A szerb pravoszláv egyház (SPC) közleményt adott ki, amelyben nehezményezi, hogy a jógát egy pravoszláv püspök is népszerűsíti. A közleményben hangsúlyozzák, hogy a jóga „abszolút mértékben összeegyeztethetetlen az ortodox keresztény hittel”, és „semmi keresni valója a keresztények életében”.

Az SPC emlékeztetett az athéni érsekség szent szinódusának korábbi közleményére, amit azután adtak ki, hogy az ENSZ június 21-ét a jóga világnapjává nyilvánította, amit 2015 óta ünnepelnek, és az érsekség ennek kapcsán akkor úgy fogalmazott, hogy a „jóga a hindu vallás egyik fundamentális tanítása, és annak különféle iskolái, ágazatai, irányzatai léteznek, és az nem tekinthető a fitnesz egyik válfajának”.

A szerb pravoszláv egyház Grigorij vladika Instagram bejegyzésére utal, amelyben az ortodox püspök a jógáról kizárólag testi gyakorlatként beszélt, annak szellemi dimenzióit mellőzve.

– Őszintén szólva, a jógáról nem sokat tudok. Szellemi szempontból igazából semmit. Az orvosoknál és fizioterapeutáknál érdeklődve azt tudtam meg, hogy a jóga valóban olyan gyakorlatokat kínál, amelyek hasznosak az emberi test számára. Olyan emberektől, akik ezt kizárólag fizikai, nem pedig szellemi szinten művelik, azt hallottam, hogy ez igenis türelemre taníthatja az embert, mivel ezek a gyakorlatok kitartó igyekezetet, türelmet és munkát igényelnek. Ezért, ha valaki jó keresztény, és ragaszkodik hagyományaihoz, fizikai szinten végezheti ezeket a gyakorlatokat, ez a véleményem – közölte Grigorij püspök.

A szerb pravoszláv egyház azonban közleményében rámutatott, hogy „figyelembe véve azt a fontos információt, hogy már a hittudományi képzés első évfolyamán a vallástörténelem keretében a hallgatók a jógával kapcsolatosan minden fontos információt megkapnak, ezért egyetlen végzős egyetemista sem állíthatja, hogy nincsenek ismeretei a jógáról, különösen nem mondhat ilyet az, aki már a hittudományok doktora”.

Az SPC több vallásvezetőt is idéz, akik szerint a jóga testi károsodást és zavarokat okozhat a szervezet működésében, hosszú távú gyakorlása pedig számos egészségügyi kockázatot rejt.

– Ezért, ha el is fogadnánk azt a feltételezést, hogy a jógagyakorlatokat teljesen semlegesnek tekintjük, vagyis, ha nem kapcsolunk hozzájuk vallásos üzeneteket – ami szinte lehetetlen, hiszen a gyakorlatok szekvenciái maguk a vallásos üzenetek, kezdve a Nap üdvözlésétől, ami egy politeista (sokistenhívő) vallási üzenet tornagyakorlatba csomagolva – akkor is felmerül a kérdés: miért van az, hogy a jógázók nagy része elutasítja, hogy gyakorlatait alternatív módszerekre cserélje, mint amilyen a pilates például, és ami a kutatások szerint sokkal jobb hatással van az emberi szervezetre? A magyarázat nagyon egyszerű, a jógagyakorlatok igenis összekapcsolódnak a szellemiséggel, konkrétan a meditációnak a Távol-Keletre jellemző módszereivel – írja a szerb pravoszláv egyház.

Grigorije vladika mindezt úgy kommentálta, hogy az Instagramon közzétett bejegyzéseit gyakran kiemelik kontextusából és félremagyarázzák, és olyan tartalommal töltik meg, ami nem az ő elképzeléseit tükrözi.

– Fontosnak tartom megismételni, hogy ne legyen félreértés: ebben a videóban a jógáról kizárólag mint testi gyakorlatról beszélek, szellemi dimenzióinak gyakorlása nélkül. Kizárólag, mint tornagyakorlat, megfosztva minden spirituális elemétől, a jóga nekem, kereszténynek is megengedett – szögezi le az ortodox püspök.