A zentai községi képviselő-testület kedden, június 14-én megtartott ülésén úgy döntött, hogy leváltja Szabó Dékány Zsófiát, a testület elnökét, a Szerb Haladó Párt tagját: a bizalmatlansági szavazást 17 képviselő (hatan a Szerb Haladó Párt, tizenegyen a Vajdasági Magyar Szövetség tagjai) kezdeményezte a testület elnöke ellen, s a Szerb Haladó Párt, valamint a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői is igennel szavaztak az elnök elleni indítványra, így már nem Szabó Dékány Zsófia a kkt elnöke.

A keddi ülés korábban kiküldött anyagában mindössze egy napirendi pont szerepelt: Zenta község köztulajdonába ingatlan beszerzéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, azonban a bizalmatlansági szavazást vették előre.

A bizalmatlansági indítványt Igor Vujačić (Szerb Haladó Párt) jelentette be, aki közölte, hogy kedden reggel adták át a dokumentumot, és kéri, hogy tűzzék napirendre.

Hat haladó és tizenegy VMSZ-es írta alá a Szabó Dékány Zsófia elleni bizalmatlansági indítványt

Mirjana Vukanić, az Együtt a jobb Zentáért ellenzéki csoportosulás tagja felszólalásában jelezte, hogy semmi nem indokolja a sürgősséget, és 24 órával korábban kellett volna átadni az indítványt. Ennek ellenére a képviselők többsége megszavazta az új napirendi pontot: a két ellenzéki csoport képviselői (Polgári Mozgalom Zentáért – Sándor József, Együtt a jobb Zentáért) ellene szavazott, ketten pedig tartózkodtak. Az ügyrend szerint Szabó Dékány Zsófia a bizalmatlansági indítvány miatt nem vezetheti az ülést, így az elnöki tisztséget Rác Szabó Mártának (VMSZ), a kkt elnökhelyettesének adta át.

A bizalmatlansági indítványt Igor Vujačić olvasta fel, aki azzal indokolta a kezdeményezést, hogy az elnök nem járult hozzá a város fejlődéséhez, ezért nem méltó az elnöki funkcióra. Mirjana Vukanić arra kérte Igor Vujačićot, hogy pontosítsa írásban és szóban is, mit jelent az, hogy Szabó Dékány Zsófia nem végezte a munkáját.

Burány Katalin (Polgári Mozgalom Zentáért – Sándor József) csatlakozott Vukanić felszólalásához, és kérte azt a 17 embert, indokolják meg, mi a baj Szabó Dékány Zsófia munkájával.

A felkérésnek Pék Zoltán (VMSZ) próbált eleget tenni, aki elmondta, hogy a szavazók 2020-ban a Szerb Haladó Pártnak és a VMSZ-nek szavaztak bizalmat, hogy vezessék a várost, és hogy köztudott, a pártok egymás között leosztják a tisztségeket. A kkt elnöki posztját a Szerb Haladó Párt kapta Zentán, és szerinte eddig már négyszer szóba került Szabó Dékány Zsófia leváltása.

– A VMSZ frakciónak egyetlen egy problémája sincs a jelenlegi elnökkel, de ha a koalíciós partner hatvan százaléka le akarja váltani a saját emberét, akkor mi, mint a koalíciós partner ezt megszavazzuk. Kötelesek vagyunk a ránk eső koalíciós részt teljesíteni. Hogy a kkt elnöke jól végezte-e a dolgát, azt majd az idő megmutatja. Személyes sérelem a mi részünkről nincs Szabó Dékány Zsófia ellen – mondta Pék.

Sándor József, a Polgári Mozgalom Zentáért ellenzéki csoport listavezetője a következőket mondta:

– Megdöbbenve hallgattam Pék Zoltán felszólalását, ami a VMSZ mosakodása. Egyszer már így jártunk, megszavazta a VMSZ az Elgas igazgatóját, aminek az eredménye az lett, hogy zárolták a közvállalat számláját. Nektek koalíciós ügy, de ennek az asszonynak volt bátorsága kimondani, neki ez személyes ügy. Míg azt nem mondta, hogy itt valaki nem dolgozik, addig senki nem bántotta – mondta Sándor, aki megköszönte a kkt elnökének a munkáját, majd ironokusan a következőket mondta:

– Megköszönöm a VMSZ-nek is, hogy így védik a várost. Hagyjátok, hogy ugráltassanak benneteket. Abban bíztam, van pár ember, aki legalább úgy dönt, nem jön el, van benne annyi becsület, hogy ebben nem vesz részt. A város megy a fenébe, mi pedig ilyen hülyeségekkel foglalkozunk. Szégyelljék magukat!

Utána Burány Katalin kért szót:

– Köszönöm Pék Zoltán válaszát, ami azt mutatja, hogy a VMSZ-nek önálló gondolata nincs. Lehet nemet mondani, még akkor is, ha ez azzal jár, hogy elveszítik a jó pénzforrásaikat. Van az a nem, ami megérdemli, hogy az embernek megmaradjon a gerince.

Mivel több felszólaló nem volt, az ülést vezető Rác Szabó Márta berekesztette a vitát, és szavazásra bocsátotta a bizalmatlanségi indítványt.

A titkos szavazáson 25-en vettek részt, az eredmény pedig a következő lett:

17 igen, 7 nem, 1 tartózkodó, ami azt jelentette, hogy a képviselők megszavazták Szabó Dékány Zsófia leváltását.

A szavazás után Sándor József kért szót:

Három VMSZ-es bizottsági tag állt ott a szavazásnál, és ott volt mellettetek egy ember a Szerb Haladó Pártból, aki ellenőrzött benneteket. Nem gondoljátok, hogy ez szégyen? – mondta Sándor József és ő, valamint Mirjana Vukanić is még egyszer megköszönte az eddig elnök munkáját.

Rác Szabó Márta Sándor Józsefnek azt válaszolta, hogy a VMSZ sajnos nem tehet arról, hogy náluk vannak a legfiatalabb képviselők.

Az előzményekről

A május 27-én megtartott ülésen Szabó Dékány Zsófia, ugyan nem nevezte meg a két személyt, akiknek a munkáját kifogásolta, de mindenki tudta, hogy Dragan Todorovićról (Szerb Haladó Párt), a község alpolgármesteréről, valamint Igor Stojkovról (Szerb Haladó Párt), a községi képviselő-testület titkáráról van szó. Szabó Dékány a képviselői kérdések napirendi pont alatt a következőket mondta:

– Köszönöm szépen a tisztelt képviselőknek, hogy megengedték, hogy feltegyem elsőnek a kérdésemet. A kérdésem ahhoz a személyhez szól elsőként, aki most nincs itt ugyan, mint ahogy 2020. augusztus 21.-ei beiktatása óta alig jelenik meg a képviselőtestületi üléseken, az idén azt hiszem, hogy egyszer. Mi képviselők azért vagyunk, hogy Zenta községben mi vagyunk a döntéshozó szerv, az illetékes személy pedig a végrehajtó szervnek a tagja. Jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy a tanácsüléseken abszolút nem vesz részt, holott szavazati joga van neki.

Kedves képviselőtársak azt hiszem, hogy ezzel a funkcióval nem csak funkciót kaptunk mindannyian a városvezetéstől és a polgároktól, hanem felelősséget és kötelezettséget is.

Ezért hivatalosan kérdem miért nem jár be ülésekre?

Miért nem válaszol az eddig neki feltett kérdésekre?

Miért veszi fel a fizetést?

Ha nem a lakosság érdekeit képviseli, hiszen a nép is bizalmat szavazott neki. A község egyik autóját kisajátította és mindig hivatali útra hivatkozik, mindig ott van, azt hiszem, hogy ha naponta mindannyian ennyit lennénk hivatali úton Vajdaság- vagy Szerbia-szerte, persze a község érdekében, Zentának már Vajdaság metropoliszának kellene, hogy legyen, nem pedig egy többmillió adósságokkal rendelkező városnak, zárolt számlákkal rendelkező közvállalattal. Ha pedig nincs ideje a község ügyeire vagy nem érzi fontosnak mondjon le és adja át a helyét egy olyan személynek, akinek érdeke Zenta község fejlődése és a benne élő polgárok jóléte.

Második kérdésem a KKT titkárához intézném, mivel mint munkatárs nem lehet vele emberileg kommunikálni, ezért itt a képviselőtestület előtt teszem fel a kérdést, hiszen rájuk is magukra is tartoznak ezek a dolgok. A KKT titkára Zenta község képviselőtestületének ügyrendjének 25. szakasza 2. bekezdése szerint a KKT titkára a KKT elnökének javaslatára kerül tisztségbe melyet a KKT tagjai titkos szavazással döntenek el. Tehát bizalmat szavaztunk neki, ezzel együtt az is értendő, hogy a munkáját is a törvénnyel összhangban, valamint lelkiismeretesen végzi. Zenta község alapszabályzatának 56. szakaszának 2. bekezdése bár röviden, de világosan leírja, hogy mi a titkár munkaköre. Gondoskodik a képviselő testület és munkatestületi üléseinek összehívásával és megtartásával kapcsolatos szakteendők ellátásáról, irányítja a munkájukkal kapcsolatos adminisztratív teendőket.

Tehát ez a feladata, és nem ő mondja meg, hogy mikor legyen képviselőtestület akárcsak az alpolgármester. Maa is tapasztalhatták tisztelt képviselőtársaim, hogy összetorlódtak a napirendi pontok. Ezeknek a napirendi pontoknak nagyrésze már április elején megvolt és a polgármesterrel való egyeztetésünkkor javasoltam, hogy tartsunk áprilisban is egy képviselőtestületi ülést, hogy ne torlódjanak ennyire. Április 29. lett volna ez az időpont, de a tanácsülésen nem hangozhatott el, mivel a titkárúr azt a választ adta, hogy az alpolgármesterrel nem lett egyeztetve, akárcsak a mostani ülés sem állítólag, és azóta csúsztattuk, csúsztattuk az ülést, végül azt mondtam, hogy én vagyok az elnök és igenis összehívjuk ezt az ülést és ez a 29 képviselő igenis részt vesz Zenta község munkájában.

Az anyagok összeállítására, időben való kiküldésére a titkár úr azt mondta, hogy az alpolgármesterrel nem lett egyeztetve. Ebből kifolyólag ennek is utánanéztem. Zenta község alapszabályának 52. szakasza 2. bekezdése azt mondja, hogy: A KKT elnöke szervezi a községi képviselő testület munkáját, összehívja, elnököl a KKT ülésén, javasolja a testület munkatervét, együttműködik a község polgármesterével és a községi tanáccsal. Felügyeli a munka nyilvánosságát, aláírja a KKT által meghozott ügyiratokat, valamint ellátja a törvénnyel jelen alapszabállyal és KKT munkájának ügyrendjével meghatározott egyéb feladatokat is. Tehát mindenkivel együttműködök, azt hiszem ezt tapasztalhatták. Viszont az alpolgármestert nem írja elő a szabályzat, viszont, ha elő is írná akkor sem lehetne lehetséges, mert a tanácsüléseken nem jelenik meg.

Kérdem én ezekután a KKT titkára kinek is a titkára: a zentai KKT-nek, aki bizalamat szavazott neki, vagy az alpolgármester személyes titkára és tanácsadója, mert ha történetesen az első pont az igaz, akkor az előírásokhoz kérnénk, hogy igazodjon, és működjön együtt a KKT-vel és ne úgy, hogy ő határozza meg a napirendi pontokat és az időpontokat, hogy saját vagy más hatására, azt nem tudom. Ha pedig a második pont az igaz, akkor legyen szíves viselkedjen úgy, hogy a törvénnyel összhangban végezze a munkáját, ha pedig nincs rá ideje, mondjon le a KKT titkári teendőiről és váltson munkahelyet. Zenta község alapszabályának 56. szakasza 4. bekezdése azt mondja: A KKT elnökének indokolt javaslatára a KKT saját titkárát megbízatási ideje lejárta elött is felmentheti.

Áll a bál a zentai városházán