A Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat értesíti a fogyasztókat, hogy bár a vállalat alapítója
Szabadka Város Önkormányzata, az nem jogosult a vezetékes földgáz árának megszabására, azt
ugyanis a Szerb Köztársaság Energiaügynöksége határozza meg.
A Srbijagas Közvállalat tájékoztatása szerint a gázellátás inputjai megdrágultak, ennek
megfelelően a Szabadkai Gázművek KKV értesíti a lakossági és az ipari kisfogyasztókat, hogy a
Szerb Köztársaság Energiaügynökségének számítási módszere alapján a földgáz ára 2023. január 1-
jétől 3,93 dinár lesz kilowattonként, a jelenleg érvényes 3,56 dináros ár helyett.
A földgáz ára 10,39%-kal lesz magasabb, és a januári számlákon kerül először elszámolásra,
amit a fogyasztók 2023. februárjában kapnak majd kézhez.