Szerbia több városában is olyan plakátok jelentek meg, amelyek arra buzdítanak, hogy a polgárok vallják magukat jugoszlávoknak a népszámláláson. A plakátokat a Jugoszlávok Népi Mozgalma terjeszti.

Bár Jugoszlávia jó ideje megszűnt, még mindig vannak olyanok, akik jugoszlávoknak vallják magukat, a 2011-es népszámláláson például 23,303-an voltak – írta meg a Danas. A legtöbb jugoszlávot Belgrádban jegyezték (8.061), a fővárost Szabadka (3.203), Újvidék (2.355) és Nagybecskerek (592) követte. A jugoszlávok száma Szerbia területén 1981-ig emelkedett, ezután csökkenni kezdett.

Vannak olyan egyesületek, amelyek azt szorgalmazzák, hogy a jugoszlávokat nyilvánítsák nemzeti kisebbséggé, és alakuljon meg a Jugoszláv Nemzeti Tanács. Az illetékesek azon a véleményen vannak: a jugoszlávok nem lehetnek nemzeti kisebbség, mivel nincs anyaországuk, és közös nyelvük, kultúrájuk sem.

Miközben a jugoszlávok a népszámlálás után azt azért megtudhatják majd, hogy hányan vannak, azoknak, akik vajdaságiaknak vallják majd magukat, erre nem lesz lehetőségük, ugyanis őket csak területi hovatartozásról nyilatkozó polgárokként fogják bejegyezni. Mivel ezt a kategóriát csak összesítve fogják kezelni, nem fog kiderülni, hogy a területi hovatartozásról nyilatkozók között hányan voltak vajdaságiak.

A Vajdasági Klub nemrégiben kérte is, hogy a népszámláláskor oly módon dolgozzák fel az adatokat, hogy egyértelműen kiderülhessen, hányan vallották magukat vajdaságinak, de a Vajdasági Párt és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga is azon az állásponton van: a polgárok alkotmányos joga annak vallani magukat, aminek szeretnék.