Mintegy 40 vajdasági és magyarországi előadóval zajlott a szabadkai Tanítóképző Kar épületében a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács egésznapos idei konferenciája, a 12. Tudóstalálkozó. A résztvevők a humán-, a műszaki, a társadalom- és a természettudományok egyes kérdésköreit járták körül.

A rendezvény társszervezője a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar.

A köszöntőkben Morvai Tünde, a Magyar Tudományos Akadémia Határon Túli Magyarok Titkárságának osztályvezetője hangsúlyozta, hogy több mint tíz éve járnak ezekre a konferenciákra és igyekeznek bemutatni az akadémia határon túli kutatóknak és egyetemi oktatóknak szóló programjait, pályázatait, ösztöndíjait. A Magyar Tudományos Akadémiának az összes határon túli régióban van akadémiai képviselete, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács a Magyar Tudományos Akadémia vajdasági szervezete. Az MTA szerbiai köztestülete több mint 200 tagot számlál.

A VMAT testvérszervezete a Szegedi Akadémiai Bizottság, melynek alelnöke, Hohmann Judit akadémikus asszony is jelen volt. Elmondta, hogy ez nagyon fontos rendezvény, melyet a SZAB is a magáénak érez, hiszen a délvidéki régió tudományát kívánja összefogni.

Ivanović Josip dékán is üdvözölte a konferenciát a neoreneszánsz stílusú épületben és a későbbiekben egy körséta keretében be is mutatta a frissen felújított épület termeit.

Csányi Erzsébet, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács elnöke elmondta, hogy a konferenciát a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács hozta létre még megalakulásakor, 2008-ban. A találkozásoknak egy folyamat-továbbvivő és közösségépítő szerepe is van a vajdasági tudományosság fejlesztésén túl. A konferencia kohéziós ereje valójában már a honlapon való regisztrálás pillanatától megmutatkozott, hiszen nyilvánossá váltak a sorjázó rezümék, előre meg lehetett ismerkedni a résztvevőkkel és a programmal.

Szerinte a VMAT küldetése abban különbözik a többi vajdasági tudományos szervezet céljaitól, hogy ernyőszervezet lévén szervezeti szinten összefogja a többi egyesületi aktivitást is, valamint az összes tudományos és művészeti területet. Kiemelte, hogy egy kutatónak nem csupán parciális kérdéseket kell megoldania, hanem értékrenddel is rendelkeznie kell és ki kell építenie egy megfelelő világképet, valamint közösségi identitástudatot is.

A rezümékötet előszava több vonatkozó gondolatot felvet a konferencia és a vajdasági magyar tudományos élet kapcsán: „Tudományos közéleti gondolkodásunkban mintegy három évtizede merül fel határozottabban a kérdés, hogy van-e vajdasági magyar tudomány? Hogyan írható körül? Fogalomkörébe vajon csupán az olyan tudományos munka tartozik-e, amely Vajdaságban és magyarul íródott? Ha a tudományos publikáció itteni szerzőtől ered, de nem magyar nyelven íródott, akkor már nem tartozik ebbe a kategóriába? Illetve fordítva: ha a szerző itt született ugyan, de emigrált, akkor művei már nem a vajdasági magyar tudományt gazdagítják? …Valószínű, hogy a vajdasági magyar tudomány fogalomkörébe tartozik minden, ami a fenti vonatkozások közül legalább egy komponenssel rendelkezik.

Konferenciánk nyelve a magyar. Meggyőződésünk, hogy a tudományban – az angol nyelv dominanciájának elismerése mellett – az anyanyelvi megnyilatkozások jelentőségét sem vitathatjuk el, hiszen nyelv és elme, beszéd és gondolkodás egy tőről fakad, széttéphetetlen egységüket épp a tudomány bizonyította.

Az új kutatási eredmények, az egyéni publikációk mellett azonban ennek a szakmai szférának a társadalmi, közösségi identitásvonatkozásaival, a közösségi színterekkel is foglalkoznunk kell, hiszen mindez visszahat magára a munkára, a jelenségek problematizálására, a fejlesztési irányokra.

Széles tehát az a tevékenységi mező, amely kitárulkozik előttünk, ha saját helyzetünkre gondolunk, így ennek a konferenciának is van egy olyan rezonanciája, amely elvezet a tudományos kutatással foglalkozó egyénektől a közösségig, a társadalmi rétegig, a kutatási tematikától az emberi értékrendig és világképig, a parciális kérdésektől a tudományterületek diskurzusáig és a világértési tapasztalatokig” – olvasható a konferencia rezümékötetének az előszavában.

A 12. Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó a változatos témájú előadásokkal, eszmecserével, könyvbemutatóval és kerekasztal-beszélgetéssel ehhez járult hozzá.

Védnök: MTA Határon Túli Magyarok Titkársága