése pedig a nehéz teherforgalom kihelyezését irányozza elő Szabadka központjából, amelyen egészen a közelmúltig naponta akár 300 nyerges vontató és teherautó is áthaladt.

Kamionsofőrök: A város tiltsa be a városközponton áthaladó teherforgalmat!

D.M. nagybecskereki kamioinsofőr portálunknak elmondta, hogy szerinte normális, hogy a teherautók a kerülőúton közlekednek, de sok kollégája nem így gondolja, és továbbra is a városközponton halad át. – Nem szokásom a városon áthaladni, legalábbis akkor nem, amikor nem Szabadkán rakodok be, vagy amikor az utam nem arra vezet – az Y ágat használom. Szerintem tiltó táblát kellene elhelyezni, vagy rendőrjárőrnek kellene ellenőriznie a körforgalmat – véli D. M. Szerinte a Kelebiánál levő körforgalomban azért történik olyan sok baleset, mert az nagyon veszélyes.

– Az emberek idegesek. Van, aki a két határátkelő közötti útszakaszon, a határtól 4-5 kilométerre 10-15 órát vár, csak hogy eljusson a körforgalomig. És akkor valaki, aki átmegy a városközponton, egy-másfél órás várakozási időt megspórolva, betolakszik a körforgalomba. Az emberek, bármennyire nyugodtak és jól neveltek, egyszerűen robbannak, különösen a 38 fokos forróságban. Ha egy sofőr nemegyszer 15 órát várakozik a napon illemhely vagy más alapvető feltételek nélkül, egyszerűen elveszti a türelmét. Ezért gondolom úgy, hogy ez a körforgalom itt nagyon veszélyes, elsősorban nem a forgalom miatt, és előbb vagy utóbb komolyabb baleset történik.

A Kelebia–Tompa-határátkelőnél órákat kell várniuk a teherautósoknak

Kérdésünkre, hogy miért hajt át továbbra is számos teherautó Szabadka központján, a megkérdezett sofőr azt válaszolja, hogy a vezetők így akarják lerövidíteni a határon eltöltött várakozási időt.

– Sok olyan szemtelen ember van, aki ezzel le akarja rövidíteni a két határátkelő közötti útszakaszon eltöltött várakozási időt, amely így, mondjuk, az egyharmadára csökken, vagy még ennél is rövidebb lesz. Van úgy, hogy a két határátkelő közötti részen a kocsisor több kilométer hosszú, és minden egyes kilométer körülbelül 2-3 óra várakozást jelent. Közben, aki áthajt a városközponton, erőszakkal vagy heves vita közepette betolakszik a sorba. Az ügyesebbeknek, hangosabbaknak sikerül, de akad olyan is, akinek nem – állítja D. M.

„A magyar vámosokat nem érdekli, hogy nálunk milyen hosszú a kocsisor”

A nyilatkozó nagybecskereki sofőr azt mondja, hogy a kelebiai határátkelőnél a várakozási idő soha nem kevesebb hét óránál, és arra kéri az újságírókat, hogy mielőtt a hírekben beszámolnak, ellenőrizzék a helyzetet a helyszínen.

– Amikor az hangzik el a hírekben, hogy a teherautók várakozási ideje 120–180 perc, azt gondolom, jó lenne, ha az, aki tudósít, csak egyszer velünk jönne, és megnézné, milyen valójában a helyzet a határon, és nem fejből beszélne – nyomatékosítja D. M., aki emlékeztet arra, hogy körülbelül másfél órába telik, mire az ember eljut a szerb vámostól a magyarig, és nem a szerb vámosokkal van a gond, hanem a lassan dolgozó magyarokkal.

– Visszafelé jövet nincs probléma, csak kilépésnél, mert a határátkelőn dolgozó magyarokat egyáltalán nem érdekli, hogy nálunk milyen hosszú a kocsisor, a saját ütemükben dolgoznak. A mi vámosunk csak annyi járművet enged át, amennyit lehet, amint a köztes zónában megüresedik egy hely, jöhet a következő jármű is. A magyar oldalon – a Szerbiába való belépéskor – nincs tömeg. A magyar vámosok valószínűleg azt a parancsot kapták, hogy gyorsan dolgozzanak az országból való kiléptetésekor, hogy ne alakuljon ki kocsisor.

Egy kevevárai (Kovin) kamionsofőr, Veselin szerint a városközponton áthaladó sofőrök remélik, hogy gyorsabban átjutnak a határon.

– Szándékosan szabálytalankodnak, a körforgalomban fittyet hánynak a jelzőlámpák jelzéseire, annak ellenére, hogy azok jól működnek. Nincsenek hozzászokva ehhez a jelzőlámpához, azt hiszik, hogy az csak úgy odakerült. Itt nincsenek szabályok… – magyarázza Veselin, aki úgy gondolja, a helyzet akkor oldódna meg, ha elkezdenék megbírságolni a sofőröket.

– Legfőbb ideje, hogy ezt megtegyék, és a szabályok mindenki számára világosak legyenek. Bár nagy a tömeg, mindig az elkerülő utat választjuk, mert így egyszerűbb – fűzi hozzá Veselin.

Ivan Dimitrijević belgrádi kamionsofőr is úgy véli, hogy a városközponton áthaladó teherautókra vonatkozólag is létezik valami íratlan szabály.

– A legtöbb esetben ez úgy néz ki, hogy az elkerülő útról három teherautó érkezik a körforgalomhoz, egy pedig Szabadka irányából. Néha 10–16 óra a várakozási idő, mikor hogy – mondja Iván.

Ivan Dimitrijević: Megesett, hogy az elkerülő útról jöttem, és 16 órát vártam, de olyan is, hogy a városból, és 15 órába telt átérnem Magyarországra

Egy ariljei sofőr hozzáteszi, hogy most nem volt tömeg, de ismét órákig fognak várni arra, hogy átlépjenek a magyar határon.

– Megesett, hogy az elkerülő útról jöttem, és 16 órát vártam, de olyan is, hogy a városból, és 15 órába telt átérnem Magyarországra – állítja.

A sofőr szerint „a magyar vámosok nem akarnak dolgozni”.

A szabadkai E. T., akivel szintén beszélgettünk, kiemeli, hogy látott már a városban két kilométer hosszú kamionoszlopot, és szerinte is az a fő gond, hogy a város nem tiltotta be a városközponton áthaladó teherforgalmat.

– Nagy probléma, hogy a város nem tiltotta meg a teherautók számára, hogy behajtsanak a városközpontba. Így ők ott be tudnak vágni a körforgalomnál. Nekik így könnyebb, lerövidítik az utat, 3-4 kilométerrel előbb csatlakoznak, ami esetenként két-három órával kevesebb várakozást jelent.

Tervben van a közlekedési jelzések elhelyezése

Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Kommunális, Energia- és Közlekedésügyi Titkársága a kérdéseinkre adott válaszában azt írta, hogy tervben van annak a projektnek a módosítása, amely szabályozza a közlekedés műszaki feltételeit Szabadka város helyi útjain, így megteremtik az új vízszintes és függőleges jelzések elhelyezéséhez szükséges feltételeket.

A titkárság emlékeztet arra, hogy – miután az Y ágat átadták a forgalomnak – létrejöttek a feltételek ahhoz, hogy az országos közutaknak a Szabadka lakott területein áthaladó ideiglenes szakaszai, amelyeket az elsőés másodrendű országos közutak irányának meghatározásáról szóló határozat kijelölt, helyi utakként visszakerüljenek a város joghatósága alá. Hozzáteszi, hogy ez a módosítás a Szabadka város lakott területein áthaladó első- és másodrendű országos közutak irányának meghatározásáról szóló határozatban már meg is történt.

Jokanović: A teherforgalom tönkreteheti az úttestet

Igor Jokanović, a szabadkai Építőmérnöki Kar tanára, aki a közúti forgalommal foglalkozó tantárgyakat tanít, azt nyilatkozta, hogy a városközponton áthaladó teherforgalom károsíthatja az útburkolatot, növeli a káros anyag jelenlétét, és zajjal is jár.

– Megnövekedhet az úttest szerkezetére gyakorolt terhelés, valamint az útjelző berendezések igénybevétele. Az úttest szerkezete tönkremegy, hogy milyen mértékben, az attól függ, hogyan tervezték és kivitelezték, de attól is, hogyan tartották karban. Figyelembe kell vennünk, hogy ezek a városi közutak meglehetősen régiek, nem is voltak kellőképpen karbantartva. Ilyen esetben az útburkolat felső és alsóbb rétegei egyaránt károsodhatnak – hangsúlyozza Jokanović.

Hozzáteszi, hogy az épületekben is károkat okoz a fokozott rezgés, így azok biztonságossága is kérdésessé válhat. 

A kamionok hosszú sorokban várakoznak a szerb-magyar határon

– Ez olyasmi, ami hosszú évek során alakul ki, ezért fel kellene mérni a közutak jelenlegi állapotát, és egy bizonyos ideig figyelemmel kísérni. Bárki mondhatja, hogy igen, ezt a forgalom okozta, de amíg a mérések nem történnek meg, és nem látjuk, mi történik, sem mi kézzelfoghatót nem tudunk – mondja Jokanović. Hozzáfűzi, hogy ez a probléma további kellemetlenségeket okoz a teherforgalomnak kitett utcákban élő embereknek, és épp emiatt jött létre az Y ág, azzal a céllal, hogy elkerülő útként Kelebia irányában a forgalmat elterelje a belvárosból.

A közlekedési jelzések elhelyezése Szabadka város területén az Útgazdálkodási, Várostervezési és Lakásügyi Közvállalat hatáskörébe tartozik, és az erről szóló végső döntést a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság hozza meg.

Kép és szöveg:  Natalija Jakovljević

Teretni saobraćaj još uvek nije izmešten iz centra grada

A teherautók sűrűn látott vendégek Szabadka központjában, hiszen onnan nem tiltották ki őket