A Szerbiai Pszichológusok Egyesülete sajtóközleményt adott ki, amelyben számos társadalmi problémára hívják fel a figyelmet a jelenlegi kormányzattal, és az általa teremtett légkörrel kapcsolatban.

„Ha az információkat megtagadják vagy elferdítik, veszélybe kerül a véleményalkotás és annak nyilvános kifejezésének lehetősége. Ha eltérő véleményt nyilvánít ki valaki, akkor azt elhallgattatják, elferdítik mondandóját és kizárják a diskurzusból. Egy olyan társadalomban élünk, ahol a kritikai gondolkodás elbátortalanító, ahol az oktatás leértékelődik, ahol a megfélemlítést és a konformizmust bátorítják, erősítik az apátiát, a kilátástalanságot, és az anómiát” – figyelmeztetnek pszichológusok.

Nyilatkozatukat teljes terjedelmében közöljük:

A Szerbiai Pszichológusok Egyesületének szakmai kompetenciájára tekintettel, és az Etikai Kódexnek megfelelően kiemelt felelőssége és kötelezettsége van, hogy a közérdeknek megfelelően járjon el, és reagáljon a szerb állampolgárok érdekeit és jogait veszélyeztető negatív társadalmi jelenségekre. Válság idején ez a kötelezettség és felelősség még nagyobb.

A pszichológusok nyilvánosan kifejezik mélységes aggodalmukat a jelenleg is zajló társadalmi válság miatt, amely a politikai, gazdasági, társadalmi, környezeti, egészségügyi és egyéb következmények mellett jelentősen rontja az állampolgárok mentális egészségét, amint azt a közelmúltban számos pszichológiai tanulmány is bizonyítja.

A társadalmi környezet, amelyben élünk, hosszú ideje számos problémával terhelt. A polgárok régóta szembesülnek egzisztenciális bizonytalansággal az elhúzódó pandémiás válság miatt, számos társadalmi megosztottság, az erkölcsi és kulturális értékek leértékelődése, az oktatás minőségének romlása és egyéb negatív jelenségek összefüggésében, miközben a médiában folyó közbeszéd továbbra is az antagonizmust és az intoleranciát mélyíti.

A járvány kezdete óta az állampolgárok tájékoztatásának módja a járvány terjedéséről és következményeiről gyakran kontraproduktív, további szorongást és bizalmatlanságot terjesztve a lakosság felé, ami többek között tovább erősítette az oltásellenes hatást. A kellően hatékony megelőző intézkedések megtételének elmulasztása a kiégési szindróma növekedéséhez vezetett az egészségügyi dolgozók körében, akik hatalmas erőfeszítéseket tettek a járvány elleni küzdelemben. Egy egészségügyi szakemberek körében végzett felmérés kimutatta, hogy a résztvevők 46,8%-ának volt magas szintű depressziója, 60,6%-uk tapasztalt fokozott szorongást, míg 62,2%-uk erős vagy közepes szintű stresszt.

A környezetszennyezéssel kapcsolatos aggodalmak tovább veszélyeztetik az állampolgárok egészségét, miközben a szakértők tudományosan alátámasztott figyelmeztetéseit nagyrészt figyelmen kívül hagyja a kormány. Ráadásul ez mentális szempontból is is negatív következményekkel jár. Sok állampolgár szégyent és megalázottságot érez, ha életéről olyan emberek döntenek, akiknek szakmai és gyakran erkölcsi kompetenciája is megkérdőjelezhető. Veszélybe kerül az állampolgárok valódi és teljes körű tájékoztatáshoz való joga, a médiatartalmak pedig mindenféle társadalmi polarizációra ösztönöznek, ami nyugtalanságot és konfliktusokat szül az állampolgárok között. Az információ megtagadása vagy elferdítése veszélybe sodorja a véleményalkotás lehetőségét és annak nyilvános kifejezését.

A világjárvány és a környezetszennyezés jogosan okoz az élet és egészség iránti aggodalmat és félelmet a polgárokban, míg a saját életükkel és a közösségükkel kapcsolatos döntések ellenőrzésének hiánya tehetetlenséghez, passzivitáshoz és depresszióhoz vezet. Pszichológiai tanulmányok igazolják, hogy a szerbiai polgárok körében megkétszereződött a depressziós megbetegedések száma, a szorongás és a stressz pedig járványszerűen terjed.

A Szerbiai Pszichológusok Egyesülete egészségügyi intézményekkel és más mentális egészséggel foglalkozó szervezetekkel közösen folyamatosan pszichológiai támogatást nyújt az állampolgároknak a járvány idején, de ezt a törekvést nagymértékben hátráltatja a társadalom helyzete. A mentális zavarok világjárványa azt jelzi, hogy a probléma okait nem lehet csupán az egyének sebezhetőségének betudni, hanem az abnormális körülményekre adott normális reakcióként kell értelmezni, és a pszichológiai beavatkozások az egyén kedvezőtlen körülményekhez való alkalmazkodása érdekében akár potenciálisan károsak is lehetnek.

Az egészség definíciója a WHO szerint

a teljes fizikai állapot, a mentális és szociális jólét megléte, és nem csupán a betegségek és fogyatékosság hiánya

és az emberi életet és az emberi jogokat a legmagasabb értékként értékelve a Szerbiai Pszichológusok Társasága az akadémiai közösség munkatársainak támogatásával azoknak a társadalmi és személyes felelősségére apellál, akik képesek olyan döntéseket hozni, amelyek befolyásolják mások életét.

Szolidaritásra, toleranciára és a demokratikus elvek előmozdítására szólítunk fel a szólásszabadságon, és a társadalmi igazságtalanság elleni aktív fellépésen keresztül, mások biztonságának veszélyeztetése nélkül, az állampolgárok érdekeinek védelme, a méltóság és az emberi értékek előmozdítása érdekében, hogy megküzdjünk a reménytelenséggel, a félelemmel és a tehetetlenséggel, és hogy ezáltal tegyünk valamit az életminőség és a közösségi élet előrelépésének irányába – olvasható a közleményben.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)