A Magyar Tudományos Akadémia novemberben egész hónapban ünnepli a tudományt, rendezénysorozattal hívja fel a figyelmet a legújabb tudományos vívmányokra, a tudomány hiteles információival szolgálja a társadalmat, népszerűsíti a kutatói életpályát.

A Magyar Tudomány Ünnepe november 3., ugyanis 1825-ben Széchenyi István ezen a napon ajánlotta fel vagyona egy részét a Magyar Tudományos Akadémia megalapítása érdekében. Az egyhónapos Kárpát-medencei rendezvénysorozat idei mottója: „Tudomány: út a világ megismeréséhez”.

Az MTA programja felöleli nemcsak a tudomány magyarországi ünnepi rendezvényeit, hanem a határon túli tudományos szervezetekéit is.

2022-ben a szerbiai tudományos egyesületek ernyőszervezeteként a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács összesítette a vajdasági tudományünnepi eseményeket.

Ezek között lesz a zentai IDENTITÁS Kisebbségkutató Műhely Népszámlálás 2022 – Kérdések és válaszok c. programja Badis Róbert elnök vezetésével november 29-én 18 órakor a zentai Alkotóházban, minek során tudományos előadás formájában kísérlik meg kielemezni a 2022-es szerbiai népszámlálás friss adatait. A vajdasági magyarság szempontjából döntő kérdés, hogy hányan vagyunk még? Szó lesz arról is, hogy milyen kisebbségi jogok kötődnek a népszámlálás nemzetiségi adataihoz.

Az EGO Vajdasági Magyar Pszichológiai Kutatóműhely november 10-én 14 órakor tart Fenntartható mentális egészség címmel műhelymunkát. A projekt összekapcsolja a pszichológia és a pedagógia tudományterületeit az emberi jóllétre és a környezeti hatásokra fókuszálva. A képzés a mentális egészség (pozitív) pszichológiai megközelítését, a környezeti attitűdök és a fenntarthatóság fogalmait járja körül vajdasági kutatásokra támaszkodva.

A kishegyesi Kiss Lajos Néprajzi Társaság dr. Szőke Anna vezetésével két rendezvényt szervez a MTÜ égisze alatt. Kutatástörténeti vizsgálatok c. műhelymunka a társadalomtudományi szakirodalom áttekintését, adatbázisok, gyűjtemények, hagyatékok feldolgozását tűzte ki célul, különös tekintettel Borús Rózsa, Harkai Imre, Penavin Olga, Penovátz Antal, Tóth Ferenc, Zöldi Pál hagyatékára. A munkát egyetemi hallgatók és néprajzosok végzik 2022. november 8-án 16 órai kezdettel dr. Raffai Judit projektvezetővel a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon, Szabadkán. Az esemény honlapja: www.klnt.info. A társadalomtudományi kutatások az évek folyamán háttérbe szorultak.

A Társaság másik programja a Migráció és mobilitás címet viseli és konferenciára invitálja a néprajzosokat és társadalomtudósokat 2022. november 26-án 10 órára a topolyai Művelődési Otthonba. Ez a közép-bácskai projekt vizsgálja a térség népességének a demográfiai folyamatait, a történelmi emlékezet narratíváit a valamikori betelepülésről, nagycsaladásokról,  kivándorlásokról, elemzi a belső, regionális és nemzetközi mobilitás és migráció 20. és 21. századi fejleményeit, ezek motivációit és hatását az életmódra, szokásokra, a család- és háztartásszerkezet viszonyaira, identitásra, reprezentációra stb. A konferencia kiemelt témája az identitás-kutatás, különös tekintettel a regionális, a nemzeti és a vallási identitás vizsgálatára a térségben élő számos etnikum (magyar, szerb, szlovák, ruszin stb.) és felekezet viszonylatában. Az előadások foglalkoznak a térhez kötött identitás és identitáskonstrukciók formálódásának állomásaival, színtereivel, önreprezentációival.

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2022. november 24-én tartja 10 órai kezdettel Újvidéken, a rektorátus épületében a Philos folyóirat műhelykonferenciáját, majd 25-én és 26-án a 21. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia művészeti és tudományos programjait, a kiállításokat, előadóművészeti produkciókat, plenáris előadásokat és szekciókat – mintegy 170 egyetemi hallgatóval, tanárral, kutatóval.

A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság november 12-én 10 órai kezdettel tartja meg Újvidéken, a tartományi kormány termében hagyományos tudománynapi konferenciáját A kódex és társadalmi, kulturális, gazdasági jelentősége keretcímmel.

V.P.