A Szerbiai Rádió és Televíziót (RTS) és a Vajdasági Rádió és Televíziót (RTV) részben a köztájékoztatásra beszedett illetékekből, részben pedig az államkasszából finanszírozzák a jövő évben – áll a kormány javaslatában.

A közmédia-szolgáltatás díjbeszedési módjának ideiglenes szabályozásáról szóló törvény eredetileg úgy rendelkezett, hogy 2016. január 1-től 2021. december 31-ig az RTS-t és az RTV-t részben illetékekből, részben pedig a költségvetésből finanszírozzák. A kormány ennek a törvénynek az érvényességét a jövő év végéig tervezi hosszabbítani.

A módosítás – ahogy az indoklásban is szerepel – annak érdekében született, hogy megszüntesse azokat a veszélyeket, amelyek megkérdőjelezhetik a közszolgálati média munkáját, alaptevékenységének ellátását. Ehhez az említett törvény érvényességének sürgősségi eljárásban történő meghosszabbítását kérik az illetékesek.

„A legcélravezetőbb megoldásként azt javasolták, hogy a következő, 2022. január 1-től 2022. december 31-ig tartó időszakban a közmédia-szolgáltatások finanszírozása részben Szerbia költségvetéséből, részben a közmédia-szolgáltatás illetékeiből kerüljön finanszírozásra, ami az elfogyasztott villamos energia számlán keresztül kerülne megfizettetésre, ami magas szintű illetékbeszedést biztosítana” – áll a magyarázatban.

Új javaslat a választási feltételek javítását célzó módosításokra

A kormány a választási feltételek javításával kapcsolatos közmédia-szolgáltatásról szóló törvény módosítását is javasolta.

„Javasoljuk e törvény kiegészítését egy olyan paragrafussal, amely kimondja, hogy a közszolgálati médiaszolgáltatók kötelesek a politikai jelölteket, pártokat, listákat pártatlanul, tisztességesen és kiegyensúlyozott mértékben, azaz a választói elvek szerint eljárva bemutatni a hír- és egyéb műsorokban. Különösen javasolt a közmédia számára rádiós és televíziós vita szervezése annak érdekében, hogy a közvélemény tájékozódjon a jelöltek, azaz a választási listavezetők választások előtti kampányáról, és, hogy egyes aktuális politikai kérdések a nyilvánosság előtt megvitatásra kerüljenek ” – áll az előterjesztésben.

A törvénymódosítás elfogadását a választási feltételek javításáról szóló megállapodás teszi lehetővé, amelyet a Pártközi Párbeszédben részt vevő politikai pártok október végén írtak alá.

A párbeszédben a Szerb Haladó Párt, a Szerbiai Szocialista Párt, az Elég volt mozgalom, a Dveri, a Szerbiai Demokrata Párt, a Szerb Megújhodási Mozgalom, a Szerb Radikális Párt, az Egészséges Szerbia, valamint a Zavetnici vettek részt.

A kormány mindemellett arra is javaslatot tett, hogy az RTV tevékenysége 2022. december 31-ig alaptevékenységének ellátása érdekében részben Szerbia költségvetéséből kerüljön finanszírozásra.

„A havi 299 dináros díj nem elegendő ahhoz, hogy az RTV akadálytalanul és folyamatosan végezze alaptevékenységét” – áll az indoklásban.

A Vajdasági Rádió és Televízió 2021-ben 2,2 milliárd dinárt kapott a közmédia-szolgáltatási illetékből.

Illusztráció