A zentai községi képviselő testület egyik legutóbbi ülésén is napirendre került a helyi Elgas közvállalat idei, 2022-es üzleti tervének módosítására vonatkozó kérelem, amelyet a testület jóvá is hagyott. A terv egyik tétele – 30 millió dinár bírósági költségekre – szúrt szemet Boris Zecnek, aki a kkt korábbi összetételében ellenzéki képviselő volt, mert az összeget indokolatlanul magasnak találta, ezért a közérdekű információk nyilvánosságára vonatkozó törvényre hivatkozva kérdéssel fordult a vállalathoz.

Cvijan Milošević, az Elgas igazgatója a törvényes határidőn belül el is küldte válaszát Zecnek, melyből kiderül, a vállalat felügyelő bizottsága október 26-án megtartott ülésén foglalkozott az üzleti tervvel és fogadta el annak módosításait. A magyarázat lényege, hogy az Elgas (alperesként) perben áll a csődeljárás alatt álló TE-TO részvénytársasággal, azaz a volt cukorgyárral, amely adósság és büntetőkamatok címén több mint 70 millió dinárt követel tőlük. A bírósági eljárás még zajlik, jogerős döntés nincs, de az Elgas arra az esetre tervezte be az említett 30 milliót, ha ez az eljárás számukra kedvezőtlen irányt vesz. „Mindannyian jól tudják, hogy az Elgasnak nem áll rendelkezésére ez a 30 millió, de az üzleti tervbe be kellett építeni, arra az esetre, ha a dolgok kedvezőtlen irányba mennek. Megpróbáljuk ezt a 70 milliót 30 millióra csökkenteni, ez a lényeg”, fogalmaz a volt képviselőnek adott válaszában az igazgató.

Karácsonyi tízes – ne maradjon le a nyereményjáték(ok)ról!

Milošević válaszleveléből kiderül az is, hogy a tényleges bírósági költségek eddig (kikerekítve) 165 ezer dinárt tettek ki, és még várnak egy bírósági szakértői számlát, amelynek összege „nem kellene, hogy több legyen, mint 50 ezer dinár”. Válasza végén az igazgató még egyszer megismétli, „nem költöttük el azt a 30 millió dinárt, amellyel nem rendelkezünk”.

Boris Zec véleménye szerint viszont épp ez az utolsó mondat problémás.

– Legjobb jogászi tudásom szerint és más szakértőkkel is konzultálva az a véleményem, hogy egy nem létező összeg beépítése az üzleti tervbe törvényellenes cselekedet. Igaz, hogy az év még nem ért véget, de december végén vagyunk, így igen kicsi a valószínűsége annak, hogy az Elgas a hátralevő néhány munkanap során szert tesz erre a 30 millióra. Vagyis, egy nem létező tételt épített be az idei üzleti tervébe – mutatott rá Boris Zec.

Illusztráció (Fotó: Freepik)