A Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) magyar nemzeti kisebbségi párt november 14-én a Köztársasági Választási Bizottságnál – magyar nyelven – átnyújtotta a Magyar Nemzeti Tanács tagjainak megválasztásával kapcsolatos észrevételét a Hivatalos Nyelvhasználatról szóló törvény megsértése miatt.

Az említett törvény tételesen előírja, hogy a hivatalos szervek kötelesek minden dokumentumukat a hivatalos használatba levő nemzeti kisebbség nyelvén is kiadni, az érintett községekben. Ez az előírás hatványozottan fontos kitétel a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai tagjainak a megválasztása során.

Mikor, ha nem éppen ilyen esetben?

Az MPSZ számos példával bizonyította, hogy a választást megelőző, az elengedhetetlenül fontos adatokat tartalmazó értesítőket a Hivatalos Nyelvhasználatról szóló törvény súlyos megsértésével töltötték ki és kézbesítették. A törvénytelenségben egészen odáig ragadtatták magukat, hogy Újvidéken kizárólagosan cirill betűs értesítőket készítettek az ott élő magyarok számára, amíg a Szerbiához csatolt Délvidék egyéb részeiben a szavazóhelyek címeit böngészhették cirill betűkkel a magyarok, mert más írásmóddal nem vetették papírra. A szavazóhelyek címére vonatkozó információ,  különösen jelentős adat, amely hiányában – a törvényt illetően – a magyar polgárt megakadályozták abban, hogy élhessen a szavazati jogával. Tudatában vagyunk annak, hogy a törvénysértés védelmére fognak kelni egyesek. Számukra közöljük, hogy természetesen, ebben az esetben is feltalálhatja magát az ember, de ez már a törvénysértés kényszere, kategóriája, azaz nemzeti alapon való megkülönböztetés, amelyet tételesen tilt Szerbia Alkotmánya is.

„Üzenjük meg a VMSZ-nek: rossz úton jár”

Az is tény, hogy az őslakos magyarság jelentős hányada nem ismeri a cirill írásmódot, sem a szerb nyelvet (részben, vagy egyáltalán, erre törvény sem kötelezi), és nem vitatható az sem , hogy sokakat fel is háborított a választási bizottságok törvénysértő, felületes, nemtörődöm magatartása, ami ugyancsak okozhatja a szavazástól való jogos ellenszenvét, távolmaradást.

Minderről már korábban értesítettük a közvéleményt, felhívtuk a hivatalos szervek figyelmét is a magyarokat megkülönböztető eljárására. Sajnos a hatalom felsőbbrendűen tovább menetelt a törvénytelen úton, amely kényszerhelyzetben kénytelenek voltunk kifogást emelni a Magyar Nemzeti Tanács tagjai megválasztásának folyamatára a Választási Bizottságnál.

MPSZ: Törvénytelen és semmis az MNT-választás

Úgy véljük, hogy a Kifogásunkra hozott döntés egyben tükörképe lesz Szerbia hozzáállásának a jogállamiság értékrendjéhez, valamint a Szerbiában élő nemzeti kisebbségekkel szemben tanúsított toleranciának.

Kifogásunkról értesítettük:

Tomislav Žigmanovot, Emberi-, kisebbségjogiéstársadalmi párbeszéd minisztériumát,

Szerbia Köztársaság kormányát,

Szakállas Zsoltot, Tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi-nemzeti közösségi titkárát,

Az EU belgrádi küldöttségét,

Vladimir Bilčik, az Európai Parlament szerbiai jelentésvetőjét

Tobias Flesenkempert, az EBESZ belgrádi missziójának vezetőjét