Hosszú betegség után elhunyt prof. dr. Varga Zoltán, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar igazgatója és tanára, számos tankönyv szerzője, a Vajdasági Módszertani Központ alapítója.

Csantavéren született 1935-ben, ahol az általános iskolát is végezte. Szabadkán járt a Magyar Vegyes Főgimnáziumba, majd Újvidéken végezte a Pedagógiai Főiskolát, azt követően szintén Újvidéken szerzet magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát 1963-ban. 1974-ben bölcsészdoktori címet szerez. 1991-ben pedig az Újvidéki Egyetemen megszerzi a filológiai tudományok doktora címet.

1955-től a temerini Kókai Imre Általános Iskola, majd a Petar Kočić Általános Iskola, 1961-65-ig a szabadkai Đuro Salaj Általános Iskola tanára. 1965-81-ig a közgazdasági szakközépiskolában tanít. A szabadkai Pedagógiai Akadémia igazgatója (1985-1989, 1991-1994), az Újvidéki Egyetem rektorhelyettese (1989-1991). 1994-ben a magyar kisebbségi oktatásért, a nyelvhasználati jogokért folytatott tevékenysége miatt igazgatói tisztségéből felmentették, munkaviszonyát megszüntették. 1994-től a bajai Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultásán főiskolai tanár, 1998-tól a magyar nyelvi és irodalmi tanszék vezetője.

Ott volt a történelmi VMDK alapításánál, annak oktatási bizottságának az elnöke (1991-1993), a VMSZ alapító tagja, a JMNYE elnökségi tagja. A Szarvas Gábor Díjat odaítélő bizottság elnöke (1984-1988). A JMMT alapító tagja (1991-), a Határon Túli Magyarok Ösztöndíj Tanácsának tagja, a Határon Túli Oktatási Tanács tagja, a Magyarországon tanuló fiatalok szakfelügyelője. A vajdasági magyar pedagógusok nyári szakmai továbbképzésének a szervezője (1990-1994). A VMDK országgyűlési képviselője a szerb parlamentben (1990-1993).

Prof. dr. Varga Zoltán a Vajdasági Módszertani Központ megalapítója Szabadkán (1993).

1999-ben a Magyar Felsőoktatásért díjban részesült, az Újvidéki Egyetem díszoklevelét 1991-ben vette át.

Számos tudományos közleményt, cikket, tanulmányt publikált, több mint 30 tankönyv szerzője, szakvéleményezője, fordítója, lektora. Haláláig Magyarországon élt.

Prof. dr. Varga Zoltán szerzői cikkében 1991-ben így írt:

„Minden csalódásom ellenére hittem abban, hogy az emberi érték fokmérője a munka, és a társadalom aszerint fog értékelni, hogy mennyivel járultam hozzá a közösség, a társadalom fejlődéséhez, gazdagodásához, s nemzeti hovatartozásom említésre sem méltó tényező lesz. Sajnos, a politikai élet irányítóit nem érdekli a munkám, sőt az „életművem”, se szerény hozzájárulásom ahhoz, amit úgy hívnak, hogy „a Vajdaság”.”

Dr. Varga Zoltán, Magyar Szó, 1991. augusztus 13; 15. o.