Szerbiában megkezdődött a felsőfokú oktatási intézményekbe való iratkozás időszaka, az egyetemistáknak pedig mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk, mint a korábbi években, ugyanis jelentősen megdrágult a tandíj, amiért lassan egy vagyont kell kifizetni.

Az árak egyetemi kartól egyetemig karig változnak, az egyik legdrágább a belgrádi építőmérnöki kar a legdrágább, ahol az éves tandíj 240.000 dinárba kerül. Az elektrotechnikai karon a szoftvermérnöki szakon még ennél is többet, 243.000 dinárt kell fizetni, míg a gépészmérnökin 180.000 dinárba kerül az éves tandíj.

Óriási az érdeklődés a szervezéstudományi karon is, ahol 145.000 dinárba kerül egy év, amennyiben a hallgató saját költségén tanú. A pszichológia szakon is hatalmas a konkurencia, egy év pedig 118.549 dinárba kerül.

A közlekedésmérnöki kar ugyancsak népszerű a leendő egyetemi hallgatók körében, itt a tandíj 108.000 dinár, a közgazdasági karon szaktól függően 97.175, vagy 127.863 dinár.

A legolcsóbb a bányászati-geológiai kar, ahol 66.000 dinárba kerül egy tanév, az erdészeti karon pedig 72.000, a technológiai és kohászati karon pedig 75.000 dinárba kerül az éves tandíj.

Az Újvidéki Egyetem is megdrágult

Öt újvidéki egyetemi karon drágul a következő tanévtől a tandíj az önköltséges hallgatók számára.

A legnagyobb mértékű drágulás a bölcsészkaron történt, ahol egyes szakokon akár 31.000 dinárral is emelkedik a tandíj.

Az alap és mesterképzésen, a nyelvi, irodalmi és kulturális szakokon a tandíj az önköltséges hallgatók számára 65.000 dinárról 96.000-re drágul.

A műszaki karon 15 ezer dinárral drágul a tandíj, ami az új tanévtől 85.000 dinárt tesz majd ki. Ezen a karon a mester- és doktorképzésen 100.000 dinárba kerül majd egy év.

A Mihajlo Pupin műszaki kar 5000 dinárral drágít, és itt az éves tandíj ezentúl 85.000 dinár lesz, a mesterképzés pedig éves szinten 90.000 dinárba feog kerülni.

A joghallgatók esetében 4000 dinárral drágul a tandíj és évente 90.000 dinárt kell fizetniük az alapképzésért, és a mesterképzésen is ugyanez az árjegyzék van érvényben.

A legdrámaibb drágulás az orvostanhallgatókat érinti, az orvostudományi karon ugyanis nem kevesebb ,mint 1000 euróval drágul és a következő tanévtől 6500 euró lesz az éves tandíj. A mester és doktori képzésen 12.000 dinárral emelkedik a tandíj és kereken 100.000 dinár lesz.

Illusztráció (Pixabay)