Az újvidéki Magyar Tanszék tudományos folyóirata, a Hungarológiai Közlemények 2021. évi 2. száma a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének közreműködésével jött létre.

Polgár Anikó Devecseri Gábor Bikasirató című versét elemzi, amelyben a szerző a kulturális emlékezet elméletét alkalmazva a bikaviadalt mint rituális eseményt mutatja be. Baka L. Patrik Az archaikus, a vulgáris és popkulturális irodalmi nyelv metszéspontjában címmel Huszti Gergely Mesteralvók hajnala c. ifjúsági regényének szoros olvasását végzi el. A tanulmány három részre tagolódik, amelyben a kortárs ifjúsági irodalom, a mű világfelépítése és annak társadalompolitikai tendenciái bontakoznak ki.

Tanárok, pedagógusok figyelmébe ajánlom Kiss Tímea tanulmányát, aki Ady Endre verseit módszertani szempontból közelíti meg. Ahhoz, hogy a verselemzés folyamata hatékonyabb legyen, több tankönyv oktatási módszereit veti össze, ugyanakkor azokat a metódusokat is ismerteti, amelyekről úgy véli, beváltak a tanítás során. Véleménye szerint a szövegről szóló elemzés megtanulása helyett sokkal fontosabb a szövegértelmezés elsajátítása. Lőrincz Gábor és Lőrincz Julianna Jókai Mór szókincséről és szóalkotási módjairól elmélkedik az írói szótárak tükrében, amelyek hasznosítása fontosnak bizonyul az iskolai oktatásban. E feladat sikerességéhez nagymértékben hozzájárul a 2020-ban megjelent Jókai-enciklopédia is. Istók Béla, Tóth Sándor és N. Varagya Szilvia a fonetika tanításának problémáit és lehetőségeit tárgyalja, valamint kitér az ún. memóriamankók alkalmazására is.

Simon Szabolcs Vágsellye város kétnyelvűségét mutatja be, megfigyelve az adatközlők nyelvhasználati szokásait, nyelvi kompetenciáit. A koronavírus jelenléte mindannyiunk életét megváltoztatta. A híradások nagymértékben befolyásolták a pandémiáról való gondolkodást. Schirm Anita tanulmányában az elmúlt két év koronavírus-járvány okozta nyelvi hatásait, a nyelvben előforduló metaforákat vizsgálja.

Az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék folyóiratának, a Hungarológiai Közleményeknek a  főszerkesztője Toldi Éva. Megjelenését a Bethlen Gábor Alap és a Szerb Köztársaság Tudományügyi Minisztériuma támogatta. A folyóiratot az újvidéki Bölcsészettudományi Kar jegyzetellátó boltjában lehet megvásárolni. Interneten is olvasható, ide kattintva.

Simon Angéla