Nyolcszáz éve, 1222. április 24-én adta ki II. András magyar király az Aranybullát, a rendi állam jogrendszerének alappillérét, amely 31 pontban foglalta össze a nemesség jogait és a király kötelességeit. Az oklevél főbb rendelkezései – a magántulajdon védelme, a nemesi adómentesség, a szabad emberek bíróhoz való joga, vagy az ellenállási záradék, amely fellépést engedélyezett a törvényeket meg nem tartó uralkodóval szemben – kisebb-nagyobb változtatásokkal egészen 1848-ig hatályban maradtak.

Az Aranybulla a magyar alkotmányfejlődés és parlamentarizmus kialakulásának egyik alapja. A dokumentumot II. András (1177–1235) Árpád-házi uralkodó bocsátotta ki. A bulla eredetileg hét példányban készült, de közülük sajnos egy sem maradt fenn.

További részletek az Index.hu összefoglalójában.

Nyolcszáz éve adták ki az Aranybullát (MTI)