Szombaton, szeptember 24-én 10 órai kezdettel kerül sor Szabadkán, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar termeiben a 12. Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó megtartására.

A konferenciát a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT) megújult honlapján hirdették meg a nyár folyamán. A regisztrációs oldalon már fenn vannak a szerzői profilok, elolvashatók az előadások összefoglalói, valamint maga a program, így az ismerkedési, tájékozódási lehetőség adott. Ugyanott a Tudóstalálkozó archívumában ennek a rendezvénynek a múltjáról is értesülhetünk.

A VMAT mint vajdasági tudományos ernyőszervezet a Tudóstalálkozót mindig interdiszciplináris jellegűre tervezi, lehetőséget nyújt minden érdeklődő vajdasági tudósnak szakterülettől függetlenül, így a benevezett témák sokféle diszciplínában folyó kutatásokról tesznek tanúbizonyságot. A konferencia célja 2009 óta folyamatosan az, hogy elősegítse a magyar nyelvű tudományos gondolat és kommunikáció fejlődését Vajdaságban, közös fórumot biztosítson a vajdasági magyar tudományos élet szereplőinek, hozzájáruljon a régión belüli és a régióközi tudományos együttműködés kiépítéséhez.

A konferencián jelen lesznek az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság és a Szegedi Akadémiai Bizottság képviselői, a VMAT elnökségi tagjai, és a vajdasági magyar tudományos szervezetek elnökei is.

A program 38 előadást ölel fel. A megnyitón két kiemelt, plenáris előadást hallhatunk.

Szajbély Mihály egyetemi tanár Szegedről érkezik, az MTA doktora. Fő kutatási területe a 19. századi magyar irodalom és annak médiatörténete, Csáth Géza életműve, a vajdasági magyar irodalom, különös tekintettel Végel László és Tolnai Ottó munkásságára.

Előadásának címe: A biográfiaírás elmélete és Csáth Géza életrajza.

A másik plenáris előadó Pajić Mária rendkívüli egyetemi tanár az Újvidéki Mezőgazdasági Karról, munkájának címe: Tehéntejből izolált Staphylococcus aureus törzsek patogenitása és filogenetikai rokonsága.

A plenáris előadásokat követően a munka szekciókban (humán tudományok és művészetek, társadalomtudományok, természettudományok és műszaki tudományok) folytatódik, mely során a vajdasági kutatók bemutatják legújabb tudományos eredményeiket. A szekciókra elsősorban a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) vajdasági köztestületi tagjai jelentkeztek, de olyan fiatal tanársegédek is, akik még a pálya elején vannak.

Az eseményre megjelenik a magyar és angol nyelvű rezümékötet.

A konferencián megnyitják a Tudósaink publikációi c. kiállítást a résztvevők legfrissebb köteteiből.

A konferencia kiértékelését az elnöklők (dr. Beretka Katinka, dr. Major Lenke, Muhi Béla, dr. Beke Ottó, dr. Pápista Zsolt, dr. Pósa Mihály, dr. Ifj. Bagi Ferenc) végzik el.

Ezután könyvbemutatóra és kerekasztal-beszélgetésre kerül sor. A Közoktatatási kör(tér)kép. A tanulói létszámok változása a Kárpát-medence külhoni magyar közösségeiben a 2010-es években című kötetet a kiadvány egyik szerzője, Tátrai Patrik, a budapesti Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet főmunkatársa mutatja be, amit kerekasztal-beszélgetés követ.

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) már a múlt század nyolcvanas évei óta igyekszik egyre szorosabbra fűzni az együttműködést a tudomány Magyaroszág határain túl élő magyar művelőivel. E törekvés jegyében került sor 1990-ben a külföldi akadémiai tagság (tiszteleti tagok és külső tagok) intézményének bevezetésére. (Az MTA-nak jelenleg egy szerbiai akadémikusa van Kastori Rudolf akadémikus személyében.)

E folyamat szellemében az MTA 2000 tavasza óta a magukat magyarnak (is) tartó, tudományos fokozattal rendelkező, a világ bármely pontján élő és dolgozó kutatóknak felajánlotta azt a lehetőséget, hogy saját kérésükre belépjenek az MTA külső köztestületébe. A MTA szerbiai köztestülete több mint 200 tagot számlál. A szerbiai köztestület körében az MTA által 2007-ben lefolytatott szavazás alapján a legtöbb szavazatot elnyert tagok felkérést kaptak a tanács megalakítására, így 2008. május 10-én Újvidéken megalakult a Vajdasági Magyar Akadémia Tanács (VMAT), mely azóta a szerbiai közestületi tagság intézményes képviseletét végzi az MTA felé.

A rendezvény védnöke a Magyar Tudományos Akadémia.

V.P.

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar épülete (Fotó: Tóth Imre)