A Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai szerint Szerbiában a 10 éven felüli lakosság 98,04 százaléka írástudó. Az iskolai végzettséget tekintve a középiskolát végzettek köre a legnépesebb, hiszen a 15 éven felüli populáció 48,93 százaléka fejezte be a középfokú oktatást. Második helyen az általános iskolát végzettek állnak 20,76 százalékkal, míg felsőfokú végzettsége csupán a lakosság 10,58 százalékának van.

A digitális írásbeliség esetében némileg más a helyzet, hiszen Szerbia lakosságának 72,4 százaléka aktív számítógép használó. Számítógépet a diákok 99,8 százaléka használ, őket a munkavállalók követik 92,7 százalékkal, míg a munkanélküliek 83,6 százaléka használ számítástechnikai eszközt a mindennapok során.